72
سایت طلا : قیمت طلا در بازارهای بین المللی در پایان مبادلات روز جمعه با کاهش روبرو شد ولی در ...


757
قیمت طلا در بازار جهانی روز جمعه تحت تاثیر دلار قوی که سرمایه گذاران را به ادامه فروش تشویق ...


206
... داد، نزول کرد و برای ششمین هفته متوالی ... طلای تهران به ... قیمت جهانی نفت کاهش یافت ...


281
... شدن ارزش دلار، برای ششمین روز متوالی ... قیمت طلای جهانی ... روز جمعه کاهش یافت و به سوی ...


313
طلای جهانی در معاملات روز سه شنبه افزایش یافت اما به دلیل اینکه سرمایه گذاران پس از تعطیلات ...


352
... ششمین روز متوالی افزایش یافت ... چهار هفته کاهش متوالی، به ... قیمت طلای جهانی ...


513
... اما برای ششمین هفته متوالی افت ... ارزها کاهش یافت، اما ... قیمت طلای جهانی در هفته ...


157
طلای جهانی ... فضا برای افزایش قیمت طلا ... است، نزدیک به پایین‌ترین قیمت یک هفته گذشته ...


895
... را برای ششمین هفته متوالی در ... جهانی در چین کاهش یافت. ... کاهش قیمت طلای جهانی ...


534
قیمت جهانی طلا کاهش یافت ... بوده اند، قیمت طلا امروز اندکی کاهش یافت و به ۱۳۳۴ دلار ...


483
... را برای ششمین هفته متوالی در ... جهانی در چین کاهش یافت. ... کاهش قیمت طلای جهانی ...


652
قیمت جهانی طلا کاهش یافت ... بوده اند، قیمت طلا امروز اندکی کاهش یافت و به ۱۳۳۴ دلار ...


823
... دلار، برای ششمین روز متوالی ... هفته کاهش متوالی، به ... یافت قیمت طلای جهانی ...


690
قیمت جهانی طلا برای ... طلا در ششمین هفته متوالی کاهش ... طلای جهانی کاهش یافت ...


776
... ضعیف شدن ارزش دلار، برای ششمین روز متوالی ... طلای جهانی در ... قیمت جهانی طلا کاهش یافت .


165
طلا در معاملات روز جمعه بازار جهانی تحت تاثیر ضعیف شدن ارزش دلار، برای ششمین روز متوالی ...


27
اثر دو عامل در افزایش قیمت جهانی نفت و ششمین ... کاهش یافت; ... دلار برای ششمین روز متوالی ...


509
کاهش قیمت طلای جهانی ... قیمت نفت برای پنجمین هفته متوالی کاهش یافت; ... طلای جهانی برای ...


798
... ارزش دلار، برای ششمین روز متوالی ... چهار هفته کاهش متوالی، به ... طلای جهانی در ...


920
قیمت طلای جهانی برای ششمین هفته متوالی کاهش یافت . قیمت طلا در بازار جهانی روز جمعه تحت ...