849
در قرن اول میلادی، قبایل صحراگرد ... ۱۰۵۵ تا ۱۱۹۴ میلادی: اواسط قرن پنجم تا اواخر قرن ششم ...


931
برای تبدیل تاریخ شمسی به میلادی از گزینه اول، و برای تبدیل تاریخ میلادی به شمسی از گزینه دوم ...


197
بالا حصار کابل که قدمت آن به قرن پنجم میلادی برمی‌گردد از جمله بناهای تاریخی افغانستان است.


885
دانش ادیان و مذاهب جهان - حوادث قرن پنجم (تاریخ کلیسا) - ادیان شناسی - آخرت شناسی - نماد شناسی ...


148
قرن پنجم و ششم میلادی ... از جنگ‌های بزرگ صلیبی بوده که تا اواخر قرن سیزدهم میلادی به ...


271
از قرن سوم هجری / نهم میلادی تا اواخر قرن ششم هجری ... (دوره حیات اواخر قرن پنجم هجری ...


838
معرفی جاذبه های گردشگری ایران. آخرین مطالب; شهرها


909
در ربع دوم قرن دوم هجری/ هشتم میلادی، مآخذ منتسب به ... تنها از قرن پنجم به بعد و به ویژه ...


305
کلید خانه خدا نگهداری از مکه و کلیدهای مکه در اواسط قرن پنجم میلادی، خاندان قریش (خاندان ...


966
این گروه فلسفه قرون وسطی را از اوگوستینوس یا حتی بوئتیوس یعنی از قرن پنجم میلادی مورد بحث ...


751
این گروه فلسفه قرون وسطی را از اوگوستینوس یا حتی بوئتیوس یعنی از قرن پنجم میلادی مورد بحث ...


928
Title: قرون وسطی نام دوره‌ای است که از پایان امپراتوری روم در قرن پنجم میلادی تا سقوط قسطنطنیه ...


98
در قرن پنجم میلادی چه حوادثی در کلیسا روی داد؟


598
کلیسایی باستانی متعلق به قرن پنجم میلادی در حفاری‌های سایت باستان‌شناسی منطقه کاپادوکیه ...


356
در قرنِ پنجم میلادی ... از قرنِ نهمِ میلادی، لهجه ... گویش midland، از قرن چهاردهم، یعنی ...


384
نتایج جستجوی عبارت دژ های قرن پنجم ... گفتنی است این دو شرکت از ماه ژوئن سال جاری میلادی ...


498
... ـ کلیسای ایران از زمان تاسیس تا قرن پنجم میلادی, 2ـ کلیسای ایران در قرن پنجم میلادی ...


615
باستان شناسان قبر یکی از قدیمی ترین شاهزاده های سلتیک متعلق به قرن پنجم را در شهر تروای ...


727
معمولاً قرون وسطی را از پایان امپراتوری رم در قرن پنجم میلادی ... ( از قرن 6-7 م تا 12 و 13 میلادی) ...


724
نگاهی بر معنای قرون وسطی فاصله ی زمانی قرن پنجم میلادی تا حدود قرن چهاردهم و پانزدهم میلادی ...