736
پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی ... و دانشگاه مازندران به صورت فصلنامه چاپ و ...


446
مطالعات امنیت اجتماعی. ... علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی حضور ... فصلنامه توسعه ...


685
فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات و امنيت اجتماعي: آرشیو فصلنامه ها سال اول - 1382 در حال تهیه و ...


128
پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی (ssoss) صفحه اصلی; مرور. شماره جاری; بر اساس شماره‌های ...


48
تحلیل رابطه بین سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی در شهر حمیدیه ... فصلنامه علمی پژوهشی ...


749
فصلنامه مطالعات امنيت ...


245
تأملی نظری در امنیت اجتماعی؛ با تاکید ... 12 / 1383، تهران، فصلنامه مطالعات امنیت ...


893
عنوان: بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر احساس امنیت اجتماعی با تاکید بر ابعاد دینداری ...


188
فصلنامه مطالعات راهبردی از آغاز تا کنون، به طور منظم انتشار یافته و از شماره 46(زمستان 1388 ...


315
خشونت ‌های خانوادگی و تأثیرات آن بر امنیت در جامعه ... دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ...


581
خشونت ‌های خانوادگی و تأثیرات آن بر امنیت در جامعه ... دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ...


130
مجله مطالعات امنیت اجتماعی وابسته به معاونت اجتماعی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران(ناجا)


543
نام مجله: مطالعات امنیت اجتماعی. موارد یافت شده: 2 1 ...


524
امنیت اجتماعی در پی تأمین امنیت برای گروه‌های اجتماعی است که نقش هویت‌سازی را برای اعضای ...


455
فصلنامه اجتماعی. ... طرح مارشال، با هدف سالم سازی اقتصادی و رفاه برای تأمین امنیت و تحقق صلح ...


922
فصلنامه تامین اجتماعی. issn 0781-1563. فصلنامه ... شوهر نیستند، امنیت مالی و اجتماعی ندارند، در ...


174
فصلنامه امنیت اجتماعی با گرید ... معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان کردستان به منظور ...


727
پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی ... مراحل داوری، پذیرش و انتشار مقالات در فصلنامه ...


119
فصلنامه پژوهش هاي راهبردي امنيت و نظم اجتماعي-امنیت ونظم اجتماعی-فصلنامه علوم انسانی ...


49
فصلنامه مطالعات شهری ... سطح تعاملات اجتماعی، مطالعه ... در ارتقای سطح امنیت محله ...