796
کانون زبان ایران ... هر زبان آموزی که غیبت بیش از ۴جلسه داشته باشد حق شرکت در امتحان فاینال ...


180
کانون زبان ایران ( انجمن فرهنگی ایران و آمریکا سابق) در زمینه آموزش زبان های انگلیسی، فرانسه ...


493
طبق تقویم ترمی کانون زبان ایران ... در کلاس تشکیل خواهد شد و عدم حضور در کلاس غیبت محسوب ...


431
بیان نظرات، اخبار و اطلاعات مربوط به کلاس های زبان ... غیبت حداقل یک ... کانون زبان ایران ...


987
کانون زبان ایران ... 17 آذرماه دایرمی باشند و زبان آموزان در صورت نیاز از چهار جلسه غیبت ...


150
آزمون آنلاین زبان ; ... در آزمون‌های کانون عدم غیبت و حضور مستمر ... دختران ایران ...


899
به گزارش روابط عمومی کانون زبان ایران، بنا به بخشنامه ... تمایل می توانند از غیبت های مجاز ...


728
یکی از ویژگی های کانون زبان ایران: ... ( لذا زبان آموز در صورت غیبت نمیتواند در تایم دیگری در ...


714
کانون زبان ایران ... به کلاس وتعجیل در خروج از کلاس بیش از ۱۵ دقیقه معادل یک جلسه غیبت ...


889
کانون زبان ایران ... آموزان در صورت نیاز به عدم حضور در کلاس می توانند از سقف چهار جلسه غیبت ...


848
آزمون آنلاین زبان ; ... تیم ملی بسکتبال دختران ایران ... مهم در آزمون‌های کانون عدم غیبت است.


526
شعبه های کانون زبان ایران در ... ( لذا زبان آموز در صورت غیبت نمیتواند در تایم دیگری در ...


838
کانون زبان ایران برای ترم زمستان اولین دوره‌ی "مکاتبات بازرگانی ... ( حداکثر 4 جلسه غیبت) ...


566
بعدازثبت نام در کلاس های کانون زبان برگه ... غیبت داشته ... و کانون زبان ایران هردو ...


633
- گواهی اشتغال به تحصیل سطح ad4 قدیم یا ad3 جدید کانون زبان ایران. ... (حتی در صورت غیبت)


272
سامانه الکترونیکی کانون زبان ایران ... راهکش کبوتران جهانگیری ازدواج ناموفق، علت غیبت 10 ...


248
خداوند به موسی بن عمران وحی فرستاد که غیبت کننده اگر توبه کند آخرین کسی ... کانون زبان ایران.


311
کانون زبان ایران ... هر زبان آموز در هر ترم آموزشی، حداکثر می‌تواند ۴ جلسه غیبت کند و عدم ...


556
سوالات خود در مورد نحوه دسترسی به سایت آموشگاه زبان سفیر و موسسه زبان سفیر می توانید با ما ...


479
کانون زبان ایران. ... که برای وی در سایت مشخص شده است شرکت نماید، در غیراینصورت برای وی غیبت ...