350
آموزش و سرگرمی گودزیلا علیه شاه گیدورا گودزیلا,گودزیلا علیه گیدورا,گیدورا , آموزش و سرگرمی


485
محاسبه مساحت زمین با نقشه گوگل آنلاین محاسبه مساحت زمین و محیط آن با نقشه ازجمله روشهای ...


478
طرح بنیانگذاری پوهنځی در چوکات پوهنتون کابل در سال 1956 میلادی به اجرا گذاشته شد.


96
طرح بنیانگذاری پوهنځی در چوکات پوهنتون کابل در سال 1956 میلادی به اجرا گذاشته شد.


807
تاریخچه دیپارتمنت ریاضی. دیپارتمنت ریاضی فاکولته تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان درجنب ...