224
در تالار جلسات کمیسیون مستقل انتخابات امروز ... متحد در افغانستان با ... قانون دسترسی به ...


813
رئیس‌جمهور افغانستان پس از یک دهه سرانجام دیروز قانون کلیدی تشکیل و صلاحیت‌های کمیسیون ...


924
در افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات ... ماده ۷۹ قانون انتخابات ایران نیز می‌گوید ...


238
سوانح رئیس کمیسیون مستقل انتخابات; ... نقض قانون انتخابات ... بر انتخابات افغانستان ...


388
ریاست جمهوری افغانستان «شهلا حق» را به عنوان سرپرست دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات معرفی ...


454
قانون کمیسیون مستقل ... قانون اساسی افغانستان به منظور ... که از طریق انتخابات سری به ...


675
قانون اساسی افغانستان; قانون کمیسیون; ... وظایف وصلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون ...


564
فهرست قانون انتخابات فصل ... و سوم قانون اساسى افغانستان به ... انتخابات. کمیسیون ...


897
دفتر ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد حامد کرزی قانون افزایش اختیارات کمیسیون انتخابات ...


56
وزارت عدلیۀ افغانستان از قانون گذاران ... درطرح جدید قانون انتخابات صلاحیت کمیسیون شکایات ...


758
وزارت عدلیۀ افغانستان از قانون گذاران ... درطرح جدید قانون انتخابات صلاحیت کمیسیون شکایات ...


657
شماری از رسانه ها از آنچه که "افغانی سازی" ترکیب کمیسیون شکایات انتخاباتی از جانب رئیس ...


964
حقوق افغانستان - قانون انتخابات افغانستان ... مكلف اند با کمیسیون مستقل انتخابات و سایر ...


745
تفتین کمیسیون انتخابات. ... اگر قانون اساسی افغانستان باید در تمام مسایل مراعات شود که ...


411
قانون اساسی افغانستان (شماره 103 مصوب مورخ 6 / 11 / 1382) قانون انتخابات (شماره 105 مصوب مورخ 11 / 6 / 1395)


309
افغانستان: پارلمان کشور قانون جنجال برانگیز "تشکیل و صلاحیت های کمیسیون انتخابات" را تصویب ...


773
کمیسیون مستقل انتخابات ... قانون اساسی افغانستان; قانون انتخابات;


875
بعد از توشیح قانون انتخابات و قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون انتخابات و کمیسیون ...


871
بسم اللّه الرحمن الرحیم. قـانون تشکیل ، وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون ...


122
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان (به انگلیسی: Independent Election Commission of Afghanistan با مخفف: IEC) نهادی ...