649
... به مدار زمین، ایستگاه فضایی ... می‌تواند تا ۶ ماه به ایستگاه فضایی بین ...


422
رکوردهای فضایی: دورترین فاصله ... باشد که تا به حال ... دورترین فاصله نسبت به زمین ...


159
... مریخ در ایستگاه فضایی ناسا حمید ... حرکت نمائیم فاصله زمین تا سیارات ...


696
... فاصلهٔ ماه تا زمین ۳۸۴٬۴۰۳ ... ثانیه فاصله بین زمین تا ... فضایی ژاپن موفق ...


47
ایستگاه فضایی در مدار زمین و در ارتفاع ... ساعت طول می کشد تا به ایستگاه فضایی بین ...


954
... یک زباله فضایی ... منحنی و در فاصله‌ای برابر فاصله ماه تا زمین در حرکت است ...


187
طور معمول رفتن فضانوردان از زمین به ایستگاه فضایی بین‌المللی حدود دو روز طول می‌کشد.


601
یک ایستگاه فضایی از انواع ... در فاصله نسبتاً کمی ... به حدی باشد تا به زمین ...


521
زمین از ایستگاه فضایی در ... زمانی که از فاصله ی ۴۰۰ ... ایستگاه فضایی با مشارکت ...


517
ایستگاه فضایی ... ارتفاع ایستگاه فضایی بین‌المللی از سطح زمین بین ۲۷۸ کیلومتر تا ۴۶۰ ...


237
... پرواز از زمین تا ایستگاه فضایی در ... کمتر از پیمودن فاصله لندن تا نیویورک ...


34
زمین از ایستگاه فضایی در ... زمانی که از فاصله ی ۴۰۰ ... ایستگاه فضایی با مشارکت ...


260
... در مدار زمین ... فاصله‌ی ایستگاه فضایی تا ما ... مثل فاصله تا ماهواره یا ...


886
... کارکنان ایستگاه فضایی در ... در فاصله حدود 250 مايلي يا 400 كيلومتري از زمین به ...


820
... آن‌ها به زمین ... دار به ایستگاه فضایی بین ... های-فضایی-خصوصی-به-فضا-تا ...


229
ساخت آسانسور فضایی تا ... به یک ایستگاه فضایی ... شاتل‌های فضایی در جو زمین ...


746
... کیلومتر با زمین فاصله ... یک ایستگاه فضایی در یک ... موشک پرتاب فضایی است تا ...


225
... دار به ایستگاه فضایی بین‌المللی از خاک امریکا تا ... آن‌ها به زمین ...


718
از دروغ بزرگ تا سلفی های فضایی ... مقصد ایستگاه فضایی ... زمین از ایستگاه فضایی بین ...


84
عبور ایستگاه فضایی از ... می پیوندد.که این بازه زمانی بستگی به فاصله ایستگاه تا زمین ...