137
يكشنبه 9 اسفند 1388 عنوان 8: همكاران پيماني – قرارداد كار مشخص و معين. سوال - تمديد قرارداد ...


707
سلام و عرض خسته نباشد خدمت تمامی کارشناسان و مشاوران محترم بیمه قرارداد کار مشخص چیست؟


138
لغو مصوبه جنجالی نحوه ساماندهی نیروهای شرکتی که به دلیل وجود مغایرت‌های قانونی توسط رئیس ...


877
1- شماره شناسه موضوع بند 2 فرم قرارداد کار ... به عنوان ناظر بر حسن اجراي قرارداد مشخص مي ...


596
... قانون برنامه پنجم توسعه، به‌کارگیری نیروی قرارداد کار معین (کار مشخص) ... قرارداد کار ...


21
مجلس درباره تبدیل وضع نیروهای قراردادی به پیمانی تصمیم می‌گیرد


556
كارمندان و كارگران -employees & workers - فرم هاي قرارداد انجام كار معين(مشخص)وقرارداد كار موقت ...


391
در این مقاله قرارداد کار تعریف شده و ویژگی های آن مشخص می شوند. سپس انواع قرارداد کار ...


94
25- مزایای پايان قرارداد طبق قانون کار پرداخت ... عنوان ناظر بر حسن اجراي قرارداد مشخص مي ...


341
اين قرارداد به موجب ماده (10) قانون كار جمهوري اسلامي ايران و تبصره (3) الحاقي به ماده (7) قانون ...


168
1- شماره شناسه موضوع بند 2 فرم قرارداد کار ... به عنوان ناظر بر حسن اجراي قرارداد مشخص مي ...


831
نمونه قرارداد کار (عمومی) اين قرارداد به موجب ماده (10) قانون کار جمهوري اسلامي ايران و تبصره ...


843
سلام و عرض خسته نباشد خدمت تمامی کارشناسان و مشاوران محترم بیمه قرارداد کار مشخص چیست؟


579
اتحادیه کارگری قراردادی در آستانه پایان سال و قرار داشتن در روزهایی که شورای عالی کار ...


49
برگزاری آزمون تبدیل وضعیت نیروهای کارمزدی به قرارداد انجام کار مشخص ...


235
تبصره2ـ انعقاد قرارداد ... ۴- به كارگيري افراد در قالب قرارداد كار معين یا مشخص کار در ...


108
فرم نمونه قرارداد کار . برای دریافت فرم نمونه قرارداد کارگری و کارفرمایی مشمولین قانون کار ...


326
آخرین آزمون تبدیل وضعیت کارمزدی به قرارداد انجام کار مشخص سال آینده برگزار می شود


44
تصویب‌نامه دولت در خصوص ضریب حقوق سال ۱۳۹۱ کارمندان و بازنشستگان دولت از سوی رحیمی معاون ...


37
رای ۲۴۲ دیوان عدالت درباره انتقال نیروهای قرارداد کار معین (مشخص)