528
مانند شکل مو را براشینگ و با کمی موس مرطوب کرده و یک دم اسبی مرتب و زیبا ایجاد کنید. بعد لایه ...


933
و لا تَقُف ما لَیسَ لَکَ ... لَو خِفتُم حَقَّ خیفَتِهِ ... صُمٌّ بُکمٌ عُمیٌ فَهُم لا ...