988
... قانون مديريت خدمات كشوري اعطاي مرخصي موكول ... ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری; ... مرخصی ...


893
... آخرین مقررات استخدام به ویژه قانون مدیریت خدمات کشوری ... قانون خدمات ... مرخصی زایمان ...


658
... متن كامل قانون مديريت خدمات كشوري كه طي نامه‌اي از سوي رئيس مجلس به دولت ابلاغ شد ...


861
... قانون مدیریت خدمات کشوری و ... مرخصی زایمان ... خدمات کشوری اعطای مرخصی ...


403
تنفیذ آیین‌نامه‌ مرخصی‌ها موضوع ماده (84) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره‌های آن


382
در اجرای ماده 48 قانون استخدام کشوری ... مرخصی استعلاجی زایمان ... قانون اعطای مرخصی ...


21
... دوران مرخصی زایمان، شعبه ... به ارائه خدمات تأمین ... قانون افزایش مرخصی ...


504
طبق قانون خدمات كشوري ... رسمی کشوری است و در مرخصی ... قانون مرخصی زایمان به 9 ...


309
طبق ماده 84 قانون خدمات کشوری کلیه کارکنان فقط 15 روز مرخصی خود را می توانند ذخیره کنند.


307
مرخصی زایمان در قانون خدمات ...


234
مرخصی زایمان در قانون خدمات ...


455
... قانون مدیریت خدمات کشوری و ... خدمات کشوری اعطای مرخصی موکول ... مرخصی زایمان ...


397
... قانون مدیریت خدمات کشوری ... رای عمومی دیوان عدالت اداری جهت اجرای قانون مرخصی زایمان ...


449
طبق ماده 64 قانون کار میزان مرخصی استحقاقی سالانه ... تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه ...


608
افزایش مرخصی زایمان بخشی از لایحه ... و اصلاحات آن و قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 86.7.8 و ...


409
... مزایای ایام مرخصی زایمان رای ... توجه به سکوت قانون مدیریت خدمات کشوری، همچنان ...


444
... قانون خدمات ... مرخصی زایمان است ... قانون پیشنهاد چنین مرخصی برای ...


91
با سلام مرخصی قانون اداره كار در ماه 2:2 ساعت میباشد به عزای هر هفته 44 ساعت كار . 5. 87/7/25 (16:12)


559
موضوع مواد 47 و 48 و 49 قانون استخدام کشوری ... کشوری اعطای مرخصی ... یا زایمان ...


422
امکانات رفاهی-خدمات ... های مربوط به مرخصی زایمان ... و مقررات مصوب قانون تأمین ...