867
به گزارش خبرگزاري فارس، قانون مديريت خدمات كشوري مشتمل بر 128 ... ماده 27- مردم در استفاده از ...


753
دستورالعمل اجرایی مواد (91) و (92) قانون مدیریت خدمات کشوری (بخشنامه شماره 173706 مورخ 27/12/1393 ...


661
قانون مدیریت خدمات کشوری; ... 27 مهمان, ... آيين‌نامه اجرايي ماده (24) قانون مديريت خدمات كشوري ...


932
متن کامل قانون مدیریت خدمات کشوری. قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهر ماه 1386 ... ماده 27 ...


928
* بر اساس این آئین نامه حقوق فروردین و اردیبهشت ماه کارمندان براساس قانون خدمات كشورى ...


48
... موضوع ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری ... موضوع ماده 29 قانون ... کل کشور همین 27 ...


403
... ماده 22 قانون مدیریت خدمات کشوری, ماده 251 ... ماده 22 قانون مدیریت خدمات کشوری, ماده 27 قانون ...


166
ابلاغ قانون جامع خدمات رسانی به ... ماده(44) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ... ماده 27 ...


21
قانون مدیریت خدمات کشوری ... ماده 27- مردم در استفاده از خدمات دستگاه های اجرایی در شرایط ...


995
لایحه جدید قانون مدیریت خدمات کشوری. ... ماده 27ـ دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند علاوه بر ...


871
لایحه جدید قانون مدیریت خدمات کشوری. ... ماده 27ـ دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند علاوه بر ...


638
تبصره 2- وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری می ... ماده 27 - سازمان ... خدمات ...


442
مواد 26 و27 مدیریت خدمات کشوری بازنشستگی ... ماده 27 قانون جامع خدمات رسانی به ...


883
قانون مدیریت خدمات کشوری; ... ماده (1) قانون ... قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مورخ 27 ...


205
قانون مدیریت خدمات کشوری ... 27 . قانون مدیریت خدمات ... با نظر موافق نمایندگان ماده 17 قانون ...


345
بخشنامه به کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری. ... ماده 27- سازمان موظف ...


884
قانون جامع خدمات‌رسانی ... های مشمول ماده (۲) قانون جامع خدمات‌رسانی ... کشوری و لشکری و ...


968
... آیین نامه اجرایی ماده (22) قانون ... قانون مدیریت خدمات کشوری ... خدمات کشوری و مواد (27) ...


153
بر اساس موضوع استفساریه، کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول قانون مدیریت خدمات ...


456
هیئت وزیران در جلسه مورخ 27 اسفند 1391 به استناد ماده ... قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 به ...