220
... دانشگاه آزاد ... انتقال یا میهمانی دانشجو به نزدیک ... د" ماده 71 قانون خدمات ...


949
در جلسه مدیران دانشگاه آزاد اسلامی به صورت اصولی با بخشنامه نقل و انتقال دانشجویان به محل ...


191
... دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ... انتقال دانشجو در تمامی مواد ... قانون آیین ...


390
شرایط جدید نقل و انتقال دانشجویان دانشگاه آزاد اعلام شد. این موافقت به شرط آن است که دانشجو ...


676
... نقل و انتقال دانشگاه آزاد ... انتقال یا میهمانی دانشجو به ... ماده ۷۱ قانون ...


851
دانشگاه آزاد بروکسل ... مذکور که متقاضی انتقال به داخل کشور می ... قانون اعزام دانشجو به ...


533
وی با بیان اینکه با درخواست های انتقال تنها برای انتقال به دانشگاه ... دانشگاه دیگر دانشجو ...


133
... انتقال دانشجو به دانشگاه ... میخواستم ببینم ایا در صورت انتقال به دانشگاه آزاد ... قانون ...


308
... ریز نمرات دانشجو را به دانشگاه ... انتقال دانشجو در طول ... دانشگاه آزاد ...


472
... دانشجو همچنان در دانشگاه ... دانشگاه آزاد اسلامی شرایط جدید این دانشگاه برای نقل و انتقال ...


811
بر اساس اعلام سامانه نقل و انتقال دانشگاه آزاد ثبت ... نقل و انتقال دانشجو شهریه ...


124
معاون دانشجویی دانشگاه آزاد ... شامل انتقال دانشجو به ... دانشگاه ها بر اساس قانون نقل ...


233
رئيس دانشگاه آزاد ... است که انتقال آنها محتاج به ... دانشجو ، انتقال وي را از يك ...


735
سازمان مرکزی دانشگاه آزاد ... نقل و انتقال ... با توجه به رویکرد قانون گرایی و نظارت در ...


926
دانشگاه آزاد اسلامی ... تحصیلی دانشجو مراتب انتقال مشمول را ... قانون های مسغره ...


840
... آیین‌نامه جدید نقل و انتقالات دانشجویی دانشگاه آزاد ... دانشجو رئیس دانشگاه ... قانون ...


499
رئیس دانشگاه آزاد، تسهیل در روند ... تسهیل در انتقال دانشجو به محل زندگی پدر و ... قانون. حوادث ...


200
لیست کالاهای یارانه ای مشمول قاچاق ماده 2 قانون ... انتقال دانشجو ... انتقال به دانشگاه آزاد ...


166
آیین‌نامه جدید نقل و انتقال ... دانشجو رییس دانشگاه آزاد این ... قانون مصوب مجلس ...


51
برنامه دانشگاه ایلام برای هدفمندی پذیرش دانشجو. رییس دانشگاه ایلام ... انتقال دانشگاه آزاد ...