861
تعزیر طبق ماده 16 قانون مجازات اسلامی تادیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم وگذار شده است و انواع آن از قبیل حبس، جزای نقدی و شلاق که میزان آن بایستی کمتر از حد باشد.


507
یکی از نوآوری‌های قانون جدید مجازات اسلامي تقسيم مجازات‌های مقرر برای اشخاص حقیقی به چهار بخش حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده است.


538
کتاب ۴ - دیات#باب سیزدهم - دیه جنایتی که بر مرده واقع می‌شود: کتاب ۵ - تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده


869
متن کامل کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (‌ تعزیرات ) و مجازات‌هاي بازدارنده مصوب 1375 مجلس شورای اسلامی را در اختبار دانلود کنید


158
مجازات بازدارنده در مقابل رفتار افرادی اعمال می‌شود که از نظر شرعی و نصوص اولیه مرتکب گناه ...


977
آيا مي‌دانيد مجازات بازدارنده چيست و مصاديق آن كدام است؟ اصولا چه تفاوتي بين مجازات‌هاي بازدارنده و تعزير وجود دارد؟


435
دکتر میر محمد صادقی سخنگوی پیشین قوه قضائیه و مدیر گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تفکیک تعزیرات از مجازات‌های بازدارنده در قانون مجازات اسلامی را نادرست خواند و ...


496
قوه قضائیه - تعزیر طبق ماده 16 قانون مجازات اسلامی تادیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم وگذار شده است و انواع آن از قبیل حبس، جزای نقدی و شلاق که میزان آن بایستی ...


20
مجازات اسلامی (‌تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) ‌فصل اول - در جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی ...


7
صفحه اصلی حقوق جزای عمومی مجازات های بازدارنده در مقایسه با تعزیرات و حدود (منتشر در پیام آموزش شماره 29)


889
قانون مجازات ... تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده در ۲۳۱ ماده که تعزیرات شرعی و مجازات ...


997
دادگستر - مجازات هاي تعزيري و بازدارنده و بحث مرور زمان در امور كيفري_حميد خان زاده - وبلاگ حمید خانزاده کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران - دادگستر


769
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 - كتاب پنجم ( تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده ) فصل اول - جرايم ...


560
لينك دانلود چکیده مجازات بازدارنده در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آنچه در نظام قانونگذاری ایران به عنوان مجازات بازدارنده شناخته می شود دسته ای …


227
کتاب پنجم تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده فصل اول- جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور


644
دکتر میر محمد صادقی سخنگوی پیشین قوه قضائیه و مدیر گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تفکیک تعزیرات از مجازات‌های بازدارنده در قانون مجازات اسلامی را نادرست خواند و ...


494
حذف مجازات‌های بازدارنده در قانون جدید مجازات اسلامی امیرحسین مشکانییکی از نوآوری‌های قانون جدید و تغییراتی که این قانون نسبت به ...


687
قضاوت آنلاین: کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی با عنوان "تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 1375" از مهمترین قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی بعد از انقلاب می باشد.


695
اين قانون به عنوان كتاب پنجم ـ تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده به قانون مجازات اسلامي مصوب ...


353
«تداخل مجازات های تعزیری و بازدارنده» و همچنین «تفویت منافع و عدم النفع» دو نکته کاربردی و مهم در امر قضا است.