951
مقاله بیان بیش از حد یک فاکتور رونویسی nac به تاخیر می اندازد پیری برگ و باعث افزایش غلظت ...


127
این هدف رونویسی مستقیم فاکتور رونویسی ثانویه wall همراه nac دامنه پروتئین 1 ...


479
فاکتور رونویسی nac: 2. 10: فاکتورهای ... رونویسی: 1. 25: رونویسی در پروکاریوت ها ppt: 1. 26: رونویسی در ...


41
بعد از استخراج rna و سنتز cdna بیان ژن nac2 که یکی از ژنهای مربوط به فاکتور رونویسی می ... nac از ...


463
ap2/erf ، bzip ، nac ... به خشکی و شوری در این گیاه می شود.همچنین فاکتور رونویسی areb1 تنظیم بیان ژن کد ...


632
ap2/erf ،bzip ،nac ،myb ،myc ... این پیام ها فاکتور های رونویسی را فعال کرده که منجر به رونویسی از ...


175
بعد از استخراج rna و سنتز cdna بیان ژن nac2 که یکی از ژنهای مربوط به فاکتور رونویسی می ... nac از ...


821
ap2/erf ، bzip ، nac ... به خشکی و شوری در این گیاه می شود.همچنین فاکتور رونویسی areb1 تنظیم بیان ژن کد ...


970
سایت ساکونی دانلوداهنگ قدیمی تصویری گوگوش فاکتور رونویسی nac تناسب اندام درخانه بدون وسیله ...


914
مقالات حاوی کلیدواژه "فاکتورهای رونویسی". کلیدواژه های هم استفاده: بیان ژن, transcription factors, gene ...


646
مقاله شناسایی اهداف مستقیم رونویسی عامل myb46 بینش به تنظیم رونویسی بیوسنتز دیواره ثانویه ...


387
پرولین، فاکتور رونویسی dreb1/cbf3 تنظیم بیان ... یا دفسفوریلاسیون پروتئین ها ، nac ...


541
در آرابیدوپسیس ژن STM که یک فاکتور رونویسی قوی و knotted1 پروتئین ... اعضای خانواده NAC (cuc ...


13
آموزش دوخت دامن بدون الگو انواع کیک تولد خانگی - سایت آموزش ساخت گل پارچه ای بایگانی - نازَک ...


341
آموزش بافت لیف اسکاج. ... آموزش بافت لیف با قلاب,آموزش بافت لیف باقلاب,آموزش قلاب بافی ...


535
در آرابیدوپسیس ژن STM که یک فاکتور رونویسی قوی و knotted1 پروتئین ... اعضای خانواده NAC (cuc ...


776
متن مجری گری. متن مجری گری جشن فارغ التحصیلی متن خیر مقدم و مجریگری روز پدر متن مجريگري ...


597
چیدمان و دکوراسیون ... جهیزیه خونه خودمون ... دعا حاضرکردن غائب دلنوشته درباره خودمون .


634
بسمه تعالی : راضیه لواسانی دکتر دانائی فیزیولوژی پس از برداشت تکمیلی فیزیولوژی و اصلاح گل و ...


241
بررسی کارایی و سلامت قرص nac ایرانی و مقایسه آن با نمونه خارجی nac در کنترل علائم ریوی ناشی از ...