234
لقب: شیخ عطار: ... فریدالدین ابوحامد محمد عطار نیشابوری مشهور به شیخ عطّار ...


889
عطار نیشابوری ... سده‌ی سوم و چهارم هجری، شهید بلخی و همین‌طور رودکی سمرقندی که با لقب «پدر ...


170
عطار نيشابوري امتیاز: / 2 بد عالی . نام ::‌ فريد الدين عطار نيشابوري . لقب :: عطار .


339
يكي از سرآمدان شعر و ادب فارسي، عطار نيشابوري ... ,زندگینامه عطار ... بي گمان مخفف لقب اوست ...


129
کانال روز بزرگداشت عطار نيشابوري کانال روز بزرگداشت ... موفقی نیز بود و لقب عطار را به همین ...


31
ادب و عرفان - عطار - آموزشی ادب و عرفان ... عطار. فريد الدين عطار نيشابوري:نام. عطار:لقب:


646
عطار نيشابوري امتیاز: / 1 بد عالی . نام ::‌ فريد الدين عطار نيشابوري . لقب :: عطار .


668
4/14/2009 · يكي از سرآمدان شعر و ادب فارسي، عطار نيشابوري ... را كه بي گمان مخفف لقب اوست ـ براي ...


273
لقب عطار را فریدالدین ذکر کرده است . ... عطار نيشابوري، بنيان‌گذار عرفان‌ عاشقانه


36
شيخ عطار نيشابوري. ... و عطاري اشتغال داشت، بدين لقب معروف شد. عطار در دکان دارو فروشي به ...


711
نام ايشان، «محمّد»، لقب، «فرید الدّین» و کنیه ... آرامگاه حضرت فريد الدين عطار نيشابوري.


702
يكي از سرآمدان شعر و ادب فارسي، عطار نيشابوري ... ,زندگینامه عطار ... بي گمان مخفف لقب اوست ...


363
شيخ عطار نيشابوري . ... و عطاري اشتغال داشت، بدين لقب معروف شد. عطار در دکان دارو فروشي به ...


127
يكي از سرآمدان شعر و ادب فارسي، عطار نيشابوري ... ,زندگی نامه عطار ... بي گمان مخفف لقب اوست ...


346
شيخ عطار نيشابوري. ... و عطاري اشتغال داشت، بدين لقب معروف شد. عطار در دکان دارو فروشي به ...


872
لقب: شیخ عطار: ... عطار به درویش گفت: مگر تو چگونه جان خواهی داد؟ درویش در همان حال کاسه چوبین ...


143
6/30/2008 · عطار گفت: بله، درویش ... در گذشت و ديوان ,ديوان ساختن تمام داشته آمد و جواهر نامه و شرح لقب و ...


218
شيخ عطار نيشابوري ... عطاري اشتغال داشت، بدين لقب معروف شد. عطار در دکان دارو فروشي به ...


845
كليات عطار نيشابوري(4) ... هست نام من محمد اي سعيد شد فريد الدين لقب از اهل ديد


976
روز بزرگداشت عطار نیشابوری. حکایتی از مصیبت نامه عطار. آن یکی دیوانه را می تاختند کودکانش ...