537
علي رضايي، مدير سينمافلسطين هم در گفت‌وگو با ايسنا، عنوان كرد: فكر مي‌كنم كه فروش نوروزي امسال ضعيف بود، اما به هرحال در هفته دوم كمي اين فروش بيشتر شد و جان گرفت.


988
همچنین اعلام شده است درصدی‌ از فروش عکس‌های این نمایشگاه برای کمک به آسیب دیده‌گان اسیدپاشی در ایران درنظر گرفته می‌شود.


526
همچنین اعلام شده است درصدی‌ از فروش عکس‌های این نمایشگاه برای کمک به آسیب دیده‌گان اسیدپاشی در ایران درنظر گرفته می‌شود.