281
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان. ... کمیسیون مستقل انتخابات ... قانون انتخابات ...


763
متن کامل قانون انتخابات افغانستان. متن کامل قانون انتخابات ... این قانون کمیسیون مستقل ...


522
رئیس‌جمهور افغانستان پس از یک دهه سرانجام دیروز قانون کلیدی تشکیل و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان را امضاء کرد. آقای کرزی یک گام فراتر هم گذاشت و …


359
قانون اساسی افغانستان; قانون کمیسیون; ... های کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات ...


270
سوانح رئیس کمیسیون مستقل انتخابات; ... نقض قانون انتخابات ... بر انتخابات افغانستان ...


77
شماری از رسانه ها از آنچه که "افغانی سازی" ترکیب کمیسیون شکایات انتخاباتی از جانب رئیس جمهور افغانستان عنوان شده است اظهار نگرانی کرده و تفویض صلاحیت انتخاب افراد کمیسیون شکایات به تنها شخص ...


127
پس از بحث و بررسی‌های بسیار کمیسیون مستقل انتخابات ... مطابق ماده 156 قانون اساسی افغانستان ...


925
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نهادی است در افغانستان که طبق قانون اساسی افغانستان اجرا و نظارت بر انتخابات‌ها در افغانستان را بر عهده دارد.


817
پارلمان افغانستان قانون جنجال برانگیز "تشکیل و صلاحیت های کمیسیون انتخابات" را تصویب کرده است که براساس آن، کمیسیون رسیدگی به شکایت های …


372
حقوق افغانستان - قانون انتخابات افغانستان ... مكلف اند با کمیسیون مستقل انتخابات و سایر ...


578
- کمیسیون مستقل انتخابات ... اسلامی افغانستان در ... قانون انتخابات، کمیسیون ...


774
قانون کمیسیون مستقل ... قانون اساسی افغانستان به منظور ... که از طریق انتخابات سری به ...


339
سومین انتخابات مجلس افغانستان که ... در قانون انتخابات ... کمیسیون انتخابات ...


763
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان : بی احترامی ملل متحد به قانون اساسی ، تفتین کمیسیون انتخابات و خیانت ملی به مفهوم سیاسی آن


876
گزارش های تحقیقی و موضوعی دسترسی به حق آزادی بیان در افغانستان 2018-06-20 00:00:00. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به‌عنوان یگانه نهاد ملی حقوق بشر بر اساس ماده 58 قانون اساسی و طبق معیارهای بیان ...


343
بعد از توشیح قانون انتخابات و ... د افغانستان ... قانون انتخابات، کمیسیون ...


451
سخنگوی کمیسیون انتخابات افغانستان اعلام کرد که اظهارات «گلبدین حکمتیار» درباره تقلب در روند ثبت نام رای دهندگان حقیقت ندارد و رهبر حزب اسلامی باید ادعای خود را ثابت کند.


362
ارگ ریاست‌جمهوری به‌تازگی از کمیسیون مستقل انتخابات ... ی افغانستان ... قانون انتخابات ...


964
‎انتخابات در افغانستان‎. 203 ... صلاحیت هایی که حسب این قانون به کمیسیون مستقل انتخابات ...


878
‎کارمندانِ دیتاسنترکمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ... 44 قانون انتخابات، کمیسیون ...