408
... به مدار زمین، ایستگاه فضایی عملا ... بین سال‌های ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۸ به ایستگاه فضایی میر ...


650
دورترین فاصله زمین تا خورشید: ... اقامت یکسالۀ ۲ فضانورد در ایستگاه فضایی آغاز شد!


170
چشم‌انداز زمین از فاصله 700 تا ... برنامه های داخلی ایستگاه فضایی ناسا فیروز نادری ...


897
... فاصلهٔ ماه تا زمین ۳۸۴٬۴۰۳ ... ثانیه فاصله بین زمین تا ماه ... فضایی ژاپن موفق به ...


603
با توجه به تعداد زیاد آگهی در ایستگاه، لطفا در کسب اعتبار و اعتماد آگهی دهنده، دقت کافی ...


59
... به عنوان یک توریست به ایستگاه فضایی بین المللی رفته و ... از زمین فاصله بگیریم تا آن ...


466
... پرواز از زمین تا ایستگاه فضایی در ... زمانی کمتر از پیمودن فاصله لندن تا نیویورک با ...


949
آیا در فاصله معینی از زمین ... ۴۰۰ کیلومتری که ایستگاه فضایی بین المللی به ... ابتدا تا ...


938
... ماهواره ها و ایستگاه فضایی ... فاصله زمین از ... پرتاب منتقل شده است تا براي پرتاب ...


723
اگر فاصله ماه تا زمین به اندازه فاصله ایستگاه فضایی بین ... اگر فاصله ماه تا زمین به ...


321
... و در مدار زمین در حال ... ها گرفته تا ... بیش از همه ایستگاه فضایی بین ...


865
اگر فاصله ماه تا زمین به اندازه فاصله ایستگاه ... به اندازه فاصله با ایستگاه فضایی را شبیه ...


335
... فضایی تا رسیدن به زمین در ... از زمین به ایستگاه فضایی ... فضایی در یک فاصله ...


264
... ، موفق شد با ایستگاه فضایی بین ... که کیلومترها با او فاصله دارند ... زمین و محیط زیست ...


767
زمین، شفق و شب یکی از زیباترین عکس‌های فضایی که تا کنون از زمین ... ایستگاه فضایی ... فاصله ۳۵۰ ...


802
فضانوردهای حاضر در ایستگاه فضایی تاکنون ... مصر را از فاصله ۴۰۰ کیلومتری زمین ... 80 تا 94 ; علم ...


129
... های مشابه زمین گرفته تا پرتاب ... نوری از زمین فاصله دارند و ... به ایستگاه فضایی ...


577
... آیا در فاصله ای مشخصی از زمین نیروی ... ایستگاه فضایی هم به ... تا یه فاصله ی ...


30
از ایستگاه فضایی ... این ایستگاه فضایی در مدار زمین و در ... فضایی ساخته شده اما تا سال 2015 ...


757
... ایستگاه‌ فضایی وجود دارند؛ اما گویا قرار است که ایستگاه‌های فضایی جدیدی تا ... زمین، چند ...