354
مراقبت های بارداری در هفته بیست و ششم بارداری باید این هفته را جشن بگیری. تو مادری هستی که 26 ...


789
۷- احتمال ايجاد يبوست به علت استفاده از داروهاي بيهوشي در ... عوارض روحي ... در حين زايمان ...


23
ما در اينجا به طور خلاصه در مورد سزارين و عوارض آن ، فوايد زايمان طبيعي و ... بيهوشي در ...


936
خطر خونريزي، عفونت و نيز عوارض ناشي از بيهوشي در مادران سزارين ... در زايمان طبيعي، مادر ...


293
سزارين راهي است براي فرار از درد زايمان كه مخصوصا در زايمان ... بيهوشي هر چند ... عوارض بعدي را ...


487
ما در اينجا به طور خلاصه در مورد سزارين و عوارض آن ، فوايد زايمان طبيعي و ... بيهوشي در ...


72
12/6/2010 · دكتر مژگان صادقي/متخصص بيهوشي زايـمــان بــدون درد به نظر من، حق هر انساني است که در دنياي ...


604
1/26/2010 · عوارض بیهوشی ... بدون بيهوشي و هيپنوتيزم در . ... قبل از زايمان در آب غوطه‌ور ...


787
در زايمان طبيعي اگر ... سزارين باعث كاهش عوارض زايمان ... خطرات و ريسك بيهوشي براي زايمان ...


679
فشاري كه در حين زايمان طبيعي ... آن با عوارض مربوط به يك زايمان طبيعي ... بيهوشي، پارچه ...


912
قطعا يکي از جذاب‌ترين و مهيج‌ترين تجربه‌هاي زندگي هر خانمي، زايمان اوست؛‌ تجربه‌اي که ...


925
مقاله درمورد بيهوشي و بي حسي در زايمان + doc 1 . مقاله درمورد بیهوشی و بی حسی در زایمان‎مقاله ...


875
1- خطرات زايمان و عوارض بيهوشي در اين زايمان وجود ندارد.


92
هيپرونتيلاسيون منجر به آلكالوز تنفسي و عوارض ... زايمان و در جنين ... بيهوشي در ...


808
هزينه زايمان و عوارض و مرگ و ... ۷- احتمال ايجاد يبوست به علت استفاده از داروهاي بيهوشي در ...


976
1- خطرات زايمان و عوارض بيهوشي در اين زايمان وجود ندارد.


899
... در كاهش مرگ و مير و عوارض ناشي از زايمان در مادر و ... زايمان و عوارض بيهوشي در زايمان ...


930
در بیهوشی عمومی بیمار کاملاً هشیاری خود را ازدست می‌دهد و چیزی به خاطر ... عوارض بیهوشی ...


960
... و حتي روده ها، عوارض بيهوشي و ... در زايمان طبيعي اگر در ... عوارض زايمان ...


610
... مشکل در زايمان ... ها، عوارض بيهوشي و ... آن با عوارض مربوط به يک زايمان ...