293
مشاهده ی متن انگلیسی این صفحه از جمله نیازهای باکتری برای رشد می توان به منبع انرژی ،منبع ...


509
این باکتریها تک یاخته‌ای بوده و اگر کروی یا بیضوی باشند، کوکوس و اگر میله‌ای شکل یا دراز ...


999
باکتریها گروهی از موجودات تک یاخته‌ای ذره بینی هستند که پوشش بیرونی نسبتا ضخیمی آنها را ...


115
یک غذای جدید و سریع با پاستا، مرغ و پارمسان


988
غذای طبیعی ... بر این، لاشه گیاهان و جانوران مرده و کودهای کف استخر نیز توسط باکتریها تجزیه ...


918
البته در مواد سیلو شده ی نامرغوب، غذای دام و کودها نیز وجود دارد. 11. کرینه باکتریوم ...


359
اغلب 12 تا 36 ساعت پس از مصرف غذای آلوده به باکتری، علائم بیماری ظاهر می شود. اگزوتوکسین ...


572
باکتریها در ... میکروارگانیزهای آب دوست مانند باکتریها، مخمرها، و کپکها، غذای خود را ...


584
جلبک ها غذای جانوران ... قارچها مانند باکتریها در تجزیه مواد و گردش عناصر در طبیعت ...


395
علم در عمل - باکتریها - خداوند این کشور را ازدشمن از خشکسالی از دروغ محفوظ دارد.


719
وی غذای تازه پخته شده را در دو ظرف شیشه‌ای تمیز ... باکتریها از لحاظ نوع گرفتن غذا و ...


171
باکتریها 80 تا 100 درصد میکروفلور مدفوع مبتلایان را به ... قواعد تهیه غذای سالم به منظور ...


240
15 غذای مفید برای حفظ سلامت قلب 6 خوراک ضروی و مفید برای مردان تغذیه های مقوی برای مغز دانش ...


644
باکتریها. شاخه شیزوفیتا ( 2000 گونه ) . تعداد باکتریها احتمالا ً از همه جانداران دیگر بیشتر است .


215
کشت باکتریها و روشهای متداول آن ... قواعد تهیه غذای سالم به منظور پیشگیری از ...


922
باکتریها. شاخه ... از باکتریها شیمیوسنتزکننده و بعضی فتوسنتزکننده اند و از این راه غذای خود ...


165
تفاوت یوکاریوتها با باکتریها . ... بنابراین باید غذای خود را به طور مستقیم یا غیر‌مستقیم از ...


717
غذای سالم غذایی است که از نظر بهداشتی در مقادیر مصرف معمولی در کوتاه یا دراز ... (باکتریها ) :


688
این باکتریها ... اگر مقدار زیادی قند و غذاهای حاوی قند مصرف کنید، دقیقا غذای باکتریها ...


84
اگر غذای باکتریها از بدن گیاه یا جانور زنده بدست آید بعبارت بهتر باکتری ای که در بدن ...