480
ذرات، به عنوان مثال، نانوذرات می توان تولید پایین به بالا در مایعات با استفاده از بارش.


130
ابن ربن طبری می‌پنداشت که اگر بخارِ ترِ گرد آمده در هوا هنگام فرایند بارش باران با هوایی ...


506
بارش و فرآیندهای تولید آن تراکم و نقش آن در بارش فرآیندهای رشد ذرات ابر فرآیند برخورد و ائتلاف (Collision and Coalescence process) عوامل موثر در فرآیند بارش: اندازه ریز ابرها ضخامت ابر جریان رو به بالای هوا ...


307
در این مرحله، افزایش بارش باران در مناطق ... زمانی که ابرها شکل بگیرند، یک فرآیند هواشناسی ...


930
روش های استحصال آب باران از جمله روش های مدیریتی به منظور مقابله و سازگاری با شرایط کم آبی است.


306
درنتیجه در فرایند تشکیل باران سرد با ... برای توصیف دو فرایند مربوط به بارش طبیعی ...


493
بارش بی‌وقفه باران با رعد و برق شدید ... این فرآیند از دو طریق ژنراتورهای زمینی یا هواپیما ...


384
میانگین بارش سالانه در ... شکل‌های اصلی بارندگی شامل نم نم باران، باران، برف و باران، برف و ...


255
تمام فرآیند ... با نفوذ هوای خنک به استان‌های ساحلی دریای خزر کاهش نسبی دما و بارش باران ...


52
باران قطره‌های آب، در حال فرو چکیدن از ابر است؛ که در این مقاله نظرات دانشمندان یونانی و اسلامی درباره ماهیت و فرایند بارش باران، رابطه شبنم و باران، خواص دارویی باران و همچنین باران …


144
تمام فرآیند جمع ... بیشترین بارش های این سامانه فردا دوشنبه به صورت بارش شدید باران، رعد و ...


401
هواشناسی اصول و عمل - باران چگونه می بارد؟ - هواشناسی - علمی


150
در این تحقیق، از شبیه فرایند نقطه ... باران­سنجی ... آمار بارش با شبیه فرایند نقطه ...


976
چرخه آب شامل پنج فرایند است.تراکم، بارش، نفوذ، روان‌آب ... باران پس از اینکه بارید، به خاک ...


409
ابن ربن طبری می‌پنداشت که اگر بخارِ ترِ گرد آمده در هوا هنگام فرایند بارش باران با هوایی ...


368
امروزه، ایجاد سامانه­‌های سطوح ‌آبگیر باران برای جمع ... در فرایند بارش ...


301
دانشمندان با مطالعه بر روی ابرها به این نتیجه رسیدند كه چگونگی بارش باران از ابرها دارای ...


151
شناسائی رفتار و روند بارش به واسطه نقش ... های 9 ایستگاه باران‌سنجی استان ... فرایند پذیرش ...


757
بارش طبیعی موقعی رخ می دهد که ... درنتیجه در فرایند تشکیل باران سرد با استفاده از باروری ...


60
تولید باران‌ مصنوعی ... تولید به این صورت است که همان فرآیند طبیعی بارش را از طریق روش ...