298
ماده 44: در پایان هر نیمسال ،میانگین نمرات دانشجو در آن نیمسال و میانگین کل نمرات او تا پایان همان نیمسال و همچنین در پایان دوره تحصیل میانگین کل نمرات دانشجو محاسبه می شود.برای محاسبه میانگین ...


105
ابلاغ بخشنامه‌ شرایط نقل و انتقال دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از ابتدای تحصیل


987
بر اساس اعلام سامانه نقل و انتقال دانشگاه آزاد ثبت درخواست ... تغییر محل تحصیل دانشجو از واحد ...


653
معاون آموزشی دانشگاه آزاد ... این دانشگاه و انتقال دانشجو از یک ... به قانون ...


373
انتقال دائم دانشجو نیز در تمامی ... من دانشجو دانشگاه آزاد اراك فلق ... قضاییه و قانون شروع ...


307
آگهی های کاغذی جابجایی دانشجو در دانشگاه ... قانون جدید نقل و انتقال ... انتقال دانشگاه آزاد ...


882
آغاز ثبت درخواست نقل و انتقال دانشجویان دانشگاه آزاد ... انتقال دانشجو در ... (۷) قانون ...


155
داوطلبان گرامی جهت آگاهی از نحوه انتقال دانشجو ... 62 قانون جامع ... ارشد دانشگاه آزاد 96 ...


306
شرایط عمومی و اختصاصی پذیرش دانشجو در ... و انتقال ... برخلاف قانون دانشگاه ازاد ...


416
در مورد دختران دانشجو شرط معدل حذف شده و دانشجو همچنان در دانشگاه ... دانشگاه آزاد ... قانون ...


487
شرایط جدید نقل و انتقال دانشجویان دانشگاه آزاد ... از قانون ... آزاد اسلامی دانشجو ...


239
رئیس دانشگاه آزاد، تسهیل در ... تسهیل در انتقال دانشجو به محل ... قانون بازنشستگي ...


606
خانه / مقررات نقل و انتقال دانشجو. ... ماده ۷۱ قانون ... هاي داخل به دانشگاه آزاد ...


726
... نقل و انتقال دانشگاه آزاد ... انتقال یا میهمانی دانشجو به ... قانون آزمون دانشگاه آزاد ...


336
شرایط نقل و انتقالات و میهمانی دانشگاه آزاد ... انتقال یا میهمانی دانشجو ... 71 قانون خدمات ...


379
اهداف پذيرش و انتقال ... 4- سنوات دانشجو صرف نظر از ... ماده «7» قانون تشكيل هيأت ...


62
آیین‌نامه جدید نقل و انتقال دانشجویان دانشگاه آزاد ... انتقال یا میهمانی دانشجو ... قانون ...


425
ثبت نام نقل و انتقال دانشجویی دانشگاه ... قانون می زارن خدا ... آزاد از مهر دانشجو مي ...


400
دانشگاه آزاد اسلامی ... قانون سرباز ... دایر نباشد، انتقال یا میهمانی دانشجو به نزدیک ...


650
آگهی های کاغذی جابجایی دانشجو در دانشگاه ها به ... امکان انتقال دانشجو ... بر اساس قانون ...