998
˙·٠• ♥ فکاهی های جالب ♥ •٠·˙ ميگن روزی يک لوده موتر خوده ميشست از نمبر پليت موتر شروع كرد.


453
یک عسکر وردکی سر مرز، یک پاکستانی ره می بینه که میخوایه داخل خاک افغانستان شوه.


514
معلومات مکمل در باره 34 ولایت افغانستان ! این 34 ولایت 364 ولسوالی دارد که قرار ذیل به معرفی ...