541
بنا به گفته کارشناسان، ماده مخدر برنز روی یخ تبخیر و پس از آن استنشاق می‌شود‏.‏ ماده مخدر ...


165
دو ماده مخدر جدید و خطرناک به نام‌های برنز و نخ از گروه مواد مخدر روان‌گردان‌ به تازگی ...


192
کافور ماده‌ای مومی، سفید و یا شفاف و جامد با فرمول c۱۰h۱۶o که دارای بوی بسیار قوی می‌باشد.


244
ماده مخدر نیست. اعتیاد آور نیست. ماده مخدر است. اعتیاد آور است.


4
کافور camphor در ایران به عنوان ماده مخدر برنز مصرف می ...


387
بنا به گفته کارشناسان، ماده مخدر برنز روی یخ تبخیر و پس از آن استنشاق می‌شود‏.‏ ماده مخدر ...


401
بنا به گفته کارشناسان، ماده مخدر برنز روي يخ تبخير و پس از آن استنشاق مي‌شود‏.


99
دو مخدر «برنز» و «نخ» نیز از گروه مواد مخدر ... ماده مخدر کروکودیل از ترکیب «قرص کدئین» با ...


239
ماده مخدر نخ و برنز دو ماده مخدر ی است که این روزها داد سخن از ان می رود موادی که زائیده توهم ...


558
ماده مخدر تسبیح باعث می‌شود که مصرف ... نخ و برنز برنز و نخ دو ماده‌ای هستند که اخیرا وارد ...


478
دو مخدر «برنز» و «نخ» نیز از گروه مواد مخدر ... ماده مخدر کروکودیل از ترکیب «قرص کدئین» با ...


376
ماده مخدر تسبیح باعث می‌شود که مصرف ... نخ و برنز برنز و نخ دو ماده‌ای هستند که اخیرا وارد ...


488
بنا به گفته کارشناسان، ماده مخدر برنز روی یخ تبخیر و پس از آن استنشاق می‌شود‏.‏ ماده مخدر ...


576
بنا به گفته کارشناسان، ماده مخدر برنز روي يخ تبخير و پس از آن استنشاق مي‌شود‏.‏ ماده مخدر ...


714
بیشتر مواد مخدر صنعتی یا توهم‌زا در کشورهای خارجی به ویژه در کشورهای جنوب شرق آسیا تولید و ...


59
صدای میانه به نقل از روزنامه آرمان: ماده مخدر تسبیح، از دانه‌های گرد و با رشته‌هایی از جنس ...


715
"نخ و برنز" و پان براگ(جدیدترین مواد مخدر در ایران) "نخ و برنز" در مدت چهارماه جان مصرف کننده ...


872
ماده مخدر تسبیح، از دانه‌های گرد و با رشته‌هایی از جنس خود درست شده که مخلوطی از ... نخ و برنز.


425
بنا به گفته کارشناسان، ماده مخدر برنز روی یخ تبخیر و پس از آن استنشاق می‌شود‏.‏ ماده مخدر ...


127
نخ و برنز: برنز و نخ دو ماده‌ای هستند که ... ‏ تکه‌های بزرگ ماده مخدر نخ با پیچیدن دور ...