91
مثال هایی برای بعضی از انواع مغالطه و سفسطه که بعضی دوستان میخواستند بیشتر در این مورد بدونن:


544
فهرست مغالطه ... پذیرش مثالِ نقض، اما غیرمهم و بی‌تأثیر جلوه دادن آن. مغالطه ازطریق تخطئهٔ ...


25
مغالطه ‌گر کسی است ... جملات و ابهام در ساختار آن‌ها متعدد است. مهم‌ترین آن‌ها مثال ابهام ...


558
ایده - مثالهای مغالطه - به نام خدائی که ارامش زمین را برقرار کرد،وقتی در گل وجود آدم،روحی فراتر،دمید.


639
مغالطه گونه‌ای استدلال است که به نظر صحیح می ... خطای ساخته‌شده در مثال بالا را یک مغالطه ...


617
گروه آموزش فلسفه و منطق ناحیه 2 کرمان - طراحی مثال برای انواع مغالطه - شرایط تعریف- کلیات خمس - علمی آموزشی


808
چاپ هفتم کتاب «مغالطات» نوشته علی اصغر خندان که درصدد ارایه یک معرفی ساده از مفهوم مغالطه است تا ذهن عامه مخاطبان را با استدلال‌های خطاآلود آشنا کند، از …


196
انواع مغالطه: هیاهو: تکرار و فرافکنی بجای استدلال. مثال:" آزادی حق همه است." نقل: ...


717
در مورد مغالطات و انواع آنها، بحث‌های فراوانی شده است و قدمت دیرینه‌ای دارد و شاید بتوان گفت از آنجا که یکی از فصول اولین کتاب مدون در منطق یعنی «ارغنون» ارسطو در باب سفسطه و مغالطه است، بحث ...


543
از این نوع از مغالطه می‌توان به مثال‌های زیر اشاره کرد: ـ او و همسرش 5 سال اختلاف داشتند.


104
در مورد مغالطات و انواع آنها، بحث‌های فراوانی شده است و قدمت دیرینه‌ای دارد و شاید بتوان گفت از آنجا که یکی از فصول اولین کتاب مدون در منطق یعنی «ارغنون» ارسطو در باب سفسطه و مغالطه است، بحث ...


990
از این نوع از مغالطه می‌توان به مثال‌های زیر اشاره کرد: ـ او و همسرش 5 سال اختلاف داشتند.


866
مثال: شما از من ... اما اگر مرجعی فاقد این شرایط باشد و اعتبار نداشته باشد توسل به او مغالطه ...


181
بسیاری از سیاست‌های اقتصادی، مغالطه ترکیب را در خود دارند، وقتی سیاستمداران به کمک صنعت ...


129
مغالطه هرگاه ... يـعـنـى عـكـس آن در صـورت كـلّى نـادرسـت خـواهـد بـود؛ مـانـنـد مثال ...


195
بنابراین درست نبودن و کافی نبودن شواهد، استدلال را به مغالطه تبدیل می‌کند. مثال کلی: ...


177
معنی واژهٔ مغالطه در لغت‌نامه دهخدا به فارسی، انگلیسی و عربی از ... مثال : این شخص ...


139
20 مغالطه ی معمول ... مثال : فاشیستها طرفدار ارتش قوی هستند. ناصر طرفدار ارتش قوی است.


743
مثال: کاوه ... مغالطه پهلوان پنبه: نام‌های دیگر این مغالطه حمله به مرد پوشالین یا سپر بلا است.


599
فصل پنجم-مغالطه-بخش یکم –مغالطه چیست؟ ... ازجمله: آوردن مثال و تمرين به همان سياق کتاب.