576
فهرست مغالطه ... پذیرش مثالِ نقض، اما غیرمهم و بی‌تأثیر جلوه دادن آن. مغالطه ازطریق تخطئهٔ ...


158
1/8/2012 · مثال هایی برای بعضی از انواع مغالطه و سفسطه که بعضی دوستان میخواستند بیشتر در این مورد بدونن:


734
مغالطه ‌گر کسی است ... جملات و ابهام در ساختار آن‌ها متعدد است. مهم‌ترین آن‌ها مثال ابهام ...


268
مغالطه اشتراک لفظ علاوه بر «اشتراک اسم» «اشتراک فعل» و حتی «اشتراک حرف» را نیز در بر میگیرد و تعدد معانی هریک می تواند موجب ارتکاب مغالطه شود.


406
معنی واژهٔ مغالطه در لغت‌نامه دهخدا به فارسی، انگلیسی و عربی از ... مثال : این شخص ...


451
مغالطه گونه‌ای استدلال است که به نظر صحیح می ... خطای ساخته‌شده در مثال بالا را یک مغالطه ...


873
ایده - مثالهای مغالطه - به نام خدائی که ارامش زمین را برقرار کرد،وقتی در گل وجود آدم،روحی فراتر،دمید.


429
گروه آموزش فلسفه و منطق ناحیه 2 کرمان - طراحی مثال برای انواع مغالطه - شرایط تعریف- کلیات خمس - علمی آموزشی


646
انواع مغالطه: هیاهو: تکرار و فرافکنی بجای استدلال. مثال:" آزادی حق همه است." نقل: ...


281
مغالطه مناقشه در مثال: به‌جای رد مدعا، در مثال‌ها و مصادیق آن تردید کردن. مثال: ...


300
انواع مغالطه: هیاهو: تکرار و فرافکنی بجای استدلال. مثال:" آزادی حق همه است." نقل: ...


793
مغالطه مناقشه در مثال: به‌جای رد مدعا، در مثال‌ها و مصادیق آن تردید کردن. مثال: ...


555
مثال: کاوه ... مغالطه پهلوان پنبه: نام‌های دیگر این مغالطه حمله به مرد پوشالین یا سپر بلا است.


107
مثال: کاوه ... مغالطه پهلوان پنبه: نام‌های دیگر این مغالطه حمله به مرد پوشالین یا سپر بلا است.


725
در مورد مغالطات و انواع آنها, بحث های فراوانی شده است و قدمت دیرینه ای دارد و شاید بتوان گفت از آنجا که یکی از فصول اولین کتاب مدون در منطق یعنی ارغنون ارسطو در باب سفسطه و مغالطه است, بحث از ...


642
مصادره به مطلوب مغالطه‌ای غیر صوری است که در آن، نتیجه یک استدلال همچون ... این مثال کلاسیک ...


701
مثال: کاوه ... مغالطه پهلوان پنبه: نام‌های دیگر این مغالطه حمله به مرد پوشالین یا سپر بلا است.


855
مثال: شما از من ... اما اگر مرجعی فاقد این شرایط باشد و اعتبار نداشته باشد توسل به او مغالطه ...


597
20 مغالطه ی معمول ... مثال : فاشیستها طرفدار ارتش قوی هستند. ناصر طرفدار ارتش قوی است.


945
مغالطه هرگاه ... يـعـنـى عـكـس آن در صـورت كـلّى نـادرسـت خـواهـد بـود؛ مـانـنـد مثال ...