382
... به مدار زمین، ایستگاه فضایی عملا ... بین سال‌های ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۸ به ایستگاه فضایی میر ...


356
... پرواز از زمین تا ایستگاه فضایی در ... زمانی کمتر از پیمودن فاصله لندن تا نیویورک با ...


785
چشم‌انداز زمین از فاصله 700 تا ... برنامه های داخلی ایستگاه فضایی ناسا فیروز نادری ...


700
فاصله ایستگاه فضایی میر تا ... فاصله ایستگاه فضایی میر تا زمین. ... ایستگاه فضایی چین آماده ...


588
فاصله کره زمین تا کره ماه ۳۴۰ هزار کیلومتر می‌باشد. ... فیلم فرستاده شده از ایستگاه فضایی ...


778
اگر فاصله ماه تا زمین به اندازه فاصله ایستگاه فضایی بین ... اگر فاصله ماه تا زمین به ...


157
ایستگاه فضایی بین‌المللی، سازه‌ای به اندازه‌ی یک زمین ... ایستگاه فضایی تا ... فاصله تا ...


275
... ماهواره ها و ایستگاه فضایی ... فاصله زمین از ... پرتاب منتقل شده است تا براي پرتاب ...


670
... به عنوان یک توریست به ایستگاه فضایی بین المللی رفته و ... از زمین فاصله بگیریم تا آن ...


747
آیا در فاصله معینی از زمین ... ۴۰۰ کیلومتری که ایستگاه فضایی بین المللی به ... ابتدا تا ...


825
آیا در فاصله معینی از زمین ... ۴۰۰ کیلومتری که ایستگاه فضایی بین المللی به ... ابتدا تا ...


70
تا سه سال دیگر، ایستگاه‌های ... ایستگاه‌های فضایی به دور ... ی زمین، چند ایستگاه ...


692
تا سه سال دیگر، ایستگاه‌های فضایی به ... از زمین فاصله ... ایستگاه فضایی را در «تا ...


442
اگر فاصله ماه تا زمین به اندازه فاصله ایستگاه فضایی بین ... اگر فاصله ماه تا زمین به ...


977
اگر فاصله ماه تا زمین ... اگر فاصله ماه تا زمین به اندازه فاصله ایستگاه فضایی بین‌المللی ...


318
ایستگاه فضایی، زمین، ... جمعه در ايستگاه فضایی بین‌المللی راهپیمایی را به پایان رساندند تا ...


630
... در ایستگاه فضایی ... فضایی ژاپنJaxa از فاصله 100 ... زمین. سیاره‌ای که تا ...


564
... طوری‌که فاصله متوسط زمین از ... می‌کشد تا زمین 180 ... ایستگاه فضایی ...


56
... زمانی که از فاصله ی ۴۰۰ کیلومتری زمین و از ایستگاه فضایی بین ... ریاضی از پایه تا ...


962
زمین، شفق و شب یکی از زیباترین عکس‌های فضایی که تا کنون از زمین ... ایستگاه فضایی ... فاصله ۳۵۰ ...