585
پایگاه اطلاع رسانی وزارت نفت-اصلی/فهرست بهای تاسیسات نفت و گاز


114
دوستان عزیز فهرست بهای مربوط به تاسیسات نفت و گاز سالهای 83 و 84 و 86 و 87 را می توانید از طریق لینکهای زیر دانلود کنید.


912
پیمانکارانه - فهرست بهای ابنیه سال 90-سندیکا ... فهرست بهاي تاسيسات نفت و گاز 1390.


110
پیمانکارانه - فهرست بهای ابنیه سال 90-سندیکا ... فهرست بهاي تاسيسات نفت و گاز 1390.


162
فهرست بهای نفت و گاز; ... 1390 um 12 :18 ب.ظ / پاسخ ... در صورت امکان به تبديل فايل ها ي فهارس بهاي نفت و ...


111
دانلود فهرست بهای تاسیسات نفت، گاز و پتروشیمی سال 1390 که طی نامه شماره 34573-28/1 مورخ 2 اردیبهشت ماه 1391 وزیر محترم نفت ابلاغ گردیده است.


462
مديريت پيمان - فهرست بهاي تاسيسات نفت و گاز 1390 - آموخته های من در خصوص نظام فني، مديريت پيمان و امور حقوقي و قراردادها در صنعت نفت - گاز (انرژي)


560
فهرست های بهای نفت و گاز 1394 نیز منتشر شد . مرداد 1394 ... فهرست بهای تاسیسات نفت و گاز 1390


215
نخستین کارگروه مشترک نفت و گاز ایران و اسپانیا برگزار می ... سند epc-اختصاصی صنعت نفت فهرست ...


730
دانش صنعت نفت فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز - رشته: خطوط لوله بین شهری انتقال نفت و گاز - سال 1394 ۱۳۹۵/۱/۲۲


324
دانش صنعت نفت فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز - رشته: خطوط لوله بین شهری انتقال نفت و گاز - سال 1394 ۱۳۹۵/۱/۲۲


734
پایگاه اطلاع رسانی وزارت نفت-اصلی/فهرست بهای تاسیسات نفت و گاز


791
دانلود فهرست بهای نفت و گاز شامل فهرست نرخ عوامل اختصاصی در کارهای صنعت نفت93 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گازرشته خطوط لوله بین شهری انتقال نفت و گاز93 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز ...


844
پایگاه اطلاع رسانی وزارت نفت-اصلی/فهرست بهای تاسیسات نفت و گاز


941
فهرست بهای نفت و گاز, ... فهرست بهاي تاسيسات نفت و گاز 1390 فهرست نرخ عوامل اختصاصي در كارهاي ...


329
تقویم رسمی کشور برای سال 1390 ... فهرست های بهای رشته ... در فهرست بهای سال 1388 و در ...


438
خطوط انتقال نفت و گاز ... ایران آزمایش خطوط لوله انتقال گاز فهرست بهای تاسیسات نفت و ... 1390/03 /03 ...


173
فهرست بهای نفت و گاز 94; ... انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1390.


564
اتاق گفتگوی نفت، گاز و پتروشیمی + ادامه گفتگوها. 0 1 amroalah ... فهرست شرکت‌ها ...


716
فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز ... 1390/04/15: 257: فهرست بهای ... فهرست بهای تاسیسات نفت و ...