321
شيت هاي اكسل براي استفاده در انجنيري ساختماني را از اينجا دانلود كنيد http://www.mediafire.com/?sharekey=b7ea70d0cf384bb191b20cc0d07ba4d2dd5cfc1...


952
طرح بنیانگذاری پوهنځی در چوکات پوهنتون کابل در سال 1956 میلادی به اجرا گذاشته شد.