808
ماده 44: در پایان هر نیمسال ،میانگین نمرات دانشجو در آن نیمسال و میانگین کل نمرات او تا ...


601
ابلاغ بخشنامه‌ شرایط نقل و انتقال دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از ابتدای تحصیل


413
این موافقت به شرط آن است که دانشجو هم در ... نقل و انتقال ... دانشگاه آزاد اسلامی ...


699
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شرایط جدید این دانشگاه برای نقل و انتقال دانشجویان به عنوان ...


484
رئیس دانشگاه آزاد، تسهیل در ... تسهیل در انتقال دانشجو به محل ... قانون مداری ...


776
شرایط میهمانی و انتقال دانشجویان دانشگاه آزاد ... قانون جدید کسری ... دانشجو انتقال دانشگاه ...


262
آیین‌نامه جدید نقل و انتقال دانشجویان دانشگاه آزاد ... انتقال یا میهمانی دانشجو ... قانون ...


470
تبصره 3 - مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي ... چنانچه تغيير رشته دانشجو ، انتقال وي را از ...


462
دانشگاه آزاد بروکسل ... و مينسک در صورت انتقال به يکی از ... قانون اعزام دانشجو به ...


557
انتقال دانشجو از ... بلاتکلیفی ۱۲ساله قانون ... موضوعات داغ حوزه و دانشگاه. دانشگاه آزاد ...


204
دانشگاه آزاد بروکسل ... و مينسک در صورت انتقال به يکی از ... قانون اعزام دانشجو به ...


756
انتقال دانشجو از ... بلاتکلیفی ۱۲ساله قانون ... موضوعات داغ حوزه و دانشگاه. دانشگاه آزاد ...


112
مدیرکل امور دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به آغاز ثبت درخواست دانشجویان متقاضی نقل ...


184
آغاز ثبت درخواست نقل و انتقال دانشجویان دانشگاه آزاد ... انتقال دانشجو ... بر اساس قانون ...


814
آئین‌نامه مهمانی و انتقال دانشجویان دانشگاه آزاد در دوره‌ دکتری تخصصی و سایر دوره ها ...


754
انتقال دائم دانشجو نیز در تمامی ... من دانشجو دانشگاه آزاد اراك فلق ... روحانی ۲ قانون را ...


891
شرایط جدید دانشگاه آزاد ... همچنین انتقال کامل ... و دانشجو همچنان در دانشگاه شهر ...


323
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد ... باشد که این امر مانع انتقال دانشجو دختر ...


246
شرایط جدید نقل و انتقال دانشجویان دانشگاه آزاد اعلام شد. این موافقت به شرط آن است که دانشجو ...


240
زمان ثبت درخواست نقل و انتقال دانشجویی دانشگاه آزاد ... انتقال دانشجو ... 62 قانون جامع ...