408
منم یه ترانس برق نزدیک خونه بود همونجا نشستم و وانمود کردم ... دوباره خوابید رو مامانم و ...


489
سلام اسم من مهدی است من 17سالمه و مامانم 32 سالشه مامانم 15 سالش بوده که منو به دنیا اورده ...


73
من به مامانم حق میدادم چون بابام واقعا نمیتونست مامانم رو ارضا کنه ... رو کردم داخل کسش ...


474
آرین هستم امروز میخوام داستان سکس خودم با زن عموم رو براتون بگم.داستان از اونجا آغاز میشه که ...


377
من هم سریع موتورم رو روشن کردم و راه ... من فکر می کردم مامانم یک فاحشه باشد ولی نه من ...


900
از اون موقع به بعد از هر فرصتي استفاده مي کردم تا بدن مامانم رو ببينم .


486
در رو باز کردم و وارد خونه ... منم نامردی نکردم و کیرمو آروم کردم تو کس مامانم و شروع کردم به ...


302
خلاصه این داستان رو من اثر گذاشت ... خاموش کردم رفتم بغل مامانم خوابیدم اروم ...


733
من مامانمو تو حموم کردم مامانم و مازیار 1395/9/11 نمی ... اومدم خونه در رو باز کردم رفتم تو ...


658
قد من 167 هست سینهام تقریبا گوچیک و گرد باسن کوچیک دارم داستان من از اینجا شروع شد که عروسی ...


945
من مامانمو تو حموم کردم مامانم و مازیار 1395/9/11 نمی ... اومدم خونه در رو باز کردم رفتم تو ...


15
نگاهی کردم دیدم مامانم پشت نشسته و سریع موتور رو روشن کردم و رفتم دنبالشون و مطمئن بودم ...


553
بالاخره بعد از چند وقت کلنجار رفتن با خودم تصمیم گرفتم این خاطره رو بنویسم و واقعیت داره من ...


802
من سیگار رو روشن کردم و یه دو قدم نزدیک تخت شدم و سیگار رو دادم به مامانم. ... خالی کردم رو ...


833
خلاصه ما شام خوردیم و یکم فیلم دیدیم که مامانم رو کرد ... انگشت رو کردم تو که مامانم ...


679
سکس مامان جندم. سلام من الان بیست و نه سالمه داستان برمیگرده به تقریبا چهارده سالگیم.من یه ...


395
11/25/2013 · موقعی که به خونه رسیدم جلوی در کفشهای مامانم رو دیدم که کنار در بود. آروم در رو باز کردم و ...


169
یه روز صبح که از خواب بیدار شدم دیدم مامانم خوابیده ... منم شروع کردم از رو لباس باسینه مامانم ...


512
دوباره ح اسم و متمرکز رو کون مامانم کردم و با دست کوسش و می مالیدم تا اینکه برای بار دوم ...


682
جرات پیدا کردم و رفتم تو حیاط که اتاق کناری شونو ... دو تا پاهای مامانم رو شونه های آقا محمد ...