603
از حاشیه قانون مدنی تا ... گفته شده که ماده‌ی 1126 قانون مدنی اتیوپی هم، همین نقص را دارد ...


765
قانون اساسی یا اساسنامه عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف کنندهٔ اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه، و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور ...


241
اِتیوپی با نام ... و نا آرامی‌های مدنی ادامه ... قانون اساسی اتیوپی از آن فراتر ...


934
حبشه یا اتیوپی ، یكی از قدیمی ترین ممالك زمین است كه در شمال آفریقای مركزی قرار ... قانون ...


806
قانون مدنی فرانسه مواد 239و1184. 6.قانون مدنی اتیوپی مواد 1784و1785. 7.نهایه.ابن اثیر 445/3 و4/10.


125
قانون مدنی فرانسه مواد 239و1184. 6.قانون مدنی اتیوپی مواد 1784و1785. 7.نهایه.ابن اثیر 445/3 و4/10.


28
اِتیوپی که ونه رسمی نوم ... سال ۱۹۹۴ هم اتا جدید ِاساسی قانون بنویشته بیّه که گاته چن ...


690
قانون مدنی فرانسه مواد 239و1184. 6.قانون مدنی اتیوپی مواد 1784و1785. 7.نهایه.ابن اثیر 445/3 و4/10.


293
در قانون مدنی اتیوپی این عقد را بیع می‌دانند و آثار بیع را دارد و ...


944
قانون اساسی اتیوپی ... سایر دفترها قوانین مدنی، جنایی و دادگستری و سلسله ...


224
قانون اساسی اتیوپی ... سایر دفترها قوانین مدنی، جنایی و دادگستری و سلسله ...


890
آشنایی با جمهوری فدرال دموکراتیک اتیوپی ... هرچند در پیش‌ نویس‌ قانون‌ مدنی‌، فصلی‌ تحت ...


687
این حق طبق ماده‌ی ۹۳ قانون مدنی اینگونه تعریف شده است: ... تنش در روابط عربستان و اتیوپی


44
سید مصطفی محقق داماد. مقدمه : تعریف و تفکیک مورد «اعراض» در لغت به معنی روی گردانیدن است، ولی در اصطلاح فقهی و حقوقی به معنی روی گردانیدن از …


488
قانون اساسی یا اساسنامه عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف کنندهٔ اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه، و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور ...


53
قانون مدنی در مقام بیان اقسام عقود در ماده ۱۸۹ تعریفی از عقود منجز ارائه کرده است که از مفهوم مخالف آن می توان به تعریف عقود معلق دست یافت.


116
ماده 14 قانون مدنی در مورد اسباب تملک مقرر می ... ماده115 قانون مدنی اتیوپی دو تعریف حیازت می ...


70
بررسی قانون مدنی مصر در گفت‌وگو با نوری مصری‌ها با خلاءهای قانونی کم در امور مدنی مواجه‌اند


702
یک قانون، نوشتاری برای عدالت... - موجیم که آسودگی ما عدم ماست


618
قرارداد اجاره به شرط تملیک، ماهیت حقوقی، احکام و آثار آن قانونگذار ایران اگرچه عنوان" قرارداد اجاره به شرط تملیک" را برای اولین بار در آیین نامه موقت اجرایی " …