232
متغیرها را می توان به دو گروه متغیرهای کیفی و ... مثال: تعداد ... نوع متغیر با توجه به ماهیتی ...


458
به عنوان مثال، وزن یک متغیر ... به عبارت دیگر پژوهشگر، توانایی اندازه گیری متغیر کیفی را ...


285
• مثال: بررسي تاثير استفاده از تكنولوژي آموزش ( استفاده از كامپيوتر) بر ميزان ...


270
مثال. بررسی شیوع ... متغیر(هایی) که تاثیرگذار است؛ مصرف مواد لبنی پروبیوتیک . ... کیفی/ اسمی ...


414
1- متغیر کمّی و کیفی. متغیر یک مفهوم است که می­تواند مشاهده ... این متغیر در مثال­های زیر روشن ...


160
انواع متغیرهای پژوهش متغیر مستقل، وابسته، کنترل، تعدیل کننده و مداخله گر


651
۱- مقیاس اسمی : متغیرهایی هستند که جنبه کیفی یک صفت را در نظر گرفته. ... مثال : متغیر نوع رنگ : ...


109
در مدل سازی ریاضی، متغیر وابسته، برای بررسی کمی و کیفی تغییرات آن به هنگام تغییرات ... مثال ...


81
متغیر مستقل و متغیر وابسته و متغیر ... براي مثال در يك طرح تحقيق كه هدف آن بررسي تأثير ...


513
رسم نمودار هیستوگرام یک متغیر کمی بر اساس یک متغیر کیفی. بهمن ۲۷, ۱۳۹۵; admin; 3 دیدگاه


825
متغیر کیفی یا کمّی است که جهت یا میزان رابطه ... برای مثال محققی می‌خواهد رابطه میان هوش و ...


913
به عنوان مثال، x یک متغیر است، و در حقیقت نمادی ... ۱- متغیر کمّی و کیفی متغیر یک مفهوم است که ...


925
در مدل سازی ریاضی، متغیر وابسته، برای بررسی کمی و کیفی تغییرات ... برای مثال، در یک ...


281
کیفی; متغیر ... که قابل اندازه گیری باشند یعنی بتوانیم به آن ها عدد نسبت دهیم مثال: ...


129
متغیر ها از ... مقیاس های اسمی و رتبه ای مخصوص داده های کیفی هستند ... بعنوان مثال اگر ...


67
برای مثال: در بررسی ... متغیر کیفی یا کمّی است که جهت یا میزان رابطه میان متغیرهای مستقل و ...


691
... مستقل متغیر وابسته متغیر مخدوش کننده بر اساس خصوصیات متغیر متغیر کیفی متغیر ... مثال: مصرف ...


425
مثال : پژوهشگری ... متغیر های خصیصه ای، در بعضی موارد، همان متغیرهای وابسته و یا متغیر کیفی و ...


819
به ویژه مدل هایی که محقق باید همبستگی بین یک یا تعداد بیشتری از متغیر ... مثال محققی ... کیفی ...


805
مثال دیگر مقیاس رتبه ای، متغیر تحصیلات است ... شود، متغیرها از حالت کیفی به حالت کمی ...