946
قیمت طلای جهانی افزایش ... برای ششمین هفته متوالی با ... ین قیمت جهانی طلا را کاهش ...


238
قیمت طلا در بازار جهانی روز جمعه تحت ... و این فلز ارزشمند برای ششمین هفته متوالی ...


393
... برای ششمین هفته متوالی کاهش ... برای ششمین هفته متوالی ... یافت; افزایش قیمت جهانی ...


283
... ششمین هفته متوالی کاهش یافت. ... قیمت اونس جهانی ... کرد و برای ششمین هفته متوالی کاهش ...


613
... » قیمت جهانی طلا برای ششمین هفته متوالی افزایش یافت. ... برای ششمین هفته متوالی با ...


881
طلای جهانی در معاملات روز چهارشنبه بدنبال بهبود ارزش دلار، کاهش یافت ... قیمت طلای جهانی ...


688
کاهش قیمت جهانی طلا ... رسید، اما برای ششمین هفته متوالی افت ... طلای جهانی افزایش یافت;


192
قیمت طلای جهانی افزایش یافت ... را برای ششمین هفته متوالی ... جهانی در چین کاهش یافت. ...


540
قیمت جهانی طلا برای دومین هفته متوالی ... حرکت طلای جهانی به سوی ... ششمین هفته متوالی کاهش ...


180
طلای جهانی در معاملات روز ... قیمت نفت کاهش یافت. ... تنشهای منطقه ای طی هفته‌های اخیر که ...


106
قیمت طلای جهانی برای پنجمین ... تری به پایان رسید و برای پنجمین هفته متوالی کاهش یافت. ...


254
قیمت طلای جهانی ... ششمین هفته متوالی در هفته ... با بازار جهانی در چین کاهش یافت. ...


597
قیمت طلای جهانی ... کامکس را برای ششمین هفته متوالی در ... بازار جهانی در چین کاهش یافت. ...


150
قیمت طلای جهانی ... کامکس را برای ششمین هفته متوالی در ... بازار جهانی در چین کاهش یافت. ...


20
عوامل موثر بر افزایش قیمت جهانی ... این برای ششمین هفته متوالی بوده ... طلای‌ جهانی در پی ...


788
طلای جهانی در معاملات روز چهارشنبه بدنبال بهبود ارزش دلار، کاهش یافت ... قیمت طلای جهانی ...


349
... اما برای ششمین هفته متوالی ... کاهش یافت و در هفته ... قیمت طلای جهانی در هفته ...


870
به گزارش بولتن نیوز، هر اونس طلا برای ... قیمت جهانی طلا کاهش یافت: ... قیمت طلای جهانی ...


496
قیمت طلای جهانی امروز کمی کاهش یافت. ... کاهش قیمت جهانی طلا در ششمین هفته متوالی


179
قیمت جهانی طلا کاهش یافت . ... در ماه آینده میلادی، در مسیر ثبت ششمین هفته متوالی کاهشی ...