924
ایستگاه فضایی بین‌المللی تشکیلات فضایی و سرنشین‌دار بزرگی است که در مدار نزدیک زمین قرار دارد.


849
یکی از همان اقمار مصنوعی ساخت بشر که در مدار زمین ... فاصله‌ی ایستگاه فضایی ... فاصله تا ...


935
مدار عملیاتی اطراف زمین در ... در فاصله 4900 سال نوری از زمین ... ایستگاه فضایی چین تا ...


10
برآورد می‌شود که با توجه به ارتفاع 370 کیلومتری تیانگوگ-1، سقوط ایستگاه فضایی چین بر زمین در فاصله زمانی دهم تا سیزدهم فروردین‌ماه رخ خواهد داد.


752
به طور معمول رفتن فضانوردان از زمین به ایستگاه فضایی بین ... از پیمودن فاصله لندن تا ...


564
هنگامی که سفینه فضایی ... نور تقریباً در مدت ۱٫۳ ثانیه فاصله بین زمین تا ماه را طی می‌کند.


77
با استفاده از این نرم افزار می توانید به صورت آنلاین کره زمین را از ایستگاه های فضایی بین المللی مشاهده کنید.


959
توریسم فضایی بعد از باز شدن پای انسان ها به فضا دیگر برخی به این مورد اکتفا نکرده و منتظر کشف نقاط جدید از فضا ننشستند بلکه با افکار بلند پروازانه و البته سودجویانه به فکر صنعت توریسم و حتی ...


786
در این حالت زمین و مریخ تا ۵۶ میلیون ... کمترین فاصله بین زمین و بهرام در ... وب‌گاه دانش فضایی


153
... های مشابه زمین گرفته تا پرتاب ... نوری از زمین فاصله دارند و ... به ایستگاه فضایی ...


443
ایستگاه فضایی ... خوبی رصد کنند اما فاصله این ایستگاه باید بسیار ... است تا زمین را ...


460
باتوجه به مدار بیضوی شکل ماه به دور زمین، فاصله مابین ماه و زمین تقریبی و نسبی است، به طوری که در هر چند مدت معین ماه در حداکثر فاصله (تقریباَ چیزی بیش از 384000 کیلومتر) و گاهی نیز در حداقل فاصله ...


785
ستاره شناسان امکان سقوط ایستگاه فضایی ... به جو زمین طی یک ... فاصله ی ۷۰ کیلومتری تا سطح ...


283
به طور معمول رفتن فضانوردان از زمین به ایستگاه فضایی بین‌المللی حدود دو روز طول می‌کشد.


837
... و فاصله ای تا 20 برابر کمتر با ستاره خود در قیاس با فاصله زمین ... به ایستگاه فضایی و ...


72
با ما تا انتها ... ... ماهواره از زمین و ایستگاه های فضایی ناسا را ... پخش زنده زمین از فاصله ۴۰۰ ...


852
آیا فکر می کنید که ایستگاه فضایی بین ... یعنی اوسط فاصله ماه از زمین 385 هزار ... چند تا از شما ...


646
... خود در جو زمین می‌کاستند تا به ... ایستگاه فضایی ... فاصله‌های زیاد بین زمین و ...


284
رکورد بیشترین فاصله از زمین بیش از چهار ... این ایستگاه فضایی آنقدر بزرگ است ... از زمین تا ...


522
زمین، شفق و شب یکی از زیباترین عکس‌های فضایی که تا کنون از زمین ... ایستگاه فضایی ... فاصله ۳۵۰ ...