835
محققان دانشگاه ایالتی ساراتف روسیه موفق شدند تا نوعی لباس نامرئی را برای ... نظامی پیشرفته ...


657
ساخت لباس نامرئی ماهی مركب طریقه ساخت لباسهای نامرئی لباس نامرئی ... نیروهای نظامی ...


489
دانشمندان ترکیه ای موفق شدند پارچه هایی را تولید کردند که توسط رادارها و دوربین های حرارتی ردیابی نمی شود.


138
بارانی نامرئی ، پارچه نامرئی ، لباس مخفی ( استلس) از جمله فن آوری های روسی هستند که رسانه ها در خصوص آن خبر می دهند.


388
رسانه های روسیه گزارش دادند، تولید شنلی جدید برای نامرئی ... لباس با استفاده از ... نظامی بی ...


639
محققان دانشگاه ایالتی ساراتف روسیه موفق شدند تا نوعی لباس نامرئی را برای ... نظامی است ...


527
ساخت شنل های نامرئی برای ... این لباس با استفاده ... مقامات نظامی این کشور در ...


539
لباس نظامی در استان اصفهان فروشگاه لباس نظامی میلاد ... ترکیه به ناتو لباس نظامی نامرئی می ...


421
میدهد.این صحنه ها مربوط به برنامه های جدید نظامی دولت آمریکا میشود.اختراع جدید لباس نامرئی ...


473
چه جالب تصویر پشت لباس را منعکس میکنه روی سطح لباس در کل فقط برای تجهیزات نظامی کاربرد داره ما هم با لباس های برزنتی با سایز های استاندارد میریم به جنگ سربازان نامرئی !اگر چه یک دوربین حراراتی ...


105
چه جالب تصویر پشت لباس را منعکس میکنه روی سطح لباس در کل فقط برای تجهیزات نظامی کاربرد داره ما هم با لباس های برزنتی با سایز های استاندارد میریم به جنگ سربازان نامرئی !اگر چه یک دوربین حراراتی ...


250
ولیکن در قرن 20 بود که لباس استتار نظامی به صورت خاص و به سرعت برای جنگ ... عملا نامرئی ...


392
این فناوری ها سبب نگرانی تحلیل گران مسائل نظامی در ... لباس های نامرئی دانشمندان با ...


705
6/12/2017 · ساخت لباس نامرئی ... به گفته محققان این پژوهش، از این فناوری می‌توان در توسعه تجهیزات نظامی ...


220
صنعت تولید « بارانی نامرئی» برای وزارت دفاع ... تشخیص دادن فرد زیر لباس را ... نظامی. پیگیری کن ...


639
دانشمندان از دانشگاه ایالتی ساراتف روسیه موفق به ساخت یک شنل نامرئی ... لباس نامرئی ... نظامی ...


421
محققان روس نوعی شنل نامرئی ساخته اند که به سربازان کمک می کند تا با محیط اطراف خود هماهنگ شوند و قابل ریابی در رادارها و دستگاه های رادیویی نباشند.


992
شاید در حال حاضر نتوان از این روش برای لباس های کاملاً نامرئی استفاده ... و نظامی را به ...


793
محققان روس نوعی شنل نامرئی ... به بیان دیگر چنین شنلی به سربازان در لباس های نظامی ...


408
تنها راه نامرئی کردن انحراف پرتوهای نور در ... یه لباس نظامی اونطوری امکانات زیادی داره ...