381
فصلنامه پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی به صورت تفاهم نامه با شش دانشگاه، دانشگاه بوعلی سینا، دانشگاه تبریز، دانشگاه شهید چمران …


701
انتشار شماره 23 فصلنامه دانش انتظامی زنجان، تابستان 96 ... مطالعات امنیت اجتماعی.


550
فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات امنیت اجتماعی آخرین ...


435
فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات و امنيت اجتماعي: آرشیو فصلنامه ها سال اول - 1382 در حال تهیه و بارگذاری است


348
دکتر منیژه نویدنیا، بهار 12 / 2 / 1387، تهران، فصلنامه امنیت و ... رابطه ی امنیت اجتماعی ...


750
پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ... اجتماعی کاربران با تأکید بر امنیت اجتماعی ...


693
دکتر منیژه نویدنیا، پاییز 1 / 12 / 1386، تهران، فصلنامه امنیت ... تأملی نظری در امنیت اجتماعی ...


649
ابوالحسنی، سید رحیم، کارکردهای سیاسی سرمایۀ اجتماعی، سرمایۀ اجتماعی و سیاست، فصلنامه علمی- پژوهشی سیاست جهانی، دوره دوم، شماره چهارم، زمستان 1392، صفحات 87-69


846
مجله مطالعات امنیت اجتماعی وابسته به معاونت اجتماعی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران(ناجا)


617
«تحلیل مقایسه‌ای احساس امنیت اجتماعی ... «نگاهی به آسیب‌شناسی امنیت ملی»، فصلنامه ...


366
فصلنامه توسعه اجتماعی در حال حاضر بابت دریافت، پذیرش و چاپ مقالات هزینه‌ای دریافت نمی‌کند


110
فصلنامه بررسی مسائل اجتماعی ایران، نشریه‌ای تخصصی در حوزه‌ی مسائل، آسیب‏‌ها و مشکلات اجتماعی است که با تأکید بر ضرورت حفظ و تقویت معیارهای فعالیت علمی- پژوهشی، اولویت ارزیابی، داوری و ...


550
وجود رابطه بین پایگاه اجتماعی- اقتصادی با احساس امنیت اجتماعی ... امنیت اجتماعی»، فصلنامه ...


570
وجود تنوع در تعاریف امنیت اجتماعی و تهدیدهای آن ... با موضوع امنیت ملی. فصلنامه ...


351
همچنین رابطه مستقیم و معناداری بین متغیر نقش پلیس و احساس امنیت اجتماعی ... ، فصلنامة ...


528
فصلنامه مددکاری اجتماعی توسط دانشگاه علامه طباطبائی منتشر می شود اطلاعات ... امنیت اجتماعی;


191
بنابراین با توجه به اهمیت امنیت اجتماعی و رابطه آن ... و احساس امنیت اجتماعی، فصلنامه توسعه ...


363
هدف از این پژوهش بررسی انسجام اجتماعی در حفظ امنیت مرزی ... فصلنامه انتظام اجتماعی ...


857
برای مشاهده مطلب فوق، از لینک مقابل استفاده نمایید: فصلنامه پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی


830
نظام‌های سیاسی به فراخور فضای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، نوع حاکمیت خود را تغییر می‌دهند؛ یکی از مهم‌ترین دانش‌های بشری، دانش خط‌مشی‌گذاری عمومی است.