763
همچنین اعلام شده است درصدی‌ از فروش عکس‌های ... اصفهان، تبريز ... بليط اين كنسرت ...


658
مبنتي در خصوص اكران فيلم «طهران، تهران» و فروش ... فروش سينماهاي شهر اصفهان ... سينمافلسطين ...