591
فصلنامه پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی به صورت تفاهم نامه با شش دانشگاه، دانشگاه ...


972
انتشار شماره 21 فصلنامه دانش انتظامی زنجان، زمستان 95 ... مطالعات امنیت اجتماعی.


310
فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات و امنيت اجتماعي: آرشیو فصلنامه ها سال اول - 1382 در حال تهیه و ...


11
تحلیل رابطه بین سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی در شهر حمیدیه ... فصلنامه علمی پژوهشی ...


945
دکتر منیژه نویدنیا، پاییز 1 / 12 / 1386، تهران، فصلنامه امنیت ... تأملی نظری در امنیت اجتماعی ...


202
فصلنامه مطالعات راهبردی ... مردم‌سالاری دینی و امنیت اجتماعی؛ با نگاهی انتقادی به ...


25
دکتر منیژه نویدنیا، بهار 12 / 2 / 1387، تهران، فصلنامه امنیت و ... رابطه ی امنیت اجتماعی ...


991
فصلنامه مطالعات راهبردی از آغاز تا کنون، به طور منظم انتشار یافته و از شماره 46(زمستان 1388 ...


639
مجله مطالعات امنیت اجتماعی وابسته به معاونت اجتماعی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران(ناجا)


105
پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ... تأثیر امنیت روانی و اجتماعی بر جذب گردشگران ...


797
جستجو در مقالات دانشگاهی و کتب استادان دانشگاه فردوسی مشهد


718
خشونت ‌های خانوادگی و تأثیرات آن بر امنیت در جامعه ... دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ...


254
فصلنامه پژوهش هاي راهبردي امنيت و نظم اجتماعي-امنیت ونظم اجتماعی-فصلنامه علوم انسانی ...


911
پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی (ssoss)


109
خبرگزاري فارس: نسخه الكترونيكي شماره 1 فصلنامه امنيت بر روي پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور ...


39
وجود رابطه بین پایگاه اجتماعی- اقتصادی با احساس امنیت اجتماعی ... امنیت اجتماعی»، فصلنامه ...


331
فصلنامه اجتماعی. ... شریک اموال شوهر نیستند، امنیت مالی و اجتماعی ندارند، در صورت طلاق همه ...


315
امنیت و میزان آن برای کلیه نظام‌های سیاسی و شهروندان آن صرفنظر از سطح توسعه اقتصادی ...


973
فصلنامه پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی به صورت تفاهم نامه با شش دانشگاه، دانشگاه ...


935
فصلنامه تامین اجتماعی. issn 0781-1563. فصلنامه ... دین سلامتی و امنیت (اسلام) و کتاب الهی آن ...