757
غیرتم کشت که محبوب جهانی ...


454
غیرتم کشت که محبوب جهانی لیکن , روز و شب عربده با خلق خدا نتوان کرد - آلبوم New Album - گالری ...


394
غیرتم کشت که محبوب جهانی لیکن , روز و شب عربده با خلق خدا نتوان کرد - آلبوم New Album - گالری ...


634
غیرتم کشت که محبوب جهانی لیکن روز و شب عربده با خلق خدا نتوان کرد من چه گویم که تو را نازکی ...


354
دیدمش گرم سخن دوش چو در صحبت غیر غیرتم کشت ولی خوب نگاهش کردم #احمد گلچین معانی


121
مسلمان بودنمان هم به درد لای جرس دیوار می خورد حال شیعه بودنمان پیشکش،شما قضاوت بکنید اولین ...


809
غیرتم کشت که محبوب جهانی،لیکن هرنفس عربده با خلق خدا نتوان کرد #حافظ#شمس#دانشگاه#عشق# ...


728
غیرتم هست و اقتدارم ... این بیت در وزان این شعر حافظ هست : غیرتم کشت که محبوب جهانی ...


446
غیرتم کُشت که محبوب ِ جهانی ، لیکن روز و شب عربده با خلق خدا نتوان کرد حافظ جان


441
به رنگ آسمان - غیرتم کشت - - به رنگ آسمان


371
دیدمش گرم سخن دوش چو در صحبت غیر غیرتم کشت ولی خوب نگاهش کردم... 💙 ️


323
دیدمش گرم سخن دوش چو در صحبت غیر غیرتم کشت ولی خوب نگاهش کردم


701
غیرتم کشت که محبوب جهانی لیکن، روز و شب عربده با خلق خدا نتوان کرد!


537
تعبیر دست در حلقه آن زلف دوتا نتوان کرد


176
... مثل ماه فلک نتوان گفت نسبت یار به هر بی سرُ پا نتوان کرد غیرتم کُشت غیرتم کُشت غیرتم کُشت ...


475
غیرتم کشت که محبوب جهانی لیکن ..... روز و شب عربده با خلق خدا نتوان کرد. بعد از مدت ها کمی این دل ...


575
Listen to 'A Lover's Guide' by Dang Show. Discover song lyrics from your favorite artists and albums on Shazam!