253
دوست های عزیز لطف نموده برادرتانه کمک کنید میخواهم در باره سروینگ ودیزاین و دیگرموادهای ضروری اینجنری سیول معلومات بدست آرم لطف کرده بعضی از سایت های اینجینری سیول را به من بفرستید.بعید از ...


703
دانشگاه ابن‌سینا به موجب حکم ماده ۴۶ قانون اساسی و طبق مقررۀ تأسیس مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی وزارت تحصیلات عالی و در چارچوب سایر لوایح و مقررات این وزارت‌خانه، در سال ۱۳۸۹ به عنوان نخستین نهاد تحصیلات عالی غیرانتفاعی ...


360
اینجینری پوهنځی . استادانو; د اجتماعی علومو پوهنځی ... مبادی حقوق . اساسی. 2 6 ...


186
د ملي اقتصاد څانګه د ملي اقتصاد څانګې پېژندګلوي د اقتصاد د علم زده کړه لکه د ټولنيزو علومو د يويې څانګې په بڼه چې د بشريت په ورځنيو نامحدودو اړتياوو کې رېښه لري او …


673
تاریخچه دیپارتمنت ریاضی. دیپارتمنت ریاضی فاکولته تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان درجنب سایردیپارتمنت های فاکولته تعلیم وتربیه ازبدو تاسیس تااکنون باکاروفعالیت خستگی ناپذیرتوانسته محصلان آگاه ومسوول راتقدیم جامعه ...