991
لقب: شیخ عطار: ... فریدالدین ابوحامد محمد عطار نیشابوری مشهور به شیخ عطّار ...


762
يكي از سرآمدان شعر و ادب فارسي، عطار نيشابوري است. مورخان و محققان، نام او را «محمد» و لقبش را «فريد الدين» و کنیه اش را «ابوحامد» نوشته اند.


425
نام ايشان، «محمّد»، لقب، «فرید الدّین» و کنیه ... آرامگاه حضرت فريد الدين عطار نيشابوري.


643
لقب عطار را فریدالدین ذکر کرده است . ... عطار نيشابوري، بنيان‌گذار عرفان‌ ...


638
لقب حکیم، حجّةالحق، امام عصر، جانشین ابن‌سینا کتاب‌ها رسالة فی شرح ما أشکل مِن ...


646
زندگى‌نامه شيخ فريد الدين عطار نيشابورى ... چيزى كه مسلم است اين است كه لقب عطار، فريد ...


387
نماد در منطق الطير عطار نيشابوري ... لقب طاووس،جبريل مرغان است .و از آن سوي ،جبريل را هم ...


386
عطار نیشابوری ... سده‌ی سوم و چهارم هجری، شهید بلخی و همین‌طور رودکی سمرقندی که با لقب «پدر ...


566
شيخ عطار نيشابوري. ... و عطاري اشتغال داشت، بدين لقب معروف شد. عطار در دکان دارو فروشي به ...


344
حضرتِ « عطّار نيشابوري ... ، آن عارفِ ربّانی که چهار صفحه از کتابش را به وی اختصاص داده، لقب ...


261
شيخ عطار نيشابوري. ... و عطاري اشتغال داشت، بدين لقب معروف شد. عطار در دکان دارو فروشي به ...


1
حضرتِ « عطّار نيشابوري ... ، آن عارفِ ربّانی که چهار صفحه از کتابش را به وی اختصاص داده، لقب ...


934
عطار نيشابوري، اين ... بيشتر به «عطار» تخلص نموده و گاهى هم «فريد» را که بى‌گمان مخفف لقب ...


270
خانه / ادبیات فارسی / زندگينامه و سيري در آثار فريدالدين عطار نيشابوري. ... فريدالدين” لقب ...


527
خواجه نصير الدين طوسى و عطّار. ... بن على نيشابورى معروف به عطار ... او را با لقب و نام ...


567
نماد در منطق الطير عطار نيشابوري (2)-نماد در منطق الطير عطار نيشابوري (2) نويسنده:علي آذرگون تذرو : قرقاول ،خروس صحرايي .لازم به ذکر است که ميان پرنده و صفتي که براي آن بکار رفته ،مناسبتي مشهود ...


555
4/14/2009 · يكي از سرآمدان شعر و ادب فارسي، عطار نيشابوري است. مورخان و محققان، نام او را «محمد» و لقبش را «فريد الدين» و کنیه اش را «ابوحامد» نوشته اند.


707
تحقیق کامل در باره عطار ... شيخ فريد الدين محمد عطار نيشابوري از آن ... لقب او فريدالدين ...


22
تعلیم و تربیت - جايگاه زن در آثار عطار نيشابوري ... لقب فاطمه زهرا(س) در آثار عطار خاتون جنت است.


748
در اشعارش بیشتر به «عطار» تخلص نموده و گاهی هم «فرید» را که بی گمان مخفف لقب اوست ـ برای تخلص ...