241
البته همان طور که می‌دانید، نظریه نسبیت انیشتین به دو بخش نسبیت عام و خاص تقسیم می‌شود که اول نسبیت خاص ارائه شد و سپس نسبیت عام!


986
نظریه یا نگره نسبی یا همان نسبی دو نظریه اصلی و معروف نسبیت خاص و نسبیت عام از آلبرت اینشتین را در بر می‌گیرد.


571
در اینجا قصد داریم نظریه نسبیت به زبان ساده شرح داده می‌شود. در این مقاله جهت جلوگیری از طولانی شدن متن، تنها به نسبیت خاص پرداخته می‌شود و در بخش دوم مقاله نسبیت …


933
نسبیت عام و خاص هر دو از آزمایشات متعدد روسفید بیرون آمده اند و ما روزانه از آنها استفاده ...


607
به دنبال ارائه نخستین نسبیت خاص توسط انیشتین در سال ۱۹۰۵ مجموعه‌های متعددی از اصول ...


33
در سال 1919، آرتور ادینگتون (1944-1882) ، ستاره شناس انگلیسی ، از یک کسوف کامل خورشید تصویربرداری نمود. . این کار در جزیره پرینسیپ در ساحل غربی آفریقا صورت گر


442
معرفی و اثبات فرمول معروف E=mC^2 هم ارزی جرم و انرژی در نسبیت خاص بر طبق مقاله ی اینشتین.


132
به جز یکم نسبیت! ... نظریه انیشتین هم اشتباست البته از نظر بنده شاید خنده دار باشه .


508
برای درک این قضیه به این مثال ... معادلات نسبیت عام شماری از پدیده‌ها را پیش‌بینی می‌کند ...


249
کتاب حاضر را «اینشتین» در سال 1916 کمتر از یک سال بعد از اتمام نظریه نسبیت عام با ... قضیه جمع ...


695
نظریه ی نسبیت انیشتین ... او با ارایه اندیشه ونظریه نسبیت در علم فزیک انقلابی را برپا کرد ...


377
نسبیت و مفهوم ... انیشتین در زندگی خود هرگز خودرویی نداشت و رانندگی هم نیاموخت.


655
ماهیت تمام پیروزیهای نظریه نسبیت عام آلبرت انیشتین نجومی بود، ولی دانشمندان حسرت می ...


588
به گزارش «شیعه نیوز» در آخرین کتاب انیشتین در بخشی ... نسبیت ماده و ... 1-قضیه مهابنگ 2 ...


493
7/4/2016 · این قضیه تا اونجایی که من می دونم به نسبیت انیشتین مربوط نمی شه. و به حوزه ی زیست شناسی مربوطه.


878
لحظاتی با فیزیک - تئوری نسبیت انیشتین به زبان ساده - من و دانش آموزام فیزیک خوندن رو خیلی دوست داریم


343
البته نباید این قضیه را ... بر همگان عیان است که انیشتین در نظریه نسبیت زمان از حدیث معراج ...


544
در هندسه اقلیدسى صفحه قضیه فیثاغورث مى گوید که اگر مثلث قائم الزاویه اى ... نسبیت عام انیشتین;


640
بیگ بنگ: نسبیت با یک پرسش معمولی آغاز می شود: هر گاه ما نسبت به یکدیگر در حرکت باشیم، فیزیک شما به فیزیک من چگونه مربوط می شود؟


196
نسبیت خاص و عام و کیهان شناختی/ نوشته ولفگانگ ...