392
مشاهده ی متن انگلیسی این صفحه از جمله نیازهای باکتری برای رشد می توان به منبع انرژی ،منبع کربن آلی(مثل قندها و اسیدهای چرب) و یونهای فلزی(مثل آهن) اشاره کرد.دمای مناسب،pH ونیاز(و یا عدم نیاز) به ...


844
این باکتریها تک یاخته‌ای بوده و اگر کروی یا بیضوی باشند، کوکوس و اگر میله‌ای شکل یا دراز ...


373
غذای طبیعی ... بر این، لاشه گیاهان و جانوران مرده و کودهای کف استخر نیز توسط باکتریها تجزیه ...


404
رشد تصاعدی و زمان تقسیم تکثیر باکتریها از راه تقسیم دوتایی صورت می‌گیرد و چگونگی افزایش آنها تابع تصاعد هندسی است، بدین معنی که …


849
غذای ایرانی غذاهای ملل پیش غذاها سالادها نوشیدنی ها شیرینی و دسر مخلفات ...


318
باکتریها در ... میکروارگانیزهای آب دوست مانند باکتریها، مخمرها، و کپکها، غذای خود را ...


140
باکتریها گروهی از موجودات تک یاخته‌ای ذره بینی هستند که پوشش بیرونی نسبتا ضخیمی آنها را احاطه کرده است.


646
هنگامی که غذا میخوریم مواد نشاسته ای و قندی باقی مانده در دهان غذای باکتریها را ... باکتریها ...


341
این باکتریها ... اگر مقدار زیادی قند و غذاهای حاوی قند مصرف کنید، دقیقا غذای باکتریها ...


407
از گروه های غذای طبیعی یا غذای زنده در استخرهای پرورش ماهی، دافنی ها هستند که در ... باکتریها


560
مشاهده ی متن انگلیسی این صفحه از جمله نیازهای باکتری برای رشد می توان به منبع انرژی ،منبع ...


100
باکتریها در ... میکروارگانیزهای آب دوست مانند باکتریها، مخمرها، و کپکها، غذای خود را ...


518
مثلا بعضی از باکتریها خاصیت همولیز دارند بدین معنا که تولید ... قواعد تهیه غذای سالم به ...


659
باکتریها 80 تا 100 درصد میکروفلور مدفوع مبتلایان را به ... قواعد تهیه غذای سالم به منظور ...


864
از وقتی که انسان جهت تهیه مواد غذایی و غذای خود آموخت که اقدام ... چون باکتریها ...


42
نتایح نشان داد که حداقل تعداد باکتریها در 6 نوع غذای مورد بررسی، در زمان صفر، در دو تیمار 1 و2 ...


727
اگر چه باکتریها با آنتی بیوتیکها از بین می روند ولی خیلی سریع ... اما غذای باکتریها در کولون ...


355
این باکتریها در ... تولید اسپورهای مقاوم به حرارتند و اغلب از طریق خاک و گرد وغبار و غذای ...


776
غذای شتر مرغ ... سطوح موادی که حیوانات در معرض آن می باشند، علوفه ها، اعمال باکتریها در ...


582
(مطالعات نشان داده اند که باکتریها بیشتر از ویروس و ... 9- عدم نگهداری غذای پخته در یخچال در ...