171
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان. با ما ... قرار است کمیسیون مستقل انتخابات به مناسبت آغاز ...


266
متن کامل قانون انتخابات افغانستان. متن کامل قانون انتخابات ... این قانون کمیسیون مستقل ...


829
رئیس‌جمهور افغانستان پس از یک دهه سرانجام دیروز قانون کلیدی تشکیل و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان را امضاء کرد. آقای کرزی یک گام فراتر هم گذاشت و …


704
قانون اساسی افغانستان; قانون کمیسیون; ... های کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات ...


97
شماری از رسانه ها از آنچه که "افغانی سازی" ترکیب کمیسیون شکایات انتخاباتی از جانب رئیس جمهور افغانستان عنوان شده است اظهار نگرانی کرده و تفویض صلاحیت انتخاب افراد کمیسیون شکایات به تنها شخص ...


587
قانون کمیسیون مستقل ... قانون اساسی افغانستان به منظور ... که از طریق انتخابات سری به ...


784
حقوق افغانستان - قانون انتخابات افغانستان ... مكلف اند با کمیسیون مستقل انتخابات و سایر ...


480
دفتر ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد حامد کرزی قانون افزایش اختیارات کمیسیون انتخابات افغانستان را ابلاغ کرد.به گزارش واحد مرکزی خبر صدا و سیما، در ب …


497
به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان ... جایی ها در کمیسیون انتخابات. قانون شکنی و ایجاد ...


770
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان (به انگلیسی: Independent Election Commission of Afghanistan با مخفف: IEC) نهادی است که طبق قانون اساسی افغانستان اجرا و نظارت بر انتخابات‌ها در افغانستان ...


429
به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان ... کمیسیون انتخابات ... پس کمیسیون باید قانون را ...


961
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان. ... اعضای کمیسیون مستقل انتخابات. ... کسی از قانون انتخابات ...


282
افغانستان: پارلمان کشور قانون جنجال برانگیز "تشکیل و صلاحیت های کمیسیون انتخابات" را تصویب کرده است که براساس آن، کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی دو …


631
قانون اساسی افغانستان (شماره 103 مصوب مورخ 6 / 11 / 1382) قانون انتخابات (شماره 105 مصوب مورخ 11 / 6 / 1395)


474
یک عضو کمیسیون انتخابات افغانستان اعلام کرد انتخابات پارلمانی و شورای شهرستان های این کشور در ۲۸ مهرماه سال جاری برگزار خواهد شد.


582
عبدالخالق حقانی هروی - قانون انتخابات افغانستان - شامل مسائل دینی ،اجتماعی ،سیاسی وفرهنگی


207
بر اساس مادۀ ۸۳ قانون اساسی افغانستان، دورۀ کار مجلس ... کمیسیون انتخابات افغانستان ...


871
- کمیسیون مستقل انتخابات ... زنان، عدم حاکمیت قانون در افغانستان و راه های حل آن ...


483
فهرست قانون انتخابات فصل ... و سوم قانون اساسى افغانستان به ... انتخابات. کمیسیون ...


742
کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در چوکات دولت جمهوری اسلامی افغانستان به تأسی از حکم ماده یکصد و پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان و احکام مواد هشتم و نهم قانون این ...