328
متن کامل قانون مدیریت خدمات کشوری. قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهر ماه 1386 ... ماده 27 ...


210
* بر اساس این آئین نامه حقوق فروردین و اردیبهشت ماه کارمندان براساس قانون خدمات كشورى حداکثر تا 28 اردیبهشت پرداخت می شود * در این آئین نامه نحوه تطبیق وضع کارمندان با قانون مدیریت خدمت کشوری ...


122
قانون مدیریت خدمات کشوری ... ماده 27- مردم در استفاده از خدمات دستگاه های اجرایی در شرایط ...


37
آیین‌نامه اجرایی ماده (46) قانون مدیریت خدمات کشوری (تصویب‌نامه شماره 147991/ت54770هـ مورخ 21/11/1396 هیئت وزیران)


115
قانون مدیریت خدمات کشوری فصل اول-تعاریف ... ماده 27- مردم در استفاده از خدمات دستگاه ...


897
لایحه جدید قانون مدیریت خدمات کشوری. ... ماده 27ـ دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند علاوه بر ...


719
بخشنامه به کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری. ... ماده 27- سازمان موظف ...


101
آیین‌نامه اجرایی ماده (24) قانون مدیریت خدمات کشوری در وکالت ... 1397-01-27. آیین‌نامه اجرایی ماده ...


65
... ماده 22 قانون مدیریت خدمات کشوری, ماده 251 ... ماده 22 قانون مدیریت خدمات کشوری, ماده 27 قانون ...


59
ضوابط و شاخص‌های سازماندهی، طراحی و تنظیم تشکیلات دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری (تصویبنامه شماره 262773/ت43911ک مورخ 27…


150
... ماده (54) قانون مدیریت خدمات ... قانون مدیریت خدمات کشوری ... این تصویب نامه در تاریخ 27/1/1391 به ...


406
قانون فوق مشتمل بر ۱۲۸ ماده و ۱۰۶ تبصره در جلسه مورخ هشتم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش کمیسیون مشترک رسیدگ


638
قانون مدیریت خدمات کشوری ... 27 . قانون مدیریت خدمات ... با نظر موافق نمایندگان ماده 17 قانون ...


509
... مورخ 27/12/1393 ... قانون مدیریت خدمات کشوری به ... خدمات کشوری تعاریف: ماده 1 ...


750
بر اساس موضوع استفساریه، کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 که دارای همسر نبوده و یا همسر آنان معلول و یا از کار افتاده کلی است و یا خود به ...


896
قانون مدیریت خدمات کشوری; ماده 109 ... ماده (1) قانون نظام ... دولت مورخ 1380/11/27 و اصلاحات ...


546
قانون مديريت خدمات كشوري . ... ماده 27- مردم در استفاده از خدمات دستگاه‌هاي اجرائي در شرايط ...


425
آیین‌نامه اجرایی ماده (24) قانون مدیریت خدمات کشوری در وکالت آنلاین


673
قانون اصلاح بند «الف» ماده (103) قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب 24/11/1395 مجلس شورای اسلامی)


201
رئیس جمهوری لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری را برای طی ... 27- تبصره (4) ماده ...