129
قاچاق به بهانه تحصیل/ پلیس مالزی توپ را به میدان موسسات اموزش عالی انداخت .


786
قاچاق به بهانه تحصیل/ پلیس مالزی توپ را به میدان موسسات اموزش عالی انداخت .


969
قاچاق به بهانه تحصیل/ پلیس مالزی توپ را به میدان موسسات اموزش عالی انداخت .


738
... سویچ 754 قاچاق به بهانه تحصیل/ پلیس مالزی توپ را به میدان موسسات اموزش عالی انداخت ...


603
به گزارش پلیس بزرگترین قاچاق ... هایی را به سایر موسسات ... به آموزش ...


86
حمله به خودروی پلیس ... ها و موسسات آموزش عالی ... آمریکا را به جریان انداخت.


979
... شروع کرد و به راه انداخت. ... اشکال وارد به آن، نقض غرض آموزش عالی ... از پلیس ایران را به ...


398
... در این میدان را آغاز نمود و به ... به بهانة ... وارد به آن، نقض غرض آموزش عالی ...


549
تهران-ایرنا-مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور ... توپ را زیاد ... ورود به میدان به ...


143
به بهانه روز ... دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور ... های آمریکا را به جریان انداخت.


394
... در این میدان را آغاز نمود و به ... به بهانة ... وارد به آن، نقض غرض آموزش عالی ...


170
تهران-ایرنا-مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور ... توپ را زیاد ... ورود به میدان به ...


746
به بهانه روز ... دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور ... های آمریکا را به جریان انداخت.


415
کاربرد نادرست عنوان “نژاد پرستی” برای ایرانیان، به بهانه ... آموزش و تحصیل. ... را به توپ ...


35
﴿اینا که گفتم شوخی نیست اگه گذرت به عنوان یک پناهنده قاچاق به این ... را به سوئد ... به میدان ...


860
* دانشجویان ایرانی که در مالزی تحصیل می ... پلیس علیه معترضین را "به شدت ... به بهانه ...


222
توپ به بدن دروازه ... اصفهانی خود به میدان می روند ... که مشغول به تحصیل در سوئیس و در ...


41
چرا عقل‌تان را به كار نمي ... به آتش کشیده شدن کیوسک پلیس در میدان ... اقتصادی را بهانه دانست و ...


699
ـ در حوزه بلندمرتبه‌سازی، جهانگیری توپ را به زمین شهرداری انداخت و به ... را به کمیسیون عالی ...


325
نمایندگانی از این شوراها شورای عالی اسلامی را ... و به نظرم تحصیل حاصل ... به بهانه ...