487
ابن ربن طبری می‌پنداشت که اگر بخارِ ترِ گرد آمده در هوا هنگام فرایند بارش باران با هوایی ...


834
آزادی بیان در چارچوب اخلاق اصل اولیه ما است و نیز نکات ذیل: 1-استفاده از تمامی مطالب این ...


236
هواشناسی اصول و عمل - باران چگونه می بارد؟ - هواشناسی - علمی


266
بارش و فرآیندهای تولید آن تراکم و نقش آن در بارش فرآیندهای رشد ذرات ابر فرآیند برخورد و ...


223
به گزارش ایلنا، بارش شدید باران و آب گرفتگی زمین چمن ورزشگاه ... فرآیند جمع‌آوری اخبار به ...


692
مقاله شبیه سازی فرآیند بارش- رواناب با ... بدین منظور، از داده های باران و دبی ماهانه حوضه ...


132
چرخه آب شامل پنج فرایند است.تراکم، بارش، نفوذ، روان‌آب ... باران پس از اینکه بارید، به خاک ...


996
شبیه‌سازی فرآیند بارش ـ روانآب با ... خراسان برگزیده شد و باران‌نمودهای چندین پیشامد ...


13
بارش باران در پایتخت ... تمام فرآیند جمع‌آوری اخبار به صورت خودکار انجام می‌گیرد و خبروان ...


742
مهم: فرآیند جمع‌آوری اخبار به صورت خودکار انجام می‌گیرد. مسئولیت صحت محتوای این خبر بر ...


831
بارش باران در پایتخت ... تمام فرآیند جمع‌آوری اخبار به صورت خودکار انجام می‌گیرد و خبروان ...


760
مهم: فرآیند جمع‌آوری اخبار به صورت خودکار انجام می‌گیرد. مسئولیت صحت محتوای این خبر بر ...


270
تمام فرآیند جمع آوری ... سازمان هواشناسی در اطلاعیه‌ای از کاهش دما و بارش باران در نوار ...


172
درنتیجه در فرایند تشکیل باران سرد با ... برای توصیف دو فرایند مربوط به بارش طبیعی ...


947
در این تحقیق، از شبیه فرایند نقطه ... باران­سنجی ... آمار بارش با شبیه فرایند نقطه ...


897
دانشمندان با مطالعه بر روی ابرها به این نتیجه رسیدند كه چگونگی بارش باران از ابرها دارای ...


526
تمام فرآیند جمع ... مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی از بارش باران در استان ...


540
امروزه، ایجاد سامانه­‌های سطوح ‌آبگیر باران برای جمع ... چگونگی فرایند بارش- رواناب و ...


680
ارسطو خود ، بارش‌ باران ‌، برف‌ و تگرگ‌ را ... زا یخ‌ مى‌زند و از این‌ فرآیند جَلید و ...


956
مراحل شکل‌گیری ابر و بارش باران و ... نتیجه تفاوت در شدت و سرعت عمل فرآیند تراکمی است که منجر ...