103
این اصول متانسب با ویژگی ها ، ماموریت ، موقعیت و شرایط خاص هر ... نقش پدافند غیر عامل در ...


784
معاون امنيتي و انتظامي وزير كشور «استتار، اختفاء، پوشش، فریب»، «تفرقه و پراکندگی»، «مقاوم ...


583
به گزارش خبرنگار پایداری ملی، دومین جلسه شورای پدافند غیر عامل ... ماموریت ، 5هدف، 13 ...


448
خبرگزاری فارس: معاون سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به وظیفه سازمان پدافند غیرعامل در ...


530
پدافند غیر عامل. ... مأموریت سازمان حفاظت ... دو محور اقدامات غیر عامل و عامل ، با ...


362
بیانیه ماموریت پدافند غیرعامل در ... ارتباطات، سازمان پدافند غیر عامل كشور جهت ...


880
پدافند غیر عامل. ... نوع جنگ هاست که در آن بااستفاده از ایجاد سازمان های غیردولتی با ماموریت ...


998
پدافند عامل و غیر عامل چیست ؟ ... امکان اجرای ماموریت در مکان تعیین شده موجود باشد.


285
اولین جلسه نکوداشت هفته پدافند غیر عامل با حضور اعضائ کمیته های یازده گانه برگزار گردید .


176
ارائه تعریف دفاع غیر نظامی در این نوشتار در حوزه پدافند غیر عامل ... امکان اجرای ماموریت ...


469
عبداللهی در اولین نشست کمیته پدافند غیرعامل استانداری‌های کشور، شش مأموریت اصلی تعریف شده ...


237
در پدافند غیر عامل دو موضوع اساسی بیوتروریسم و آگروتروریسم حوزه کشاورزی باید مد نظر قرار ...


490
پدافند عامل عبارت از رويارويي و مقابله مستقيم با دشمن و به کارگيري جنگ افزارهاي مناسب و ...


685
در بررسی هایی که درسازمان پدافند غیر عامل صورت گرفته است ... ماموریت موتور آمبولانس ...


919
عبداللهی در اولین نشست کمیته پدافند غیرعامل استانداری‌های کشور، شش مأموریت اصلی تعریف شده ...


73
سیاست‌های کلی نظام در تدوین برنامه پنجم توسعه (مرتبط با پدافند)


943
نمایندگان مجلس مصوب کردند که رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور به عضویت ۶ شورای عالی در آید ...


517
نمایندگان مجلس مصوب کردند که رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور به عضویت ۶ شورای عالی در آید.


847
رشیدیان استاندار و رئیس شورای پدافند غیر عامل خراسان رضوی با سردار جلالی رئیس سازمان ...


232
پدافند غیر عامل و بخش بهداشت و ... ماموریت ورسالت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ...