369
مشاهده ی متن انگلیسی این صفحه از جمله نیازهای باکتری برای رشد می توان به منبع انرژی ،منبع ...


182
این باکتریها تک یاخته‌ای بوده و اگر کروی یا بیضوی باشند، کوکوس و اگر میله‌ای شکل یا دراز ...


871
غذای طبیعی ... بر این، لاشه گیاهان و جانوران مرده و کودهای کف استخر نیز توسط باکتریها تجزیه ...


509
غذای ایرانی غذاهای ملل پیش غذاها سالادها نوشیدنی ها شیرینی و دسر مخلفات ...


503
باکتریها با روش رنگ‌آمیزی گرم (Gram stain) به دو دسته تقسیم می‌شوند. گرچه هر دو گروه یعنی ...


910
هنگامی که غذا میخوریم مواد نشاسته ای و قندی باقی مانده در دهان غذای باکتریها را ... باکتریها ...


405
رشد تصاعدی و زمان تقسیم تکثیر باکتریها از راه تقسیم دوتایی صورت می‌گیرد و چگونگی افزایش ...


539
باکتریها گروهی از موجودات تک یاخته‌ای ذره بینی هستند که پوشش بیرونی نسبتا ضخیمی آنها را ...


634
البته در مواد سیلو شده ی نامرغوب، غذای دام و کودها نیز وجود دارد. 11. کرینه باکتریوم ...


669
Zeofood 7 ترکیبی از باکتریها و غذای مرجانها - ترکیبی از باکتریها و غذای مرجانها این محصول به ...


339
این باکتریها در ... تولید اسپورهای مقاوم به حرارتند و اغلب از طریق خاک و گرد وغبار و غذای ...


544
باکتریها در ... میکروارگانیزهای آب دوست مانند باکتریها، مخمرها، و کپکها، غذای خود را ...


501
کشت باکتریها و روشهای متداول آن ... قواعد تهیه غذای سالم به منظور پیشگیری از ...


461
از گروه های غذای طبیعی یا غذای زنده در استخرهای پرورش ماهی، دافنی ها هستند که در ... باکتریها


771
در علم تغذیه آبزیان تهیه و پرورش غذای زنده از اهمیت بسیاری برخوردار است به ... 6- باکتریها:


838
نتایح نشان داد که حداقل تعداد باکتریها در 6 نوع غذای مورد بررسی، در زمان صفر، در دو تیمار 1 و2 ...


136
اگر غذای باکتریها از بدن گیاه یا جانور زنده بدست آید بعبارت بهتر باکتری ای که در بدن ...


528
باکتریها. شاخه ... از باکتریها شیمیوسنتزکننده و بعضی فتوسنتزکننده اند و از این راه غذای خود ...


239
فرآورده های غذایی پروبیوتیک پروبیوتیک چیست ماست پروبیوتیک , فرآورده های پروبیوتیکی , طرز ...


620
علایم کلینیکی مسمومیت معمولا 8 تا 22 ساعت بعد از مصرف غذای آلوده ... اگرچه این باکتریها جزء ...