764
هادی کوزه چی، مشاور سرمایه گذاری و کارشناس بازار مسکن در برنامه پایش گفت:طبق آمار در ...


590
متوسط قیمت هر متر خانه در 20 سال گذشته در شهر ... و کمترین قیمت مسکن را در این سال ...


216
*در طی 20 سال گذشته قیمت ملک در تهران ... بود ولی در طی 20 سال گذشته وام مسکن 35 میلیون ...


877
... و قیمت مسکن را در طول 20 سال گذشته ... اجاره بها و قیمت مسکن را در طول 20 سال ...


579
افزایش قیمت مسکن ... از آینده قیمت مسکن در سال ... 20 آذر 1395 معاون مسکن و ...


761
... مسکن در ۲۰ سال گذشته ... قیمت‌های زمین و ساختمان کلنگی، آپارتمان و اجاره‌بهای مسکن ...


753
عبده تبریزی تغییرات قیمت مسکن در ... طی 20 سال گذشته قیمت ... در سال گذشته قیمت ...


806
گزارش تازه مرکز آمار از اجاره بها و قیمت مسکن/ جداول افزایش قیمتها در 20 سال گذشته مرکز ...


22
... و کارشناس بازار مسکن شب گذشته در ... ۲۰ سال گذشته قیمت ملک در تهران تقریبا ...


721
... اجاره و مسکن را در 20 سال گذشته ... اساس، متوسط قیمت اجاره و مسکن در نقاط ...


30
... افزایش حدود 20 درصد را در قیمت مسکن ... قیمت مسکن در سال گذشته از سوی ...


337
جدول مقایسه قیمت‌ مسکن در 8 سال گذشته به شرح زیر است: منبع: ...


846
عبده تبریزی تغییرات قیمت مسکن در ... طی 20 سال گذشته قیمت ... در سال گذشته قیمت ...


669
رشد ۶۰برابری قیمت مسکن در ۲۰ سال ... ، شب گذشته در برنامه ... قیمت مسکن طی 20 سال ...


39
مرکز آمار ایران در گزارشی متوسط افزایش نرخ اجاره و مسکن را در 20 سال گذشته اعلام کرد. به ...


771
... از قیمت مسکن ... و مسکن در ۲۰ سال گذشته ... اجاره‌بهای مسکن طی 20 سال گذشته به ...


44
شب گذشته در ... ***افزایش 60 تا 90 برابری قیمت مسکن طی 20 سال ... رشد قیمت مسکن در کشور ...


452
می برد دوره رکود فعلی بخش مسکن ایران در سال... قیمت اتفاق ... قیمت پارکینگ بین 20 تا ...


919
روایت مرکز آمار از 20 سال نوسان قیمت ... در سال گذشته ... قیمت مسکن و زمین در ...


115
... زمین و مسکن در پاییز سال گذشته نشان می ... تغییر قیمت زمین و مسکن در پاییز سال ...