163
بهترین شعرهایی که خوانده ام - فردوسی - شعر. حکیم ابوالقاسم فردوسی. ازان پس که بسیار بردیم رنج


785
به عنوان نمونه فردوسی در شاهنامه بیشتر از وزن متقارب که هجاهای ... کافر از بیم توقع برود ...


608
پس از نوسازی آرامگاه فردوسی و تكمیل و تزیین مجدد در 1313 ... مسلمانش مخوان کوهست یکره کافر ...


122
شاعر علی فردوسی. شب بود و دیده می شد از آن سوی ...


37
فردوسی کافر نبوده ولی آدم دینی و اسلامیست هم نبوده ٠فردوسی همواره خرد را ستایش کرده و در ...


111
معنی کافر : کافر. [ ف ِ ] (ع ص ، اِ) ضد مؤمن . بی دین . بی کتاب . ناگرونده . ناگرویده . ... فردوسی .


604
حافظ، مولوی، سعدی و فردوسی درباره ... ای که با خدو انداختن فرد کافر، برخورد تأمل ...


119
«کافر قلعه» قلعه‌ای باستانی با دو هزار سال قدمت در ولایت فراه قرار دارد که بر اساس شاهنامه فردوسی، متعلق به کک کهزاد بوده است.


678
شعر در مورد ادب,شعر در مورد ادب و تواضع,شعر در مورد ادبیات بومی,شعر در مورد ادبیات بومی ایران,شعر در مورد ادبیات,شعر در مورد ادبیات فارسی


775
نتیجه جستجو برای "کفر فردوسی" - تعداد نتایج: 136 - نمایش صفحه 1 از 10 صفحه . ... شاید آن کافر به ...


688
دکتر شروین وکیلی. ۳۰/۶/۱۳۹۰. ارائه‌شده در همایش هزاره‌ی سرایش شاهنامه، دانشگاه آزاد اسلامی- مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی


339
تصاویر شاهنامه فردوسی برای بار دوم از خیابان های شهر ... در پاسخ به بیانات پانترک های کافر:


421
فردوسی واقعاً خلاف مذهب مردم شهر بوده است که مردم او را کافر می دانسته اند.


52
«کافر قلعه» قلعه‌ای باستانی با 2 هزار سال قدمت در ولایت فراه افغانستان که بر اساس شاهنامه فردوسی، متعلق به «کک کهزاد» بوده است.


161
گزارش‌هایی موجود است که خلخالی سعی در تخریب آرامگاه فردوسی و ... می خواد کافر باشه ...


266
با درود فراوان به روان پاک فردوسی و عطار که ... فردوسی را بدید پس گفت ای مرد تو کافر بودی ...


776
فردوسی . به زنار و ... مؤمن و سجاده ٔ خود، کافر و زنار خویش . اوحدی . نخواهد کرد ترک بت پرستی ها ...


942
گر آتش دل برزند بر مؤمن و کافر زند صورت همه پران شود گر مرغ معنی پر زند عالم همه ویران شود جان غرقه طوفان شود آن گوهری کو آب شد آب بر گوهر زند پیدا شود...


997
بیانیه کانون بسیج اساتید دانشگاه فردوسی مشهد ... از کسانی که کافر شده اند اطاعت کنید شما ...


994
عادل فردوسی پور و زلزله ... از آن طرف هم به داعش می‌گویند که شیعه کافر است و انسان را در حد ...