820
ابن ربن طبری می‌پنداشت که اگر بخارِ ترِ گرد آمده در هوا هنگام فرایند بارش باران با هوایی ...


345
کارشناس سازمان هواشناسی کشور از بارش پراکنده باران در برخی نقاط ... تمام فرآیند جمع آوری ...


911
بارش و فرآیندهای تولید آن تراکم و نقش آن در بارش فرآیندهای رشد ذرات ابر فرآیند برخورد و ...


13
مدیر مرکز تحقیقات و مطالعات باروری ابرها در واکنش به اظهارات مطرح شده مبنی بر این‌که باران ...


818
بارش باران در نوار شمالی ... تمام فرآیند جمع‌آوری اخبار به صورت خودکار انجام می‌گیرد و ...


170
فرآیند بارندگی ... باران حالتی از بارندگی به صورت مایع است باران‌هایی با شدت خفیف كه مركب از ...


255
شبیه‌سازی فرآیند بارش ـ روانآب با ... خراسان برگزیده شد و باران‌نمودهای چندین پیشامد ...


490
چرخه آب شامل پنج فرایند است.تراکم، بارش، نفوذ، روان‌آب ... باران پس از اینکه بارید، به خاک ...


350
میانگین بارش ... شکل‌های اصلی بارندگی شامل نم نم باران، باران، برف و باران ... فرایند بی‌دررو ...


770
ارسطو خود ، بارش‌ باران ‌، برف‌ و تگرگ‌ را ... زا یخ‌ مى‌زند و از این‌ فرآیند جَلید و ...


445
چرخه آب شامل پنج فرایند است.تراکم، بارش، نفوذ، روان‌آب ... باران پس از اینکه بارید، به خاک ...


451
میانگین بارش ... شکل‌های اصلی بارندگی شامل نم نم باران، باران، برف و باران ... فرایند بی‌دررو ...


203
ارسطو خود ، بارش‌ باران ‌، برف‌ و تگرگ‌ را ... زا یخ‌ مى‌زند و از این‌ فرآیند جَلید و ...


405
دانشمندان با مطالعه بر روی ابرها به این نتیجه رسیدند كه چگونگی بارش باران از ابرها دارای ...


563
درنتیجه در فرایند تشکیل باران سرد با ... برای توصیف دو فرایند مربوط به بارش طبیعی ...


751
مراحل شکل‌گیری ابر و بارش باران و ... نتیجه تفاوت در شدت و سرعت عمل فرآیند تراکمی است که منجر ...


786
کشف ارتباط بین میکروب‌های موجود در ابر و بارش باران در ... اولیه فرآیند بارش، به جای ...


714
امروزه، ایجاد سامانه­‌های سطوح ‌آبگیر باران برای جمع ... در فرایند بارش ...


844
هواشناسی اصول و عمل - باران چگونه می بارد؟ - هواشناسی - علمی


903
چیستی‌ باران‌ و فرایند بارش ...