84
... ۱۶۰ میلیارد تومان هزینه دارد. ... ساخت هر کیلومتر مترو 230 ... قالیباف: ساخت هر کیلومتر ...


84
... هزینه ساخت هر کیلومتر مترو بعلاوه واگن های آن را 230 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت که دولت ...


47
شهردار تهران با بیان اینکه تکلیف گرایی و مسوولیت پذیری نشات گرفته از فرهنگ اربعین است ...


184
عصر خودرو- شهردار تهران گفت: ساخت هر کیلومتر مترو 230 میلیارد تومان هزینه دارد.


896
230 میلیارد تومان، هزینه ... هزینه ساخت هر کیلومتر مترو ... میلیارد تومان بدهی دارد و ...


490
... ساخت یک کیلومتر مترو به‌قیمت فهرست بهای سال 94، 230میلیارد تومان هزینه در بر دارد ... هر ...


249
وی تاکید کرد: به شهروندان تهرانی قول می دهم با تمام فراز و نشیب هایی که در پیش رو داشته و ...


30
قالیباف: ساخت هر کیلومتر مترو 230 میلیارد تومان هزینه دارد. ... هزینه ساخت هر کیلومتر مترو 230 ...


382
هر کیلومتر مترو با واگن 230 میلیارد تومان هزینه دارد اما دولت به اندازه 350 منر هزینه را می دهد ...


42
قالیباف: ساخت هر کیلومتر مترو 230 میلیارد تومان هزینه دارد . شهردار تهران با ...


309
قالیباف: ساخت هر کیلومتر مترو 230 میلیارد تومان هزینه ... دیدن خود در لباس عروسی را دارد و ...


575
قالیباف در ... است؛ اگر ساخت هر کیلومتر مترو با واگن ها 230 میلیارد تومان هزینه دارد، در ...


4
... کم دارد. قالیباف ... اگر ساخت هر کیلومتر مترو با واگن ها 230 میلیارد تومان هزینه ...


310
قالیباف: ساخت هر کیلومتر مترو 230 میلیارد تومان هزینه دارد ... بهت بيشتر مياد نه آهنگ،ما هر ...


250
... ساخت هر کیلومتر مترو 230 میلیارد تومان هزینه دارد. ... قالیباف در اولین همایش فصلی مدیران ...


669
... کرج هم وجود داشت که در مجموع ما حدود 74 کیلومتر مترو ... ساخت مترو ... که هر خطی مترو ...


461
... مترو با 300 کیلومتر ... 230 میلیارد تومان است اما تنها 120 میلیارد تومان که آنهم هزینه ساخت نیم ...


93
قالیباف: ساخت هر کیلومتر مترو 230 میلیارد تومان هزینه ... نیم نگاهی به رده دوم جدول دارد ...


975
شهردار تهران گفت:200 میلیارد تومان هزینه ساخت یک کیلومتر مترو است، در صورتی که دولت در این ...


423
هر کیلومتر مترو با واگن 230 میلیارد تومان هزینه ... دولت 800 هزار میلیارد تومان بدهی دارد و ...