33
معاون دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي با ... آيين‌نامه جديد انتقال دانشجو در دانشگاه ...


361
به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي ... مهماني يا انتقال ... آذر ، روز دانشجو ...


938
... در دانشگاه آزاد ... انتقال یا میهمانی دانشجو به ... 71 قانون خدمات ...


635
دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ... درخواست دانشجو کان لم یکن ... انتقال صرفاً ...


531
نقل و انتقال دانشجویان دانشگاه آزاد ... به گزارش مهر، طبق دستور فرهاد دانشجو که ...


839
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شرایط جدید این دانشگاه برای نقل و انتقال دانشجویان به عنوان ...


282
... کارکنان دانشگاه آزاد ... انتقال یا میهمانی دانشجو به ... طبق قانون فوت ...


846
... انتقال دانشجو به دانشگاه دیگر ... انتقال به دانشگاه آزاد همه ... قانون افزایش ...


19
... شرایط ورود به دانشگاه آزاد اسلامی ... چنانچه تغییر رشته دانشجو، انتقال وی را از ...


916
در جلسه مدیران دانشگاه آزاد اسلامی به صورت اصولی با بخشنامه نقل و انتقال دانشجویان به ...


898
ثبت نام نقل و انتقال دانشگاه‌ آزاد 96 ... برای انتقال دانشجو جدول هم‌ ترازی دانشگاه ...


317
... و رضایت آموزشی و فرهنگی دانشجو توسط واحد مبدا احراز ... انتقال دانشگاه ازاد ...


800
مقام 164 دانشگاه آزاد اسلامی در مشارکت در تولید جهانی علم (جزء 200 دانشگاه برتر جهانی بر ...


51
بر اساس اعلام سامانه نقل و انتقال دانشگاه آزاد ثبت ... نقل و انتقال دانشجو ...


610
رئیس دانشگاه آزاد ... آقای دانشجو در ... وی درباره چگونگی انتقال گفت: ابتدا دانشجو به ...


528
... دانشگاه آزاد ... انتقال دانشجو در ... ۹۵ دانشگاه آزاد ‌قانون ...


207
... و دانشگاه آزاد و ... و انتقال دانشجو ... دانشجو در محل دانشگاه ...


503
... دانشگاه آزاد ... فرهاد دانشجو رئیس دانشگاه ... 71 قانون خدمات ...


946
دانشگاه آزاد اسلامی ... تحصیلی دانشجو مراتب انتقال مشمول را ... قانون های ...


881
... 20» قانون ... دانشجو رییس دانشگاه آزاد ... انتقال به دانشگاه آزاد ...