842
مدیریت منابع انسانی - آيين‌نامه‌ مرخصي‌هاموضوع ماده (84) قانون مديريت خدمات كشوري و تبصره ...


859
تنفیذ آیین‌نامه‌ مرخصی‌ها موضوع ماده (84) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره‌های آن


903
آخرین مقررات استخدام به ویژه قانون مدیریت خدمات کشوری. ... مبنی برافزایش مدت مرخصی زایمان ...


363
آیین‌نامه‌ مرخصی هاموضوع ماده (۸۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره‌های آن فصل یکم ...


487
آیین‌نامه‌ مرخصی‌ها موضوع ماده (84) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره‌های آن. فصل یکم ...


396
قانون مرخصی استعلاجی هیأت ... قوانین مرخصی زایمان:


382
اخبارآموزش وپرورش - آیین‌نامه‌ مرخصی هاموضوع ماده (۸۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ...


519
طبق قانون خدمات كشوري ... رسمی کشوری است و در مرخصی ... قانون مرخصی زایمان به 9 ...


337
آیین‌نامه‌ مرخصی‌ها موضوع ماده 84 قانون مدیریت خدمات کشوری و ... مرخصی زایمان ...


303
امکانات رفاهی-خدمات ... و مقررات مصوب قانون تأمین ... در طول مدت مرخصی استعلاجی (زایمان) ...


138
مرخصی زایمان دوقلوها در قانون خدمات کشوری. مرخصی زایمان دوقلوها در قانون خدمات ...


148
در مقررات قانون کار به غیر از مرخصی تحصیلی موضوع ... تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه ...


891
طبق قانون خدمات كشوري ... رسمی کشوری است و در مرخصی ... قانون مرخصی زایمان به 9 ...


932
موضوع مواد 47 و 48 و 49 قانون استخدام کشوری مصوب 22/7/46 هیات وزیران با اصلاحات بعدی فصل یکم- مرخصی ...


545
مواردی از بخشنامه ها و ضوابط اجرایی مواد قانون مدیریت خدمات کشوری. ... مرخصی زایمان ...


971
پاراف سرانجام پرونده مرخصی زایمان ... اصلاحات آن و قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 86.7.8 و ...


834
طبق ماده 84 قانون خدمات کشوری کلیه کارکنان فقط 15 روز مرخصی خود را می توانند ذخیره کنند.


558
برگرفته از کتاب قانون استخدامی کشوری. ... قوانین مرخصی زایمان قانون صدور گواهی استراحت ...


945
در اجرای ماده 48 قانون استخدام کشوری ... مرخصی استعلاجی زایمان ... قانون اعطای مرخصی ...


893
مرخصی زایمان-مرخصی 9 ماهه زایمان-قانون مرخصی زایمان ... قانون مدیریت خدمات کشوری ...