430
مدیریت منابع انسانی - آيين‌نامه‌ مرخصي‌هاموضوع ماده (84) قانون مديريت خدمات كشوري و تبصره ...


388
مرخصی-زایمان-دوقلوها-در-قانون-خدمات-کشوری. مرخصی-زایمان-دوقلوها-در-قانون-خدمات-کشوری.


422
تنفیذ آیین‌نامه‌ مرخصی‌ها موضوع ماده (84) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره‌های آن


238
آخرین مقررات استخدام به ویژه قانون مدیریت خدمات کشوری. ... مبنی برافزایش مدت مرخصی زایمان ...


115
اخبارآموزش وپرورش - آیین‌نامه‌ مرخصی هاموضوع ماده (۸۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ...


566
آیین‌نامه‌ مرخصی‌ها موضوع ماده 84 قانون مدیریت خدمات کشوری و ... مرخصی زایمان ...


461
مرخصی زایمان-مرخصی 9 ماهه زایمان-قانون مرخصی زایمان ... قانون مدیریت خدمات کشوری ...


467
امکانات رفاهی-خدمات ... و مقررات مصوب قانون تأمین ... در طول مدت مرخصی استعلاجی (زایمان) ...


806
پاراف سرانجام پرونده مرخصی زایمان ... اصلاحات آن و قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 86.7.8 و ...


252
مواردی از بخشنامه ها و ضوابط اجرایی مواد قانون مدیریت خدمات کشوری. ... مرخصی زایمان ...


380
مواردی از بخشنامه ها و ضوابط اجرایی مواد قانون مدیریت خدمات کشوری. ... مرخصی زایمان ...


93
در مقررات قانون کار به غیر از مرخصی تحصیلی موضوع ... تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه ...


917
... و مزایای ایام مرخصی زایمان ... تبصره 3 ماده 84 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 59 قانون ...


246
طبق قانون خدمات كشوري ... رسمی کشوری است و در مرخصی ... قانون مرخصی زایمان به 9 ...


950
آیین‌نامه‌ مرخصی‌ها موضوع ماده ۸۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و ... مرخصی زایمان ...


101
... قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول قانون کار ... دوران مرخصی زایمان کارگران بر عهده ...


542
در اجرای ماده 48 قانون استخدام کشوری ... مرخصی استعلاجی زایمان ... قانون اعطای مرخصی ...


64
موضوع مواد 47 و 48 و 49 قانون استخدام کشوری مصوب 22/7/46 هیات وزیران با اصلاحات بعدی فصل یکم- مرخصی ...


309
... (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری ... مرخصی زایمان-مرخصی 9 ماهه زایمان-قانون مرخصی زایمان ...


225
قانون کار جمهوری اسلامی ایران با ذکر مواردی نحوه گرفتن مرخصی را تشریح کرده است که این گزارش ...