731
بر طبق نظریه نسبیت عام انیشتین ، حرکت اجسام در ساختار تار و پودی فضا-زمان صورت می گیرد.


547
البته همان طور که می‌دانید، نظریه نسبیت انیشتین به دو بخش نسبیت عام و خاص تقسیم می‌شود که ...


638
شرح نظریه ی نسبیت انیشتین از زبان قرآن با ... ظاهراً چیز خاصی ندارد! به جز یکم نسبیت!


199
نظریه نسبیت خاص ابتدا ارائه شد و بر این اساس است که سرعت ... برای درک این قضیه به این مثال ...


728
نسبیت عام (به ... ماده و هندسه باید در معادلات انیشتین صدق کنند، پس به طور خاص تانسور انرژی ...


752
نظریه یا نگره نسبی یا همان نسبی دو نظریه اصلی و معروف نسبیت خاص و نسبیت عام از آلبرت اینشتین ...


855
نظریه نسبیت نسبیت عام برای حرکتهایی ساخته شده که در خلال حرکت سرعت تغییر می کند یا به اصطلاح ...


401
معرفی و اثبات فرمول معروف E=mC^2 هم ارزی جرم و انرژی در نسبیت خاص بر طبق مقاله ی اینشتین.


445
آلبرت انیشتین در رساله ی پایانی عمر خود با ... آیا این اتفاق دقیقا نقض قضیه ی نسبیت نیست؟


27
البته نباید این قضیه را ... بر همگان عیان است که انیشتین در نظریه نسبیت زمان از حدیث معراج ...


279
آلبرت انیشتین در رساله ی پایانی عمر خود با ... آیا این اتفاق دقیقا نقض قضیه ی نسبیت نیست؟


438
آیا می دانید قضیه نسبیت انیشتین ناشی از قدرت ذهن و خلاقیت او بوده


695
نظریه ی نسبیت انیشتین ... او با ارایه اندیشه ونظریه نسبیت در علم فزیک انقلابی را برپا کرد ...


121
حال بپرسید مفهوم نسبیت ... (که به قول خودشان فراتر از قضیه فیثاغورث نیست) نسبیت خاص انیشتین ...


321
این مطلب که یکی از اصول نسبیت ... و چند قضیه ... اقدامات منیکوسکی بر روی نظریه نسبیت انیشتین;


670
... شدن به خورشید مشاهده کرده و بدین تربیت نظریه نسبیت عام آلبرت انیشتین را ثابت ... نسبیت ...


982
معمای ارتباط آیت‌الله بروجردی با انیشتین به ... نسبیت انیشتین در محافل ... قضیه را سیاسی کرد ...


101
آلبرت انیشتین. قانون نسبیت. ... بعدا می رسه مثل اینکه اگه این قضیه رو به گالیله چند قرن پیش ...


208
نسبیت و قضیه جذاب ... نسبیت; انیشتین; ghazalgardi vandadz shahramelyasi hiich JamesBond bogota p1a2r samangan cinema_modern ahmad98 nabz95 ...


562
در هندسه اقلیدسى صفحه قضیه فیثاغورث مى گوید که اگر مثلث قائم الزاویه اى ... نسبیت عام انیشتین;