849
... مدیریت خدمات کشوری, قرارداد با نیروهای شرکتی در دولت, قرارداد کار مشخص, قرارداد مستقيم ...


844
... ساعتی یا قرارداد کار معین را برای انجام وظایف پست‌های سازمانی مشخص ... قرارداد کار ...


229
كارمندان و كارگران -employees & workers - فرم هاي قرارداد انجام كار معين(مشخص)وقرارداد كار موقت ...


147
پاسخ : مبلغ اضافه كار ساعتي همكاران قرارداد مشخص براساس ضوابط زير تعيين و برقرار مي گردد .


487
25- مزایای پايان قرارداد طبق قانون کار پرداخت می شود. ... فرم قرارداد كار معين (مشخص) Author: Morteza Behzad


68
متن قانون‌ کار مصوب 29 آبان‌ 1369->فصل دوم- قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن‌ ماده7- قرارداد ...


1000
برگزاری آزمون تبدیل وضعیت نیروهای کارمزدی به قرارداد انجام کار مشخص ...


8
با مراجعه به تعریف کارگر، کارفرما و قرارداد کار مشخص می شود که کار در ازاء وجوه نقدی یا غیر ...


839
1- شماره شناسه موضوع بند 2 فرم قرارداد کار ... به عنوان ناظر بر حسن اجراي قرارداد مشخص مي ...


154
سلام و عرض خسته نباشد خدمت تمامی کارشناسان و مشاوران محترم بیمه قرارداد کار مشخص چیست؟


42
فرم قرارداد کار ایران را دریافت کنید. از این نمونه قرارداد کار می توانید برای انعقاد ...


350
سپس انواع قرارداد کار ... مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود.


619
مدیریت منابع انسانی - مشخص و معين كار - موضوعات مربوط به مدیریت منابع انسانی شامل قوانين و ...


604
سلام ان دراین بخشنامه های در کارکنان شرکتي روز به به صورت قرارداد کار مشخص .


13
... بخش خصوصی به قرارداد کار معین (مشخص) ... فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد ...


264
طبقه بندی مشاغل(کارمندان و کارگران) - فرم هاي قرارداد انجام كار معين(مشخص)وقرارداد كار موقت ...


418
Title: نمونه قرارداد كار Author: آموزشگاه آزاد Last modified by: MRT Created Date: 11/26/2009 7:25:00 PM Company: اداره کل ...


389
اپراتورهای برق فارس (سایت اصلی) - نمونه قراردادهاي كار مشخص و كار موقت - كارشناسان و تكنسين ...


922
قرارداد انجام کار مشخص ... اخبار/ ميزان عيدي كارگران و كارمندان مشخص ...


4
... قانون برنامه پنجم توسعه، به‌کارگیری نیروی قرارداد کار ... قرارداد کار معین (کار مشخص) ...