8
مدیریت منابع انسانی - آيين‌نامه‌ مرخصي‌هاموضوع ماده (84) قانون مديريت خدمات كشوري و تبصره ...


758
آخرین مقررات استخدام به ویژه قانون مدیریت خدمات کشوری . ... مبنی برافزایش مدت مرخصی زایمان ...


91
آیین‌نامه‌ مرخصی‌ها موضوع ماده (84) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره‌های آن. فصل یکم ...


995
آیین‌نامه‌ مرخصی‌ها موضوع ماده 84 قانون مدیریت خدمات کشوری و ... مرخصی زایمان ...


157
طبق قانون خدمات كشوري ... رسمی کشوری است و در مرخصی ... قانون مرخصی زایمان به 9 ...


362
مرخصی و ذخیره ی آن / مرخصی بدون حقوق/مرخصی استعلاجی در قانون مدیریت خدمات کشوری


244
در اجرای ماده 48 قانون استخدام کشوری ... مرخصی استعلاجی زایمان ... قانون اعطای مرخصی ...


581
مديريت امورمالي(حسابداري-بهاي تمام شده-تجزيه وتحليل صورتهاي مالي)


693
تنفیذ آیین‌نامه‌ مرخصی‌ها موضوع ماده (84) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره‌های آن


398
امکانات رفاهی-خدمات ... و مقررات مصوب قانون تأمین ... در طول مدت مرخصی استعلاجی (زایمان) ...


237
مواردی از بخشنامه ها و ضوابط اجرایی مواد قانون مدیریت خدمات کشوری. ... مرخصی زایمان ...


412
... براساس قانون خدمات مدیریتی ... مرخصی زایمان همسرم 24 ... تصویب قانون کشوری مادران ...


782
آیین‌نامه مرخصی‌ها موضوع ماده ۸۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و ... حقوق ایام مرخصی زایمان ...


266
آیین‌نامه‌ مرخصی هاموضوع ماده (۸۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره‌های آن


534
طبق ماده 84 قانون خدمات کشوری کلیه کارکنان فقط 15 روز مرخصی خود را می توانند ذخیره کنند.


608
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: دستگاه‌ها مکلف به اجرای قانون مرخصی زایمان زنان ...


377
برگرفته از کتاب قانون استخدامی کشوری. ... قوانین مرخصی زایمان قانون صدور گواهی استراحت ...


825
قانون مدیریت خدمات کشوری مشتمل بر ... برایم بهتر است؟آیا در مرخصی زایمان خدمات کشوی هم ...


474
با رای دیوان عدالت اداری؛ تامین اجتماعی تکلیفی در پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان ...


130
هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره نحوه پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان رای وحدت ...