864
آشنایی با پدافند غیر عامل. ... ناشی از جنگ از وظایف و ماموریت های شورا و کارگروه ...


311
خبرگزاری فارس: معاون سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به وظیفه سازمان پدافند ...


888
ماموریت پدافند غیرعامل در ... و ارتباطات، سازمان پدافند غیر عامل كشور جهت ...


552
عبداللهی در اولین نشست کمیته پدافند غیرعامل استانداری‌های کشور، شش مأموریت اصلی ...


742
پدافند غیر عامل. ... در ماده مذکور ، مأموریت سازمان حفاظت ... اقدامات غیر عامل ...


833
ماموریت پدافند غیرعامل با حضور فرماندهی پایگاه بسیج حضرت نبی اکرم(ص) صورت گرفت.


552
پدافند غیر عامل، بهترین و مناسب ترین شیوه کاهش ... آشنایی با مأموریت‌های قرارگاه ...


81
پدافند غیر عامل. ... بهترین و مناسب ترین بخش برای اجرای ماموریت پدافند غیر عامل ...


270
سازمان پدافند غیرعامل کشور باچشم اندازها, راهبردها, قابلیت ها, اصول کلی و اهداف تاسیس شد


873
عبداللهی در اولین نشست کمیته پدافند غیرعامل استانداری‌های کشور، شش مأموریت اصلی ...


494
مأموریت های عمده ... در گفتار اول مبانی و معیارهای پدافند غیر عامل در اقتصاد بررسی شده ...


460
پدافند غیر عامل، عنصری است پویا و متحرک؛ لذا باید همواره در صدر تلاش های علمی و ...


371
* پدافند غیر عامل (Passive Defense) ... امکان اجرای ماموریت در مکان تعیین شده موجود باشد.


162
پدافند عامل و غیرعامل چیست؟ ایران صدا: پدافند در مفهوم کلی، دفع، خنثی کردن و یا ...


644
جایگاه فنی پدافند غیر عامل: ... های غیردولتی با ماموریت های کاذب در حوزه های ...


548
مأموریت. کمیته پدافند غیر عامل استان مأموریت دارد به منظور برآورد تهدید، کاهش آسیب ...


723
پدافند غیر عامل : پدافند غیر عامل شامل کلیه اقدامات به منظور حفظ امنیت ... مأموریت.


580
* پدافند غیر عامل (Passive Defense) ... امکان اجرای ماموریت در مکان تعیین شده موجود باشد.


631
پدافند غیر عامل قسمت اول قصه های پادی و پوریا (وقوع زلزله) قصه های پادی و پوریا ...


503
پدافند غیر عامل ... امكان اجرای ماموریت در مكان تعیین شده موجود باشد پراكندگی (Dispersion)