929
یاد داشتهای یک نسخه پیچ - یاسمین چیست؟ - یاد داشتهای یک نسخه پیچ


82
یاسمین به عنوان دارویی برای پیشگیری از بارداری ... وقت مناسب قرص یاسمین را مصرف کنید ...


794
... قرص پیشگیری از بارداری حاوی دزوژسترل و ... قرص یاسمین نوعی قرص پیشگیری با دوز پایین ...


832
قرص یاسمین نوعی قرص پیشگیری است که نوع پروژسترون آن از نوع دسپیرونون می باشد. این پروژسترون ...


537
قرص یاسمین برای باردار نشدن استفاده می کنم. بعد از دو سال باید چیکار کنم؟


708
قرص جلوگیری از بارداری : یاسمین - روکین - کنتراسمین - دروسپیل - نحوه مصرف قرص جلوگیری از ...


643
قرص‌های ضدبارداری ... اند ازجمله یاسمین، یاز ... از یک وسیله پیشگیری دیگر هم استفاده ...


494
قرص ضدبارداری خوب و کم عارضه کدام است؟!,بهترین و کم عارضه ترین قرص پیشگیری کدام است؟,قرص های ...


839
مزایای مصرف قرص های پیشگیری از بارداری «ال .دی» و «اچ . دی »,طریقه مصرف قرص های پیشگیری از ...


898
این چهار قرص ... دوره قاعدگی دلیلی بر تایید مصرف آن در هر دوره قاعدگی به عنوان روش پیشگیری ...


217
این چهار قرص ... دوره قاعدگی دلیلی بر تایید مصرف آن در هر دوره قاعدگی به عنوان روش پیشگیری ...


878
بهترین و کم عارضه‌ترین قرص پیشگیری کدام است؟ قرص‌های ... از جمله یاسمین، یاز ...


15
در جدیدترین مورد پس از افشای عوارض هولناک قرص‌های ضد بارداری «یاز» و «یاسمین»، ساخت شرکت ...


995
قرص یاسمین نوعی قرص پیشگیری با دوز پایین مشابه ال دی است که نوع پروژسترون آن از نوع ...


656
«یاز» و «یاسمین ... در اختیار دارد، فقط سه نوع قرص پیشگیری به شهروندان ارائه می شود این در ...


38
موارد منع مصرف قرص یاسمین. قرص های پیشگیری از بارداری یاسمین در برخی از موارد باید مصرف ...


521
قرص ضد بارداری یاسمین و اطلاعاتی در ... یکی از جدیدترین قرص‌های پیشگیری از بارداری است ...


945
پزشکان برای پیشگیری از این عارضه توصیه به ... توصیه به تغییر نوع قرص به قرص یاز و یاسمین ...


193
بسته های قرص یاسمین 28 عددی است که 7 عدد آن قرص های خنثی است. ممكن است گاهي دستور استفاده از ...


392
روش ها و فنون زیادی برای پیشگیری از بارداری ابداع شده است یکی از این روش ها ... ۱- قرص یاسمین.