500
4- غرامت‌ دستمزد بیمه‌شده‌ای‌ که‌ همسر یا فرزند یا پدر و ... (قانون تامین اجتماعی) ماده ...


666
در مورد بیماریها یا حوادث‌ آخرین‌ مزد یا حقوق‌ روزانه‌بیمه‌شده‌ به‌ منظور محاسبه‌ غرامت‌ دستمزد ایام‌ بیماری‌ عبارت‌است‌ از جمع‌ كل‌ دریافتی‌ بیمه‌شده‌ كه‌ به‌


403
ماده 62 قانون جدید تامین اجتماعی ... ماده-63-تامین-اجتماعی; ... حق بیمه تامین اجتماعی در سال 96 ...


801
وبسایت رسمی سازمان تامین اجتماعی. ... بیمه شدگان ... ماده "66" قانون تامین ...


440
ماده 63 – علاوه بر ... فردی نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه بوده و سابقه پرداخت 720 روز حق بیمه را ...


440
وبسایت رسمی سازمان تامین اجتماعی. ... 63 اراک ... سازمان در مقابل بیمه شده نداند(ماده 36 ...


787
ماده 66 قانون تامین اجتماعی چیست ... عضویت در کانال تلگرام بیمه و ... ماده 66 قانون تامین ...


23
بیمه گران بیمه شخص ثالث باید به این نکته توجه داشته باشند که هر خسارتی از محل ماده 66 قانون تامین اجتماعی و تبصر


617
... ماده 63 قانون ... بخشنامه تأمین اجتماعی درباره ... سازمان تأمین اجتماعی; قانون بیمه بیکاری ...


338
... سازمان تامین اجتماعی ، این ... ماده 63-علاوه ... تامین اجتماعی ، نسبت به بیمه ...


790
کمک بارداریآخرین مزد یا حقوق بیمه شده طبق ماده 63 قانون می ... مشاوره بیمه تامین اجتماعی ...


205
سعید نادری مشاور و کارشناس بیمه - ماده 66 قانون بیمه تامین اجتماعی - همراه با تیمی خبره در خدمت شما


257
عدم ابطال مصوبه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی در اصلاح ماده (64) آیین نامه استخدامی آن سازمان راجع به شرایط بازنشستگی کارکنان (دادنامه شماره 237 مورخ 18/10/1395 هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی)


797
‌ماده 3- تأمین اجتماعی ... کمک بارداری دو سوم آخرین مزد یا حقوق بیمه شده طبق ماده 63 می ...


741
کمک به اجرای ماده 66 قانون تامین اجتماعی از ... کمک به اجرای ماده 66 قانون تامین ... به بیمه شدگان ...


129
ماده 50 قانون تامین اجتماعی راجع به ... بخشنامه ۱۱/۳ بیمه تامین اجتماعی. ... ماده 63- روز ...


32
کمک بارداریآخرین مزد یا حقوق بیمه شده طبق ماده 63 ... در صورت فوت فرد در بیمه تامین اجتماعی ...


745
فصل‌ اول- صدور اجرائیه‌ ماده 1- مطالبات‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ بابت‌ حق‌ بیمه‌، خسارات‌ تأخیر و جریمه‌های‌ نقدی‌ ناشی‌ از اجرای‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ یا قوانین‌ سابق‌ بیمه ...


968
ماده‌ 3.تأمین‌ اجتماعی‌ موضوع ... قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ بیمه‌ نماید ... ماده‌ 63.در مورد ...


345
قرارداد های مشمول ماده 38 قانون تامین اجتماعی از نظر نحوه احتساب حق بیمه به سه دسته تقسیم می گردند: