560
وزیر امور خارجه فرانسه گفت که همکاری کشورهای غرب با ارتش سوریه در زمینه مبارزه با گروه ...


557
... هوایی این کشور در سوریه ... به سوریه برود ... این کشور اتفاق افتاد با هدف ...


360
این کشورها برای همکاری با ... که ارتش سوریه در ... از خاک این کشور به سوی سوریه ...


981
... نسبت به آنچه در این کشور می ... در آن با همکاری ... ارتش سوریه اقدام به ...


946
در حالی که بنا بود کنفرانس ژنو ۲ راه های عملی برای حل بحران سوریه ... در مورد بازی با ... به این ...


55
... در این کشور است. ... این حمله منوط به رای در ... با ارتش سوریه، نبرد را به ...


751
... انتقالی سوریه داده است ... با ارتش همکاری نماید و در ... به آنچه در این کشور ...


118
... بوده است. اما این رشد منوط به ... دولت انتقالی در این کشور به ... ارتش سوریه با ...


609
در17 اردیبهشت ایران هفت گام همکاری با ... است. در این ... 3 کشور علیه سوریه: اقدام به ...


522
... از کشور تونس با خودسوزی جوان تونسی محمد بوعزیزی در اعتراض به ... غربی در این ...


643
خبرگزاری میزان- دادگاه عالی حقوق بشر اروپا در یک اقدام مغایر با رعایت حقوق شهروندی از قانون ...


984
این کشورها برای همکاری با ... که ارتش سوریه در ... از خاک این کشور به سوی سوریه ...


635
... نسبت به آنچه در این کشور می ... در آن با همکاری ... ارتش سوریه اقدام به ...


383
در حالی که بنا بود کنفرانس ژنو ۲ راه های عملی برای حل بحران سوریه ... در مورد بازی با ... به این ...


36
... در این کشور است. ... این حمله منوط به رای در ... با ارتش سوریه، نبرد را به ...


193
... انتقالی سوریه داده است ... با ارتش همکاری نماید و در ... به آنچه در این کشور ...


603
... بوده است. اما این رشد منوط به ... دولت انتقالی در این کشور به ... ارتش سوریه با ...


559
در17 اردیبهشت ایران هفت گام همکاری با ... است. در این ... 3 کشور علیه سوریه: اقدام به ...


896
... است. چندپارگی کشور سوریه و ... زمان با ارتش سوریه ... در این گزارش با اشاره به ...


188
آنچه در این گزارش به آن خواهیم پرداخت بخش هایی از مهم ترین اتفاقاتی است که در ... تماس با ما ...