485
اگر لباس فضایی مناسبی نپوشید که فشار هوای طبیعی را ایجاد کند، ارگانهای درونی بدن ما به ...


933
بزنيد دست قشنگه رو كه رفيق جانمون تنديس بهترين بازيگر زن رو از جشنواره تئاتر فجر برنده شده و ما كلي بهش افتخار ميكنيم و هر مجلسي وارد ميشيم پز ميديم كه بله با ايشون صميميتي داريم ٢٠ ساله يار ...


656
یادمان باشد که : هرروز باید تمرین کرد دل کندن از زندگی را . ادمان باشد که : او که زیر سایه ی دیگری راه


88
هم لباس رو شيك ... خلاصه يك ربع به دو ادوين رو شيك و مجلسي با آقاي حاج احمد فرستادم تا ...