39
در قانون چک سال ۷۲ چهار نوع چک نام برده شده‌است : ۱ – چک عادی ۲ – چک تأیید شده ۳ – چک تضمین شده ۴ – چک مسافرتی.


412
ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته‌چک به مدت دوسال محکوم خواهد شد و در صورتی که که صادر کننده چک اقدام به صدور ...


188
بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران يا مراکزي که از سوي اين بانک تعيين مي شود، مکلفند حداکثر ظرف دو روز از تاريخ اعلام بانک محالٌ عليه موضوع ماده 10 اين قانون، صدور چک بلامحل و نيز ضرورت اعمال ...


430
صدور چک شرکتی و مسئولان پرداخت آن در خصوص چک های صادر شده از سوی مدیران شرکت ها، قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1372 از اهمیت زیادی برخوردار است.


624
گواهی عودت چک برگشت زدن چک مراحل برگشت زدن چک قوانیچگ برگشت چک بانکی زمان برگشت زدن چک قانون برگشت زدن چک بعداز برگشت زدن چک مغایرت امضاء چک اگر موجودی حساب کمتر از مبلغ چک چه باید کرد نقص امضای صدور چک چک دارای نقص امضا ...


988
سوال: چکی با دو امضا قابل پرداخت است ولی با یک امضائ تحویل شخص می گردد پس از مراجعه به بانک به علت عدم موجودی و نداشتن امضاء دوم برگشت خورده و گواهی عدم پرداخت صادر می گردد دارنده چک دادخواست مطالبه وجه تقدیم دادگاه می ...


530
چنانچه امضاء کننده چک با علم به نقص امضاء چک را جهت مراجعه به بانک به دارنده آن تسلیم نموده باشد عملش مشمول ماده 6 قانون صدور چک بی محل و قابل تعقیب کیفری است.


706
بر طبق ماده‌ی ۱۱ قانون صدور چک، مهلت شکایت کیفری علیه صادرکننده‌ی چک، دو دوره‌ی شش ماهه است. منظور از این دو دوره، ابتدا حداکثر تا شش ماه پس از تاریخ صدور چک است که دارنده‌ی چک می‌تواند آن را برگشت زده و گواهی عدم ...


466
در قانون صدور چک مصوب سال 1355 و قانون اصلاح قانون مذکور مصوب سال 1372 از چک «سفید امضاء» نام برده شده است. اکنون مطابق مقررات قانونی موجود، صدور چک سفید امضاء همانند چکهای تضمینی، وعده دار و ...


618
ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته‌چک به مدت دوسال محکوم خواهد شد و در صورتی که که صادر کننده چک اقدام به صدور ...


502
۲۸- در انتخاب امضاء برای چک سعی کنید از امضاء ساده که به‌راحتی قابل جعل باشد خودداری کنید و زیر امضاء نام و نام خانوادگی را به همراه تاریخ با خط خود قید کنید.


306
با سلام. در خصوص مسئولیتهای حقوقی امضاء کننده پشت چک استقبال زیادی وجود دارد که در این خصوص ذکر نکاتی را قابل عرض به هم وطنان محترم می دانم.


596
در قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۵۵ و قانون اصلاح قانون مذکور مصوب سال ۱۳۷۲ از چک «سفید امضاء» نام برده شده است. اکنون مطابق مقررات قانونی موجود، صدور چک سفید امضاء همانند چکهای تضمینی، وعده دار و ...


850
طبق قانون چک در ایران، شخص باید در زمان نوشتن چک به اندازهٔ مبلغ مندرج در آن در حساب خود وجه نقد، اعتبار یا پشتوانهٔ قابل تبدیل به وجه نقد داشته باشد. تفاوت چک با کارت‌های اعتباری هم در همین است. البته امروزه این قانون ...


293
چکیده: چک سفید امضاء به دلیل عدم قید مبلغ در آن، زمینه سوء استفاده بیشترکلاهبرداران و سود ...


114
‌ماده 22 - قانون صدور چک مصوب خرداد ماه 1344 نسخ می‌شود. ‌قانون فوق مشتمل بر بیست و دو ماده و چهار تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در


318
قانون چک جزئیات بسیار مهم از قانون جدید چک بانکی اگر دارنده چک تا 6 ماه از تاریخ صدور آن برای وصول به بانک مراجعه نکند، چک به یک برگ کاغذ بی ارزش تبدیل می شود


296
چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن گردآورنده: محمد داودآبادی دانشجوی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی فهرست چکیده.....5 مقد . صفحه اصلی عضویت قوانین حقوقی قانون اساسی قانون کار قانون ثبت قانون مدنی قانون تجارت قانون مجازات آیین ...


705
واژگان کلیدی: چک، چک بلامحل، اسناد تجاری، برات، سفته، قانون صدور چک، چک سفید امضاء، صدور چک، قانون جدید صدور چک، انواع چک، نحوه صدور چک، طرح اصلاح قانون صدور چک


1000
در خصوص شکایت آقای ل.ب. علیه آقای ع.م. با وکالت خانم الف.م. دایر بر صدور دو فقره چک بلامحل به شماره ...