673
سعادت‌فومنی با اشاره به لزوم حل مسائل و مشکلات کشور از طریق تزریق >تفکر نخبگانی به جامعه، گفت: یکی از اهداف مهم طرح احمدی‌روشن، رصد مداوم فعالیت‌های مستعدان است که با توجه به گستردگی ...


698
بنیاد ملی نخبگان سازمانی ایرانی است که به شناسایی، جذب و پشتیبانی مادی و معنوی از نخبگان می‌پردازد.


661
رئیس بنیاد نخبگان استان بوشهر با اشاره به برگزاری طرح جهادی آموزشی امید اجتماعی گفت: فعالیت‌های نخبگانی و اقدامات بنیاد ملی نخبگان به سطح مناطق کمتر برخوردار و …


667
تبصرة 3: ملاک محاسبة امتیازهای جدول1، فعالیت‌های نخبگانیِ مذکور در جدول 2 است. حداقل امتیازات حاصل از فعالیت‌های علمی صفر منظور می‌شود.


578
تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد - نسخه قدیمی


445
آیا تأثیر هریک از فعالیت­های نخبگانی در تمام جایزه­ها یکسان ...


320
جوانپور با اشاره به اینکه پرهیز از فعالیت‌های فردی یک ضرورت است، گفت: تنها راه حل مسائل و ...


419
مهم ترین مصادیق فعالیت های نخبگانی به شرح زیر است: الف. موفقیت های علمی در دانشگاه ...


108
حداقل امتیاز لازم از فعالیت­های نخبگانی مقطع تحصیلی سال اول سال دوم سال سوم سال چهارم ...


518
فکرشهر: رئیس بنیاد نخبگان استان بوشهر با اشاره به برگزاری طرح جهادی آموزشی امید اجتماعی گفت: فعالیت‌های نخبگانی و اقدامات بنیاد ملی نخبگان به سطح مناطق کمتر برخوردار و روستاها گسترش می‌یابد.


48
همچنین دانش‌آموختگان براساس امتیاز حاصل از مجموع فعالیت‌های نخبگانی در زمان تحصیل ...


515
فعالیت شبکه ... جشنواره بین‌المللی فارابی، دکتر رضا ماحوزی درباره این شبکه نخبگانی ...


475
4- شرط کافی: متقاضی باید حائز بیشترین امتیاز از فعالیت های نخبگانی ...


444
5- مصادیق فعالیت‌های نخبگانی دارای امتیاز به شرح زیر است: الف. موفقیت‌های علمی در دانشگاه ...


20
پیغام: رئیس بنیاد نخبگان استان بوشهر با اشاره به برگزاری طرح جهادی آموزشی امید اجتماعی گفت ...


904
جوانپور با اشاره به اینکه پرهیز از فعالیت‌های فردی یک ضرورت است، گفت: تنها راه حل مسائل و ...


588
چنانچه دانش‌آموخته دارای فعالیت نخبگانی برجسته‌ای است لیکن یکی از شرایط زیر را احراز ...


207
دانشجویان باید حدنصاب مورد تایید بنیاد ملی نخبگان را از فعالیت‌های نخبگانی ...


890
چنانچه دانش‌آموخته دارای فعالیت نخبگانی برجسته‌ای است لیکن یکی از شرایط زیر را احراز ...


940
جدول 1: فعالیت‌های نخبگانیِ دانش‌آموختگان برتر برای تسهیلات جذب در دستگاه‌های اجرایی فعالیت‌های نخبگانی