989
غیرتم کُشت که محبوب جهانی ...


810
12/21/2011 · غیرتم کشت در آن دم که به یوسف ...


72
غیرتم هست و اقتدارم ... این بیت در وزان این شعر حافظ هست : غیرتم کشت که محبوب جهانی ...


687
غیرتم کُشت که محبوب ِ جهانی ، لیکن روز و شب عربده با خلق خدا نتوان کرد حافظ جان


535
من چه گویم که تو را نازکیِ طبع لطیف،تا به حدیست که آهسته دعا نتوان کرد غیرتم کشت که محبوب جهانی لیکن روز و شب عربده با خلق خدا نتوان کرد به جز ابروی تو محراب دل حافظ نیست طاعت غیر تو در مذهب ما ...


784
غیرتم کشت که محبوب جهانی لیکن روز و شب عربده با خلق خدا نتوان کرد" حافظ "


873
غیرتم کشت که محبوب جهانی لیکن///روز و شب عربده با خلق خدا نتوان کرد سلام به همه تولد جان جانان و من اینجا(((: در سرم نیست به جز حال و هوای تو و …


669
گر کشد خاطرم به سگ شاید (شایسته است) که از او جز وفا نمی آید ... غیرتم کشت که معشوق جهانی لیکن


573
6/5/2012 · غیرتم کشت که محبوب جهانی لیکن روز و شب عربده با خلق خدا نتوان ...


949
1,952 Followers, 280 Following, 533 Posts - See Instagram photos and videos from @ ... غیرتم کشت که محبوب جهانی لیکن روز و شب ...


201
غیرتم کشت که محبوب جهانی ...


893
غیرتم کشت ولی خوب نگاهش ... بیخبر از بر من رفتی و این دردم کشت. که خبردار ز دشواری کارم ...


729
دست در حلقه آن زلف دوتا نتوان کرد تکیه بر عهد تو و باد صبا نتوان کرد آنچه سعی است من اندر طلبت بنمایم اینقدر هست که تغییر قضا نتوان کرد غیرتم کشت …


786
غیرتم کشت که محبوب جهانی لیکن . روز و شب عربده با خلق خدا نتوان ...


3
غیرتم کُشت , ولی خوب نگاهش کردم !" احمد گلچین معانی"..... با رقیبان سخن از کشتن ما می ...