447
آيا مي‌دانيد مجازات بازدارنده چيست و مصاديق آن كدام است؟ اصولا چه تفاوتي بين مجازات‌هاي ...


490
مجازات بازدارنده در قانون مجازات اسلامی مصوب word1392 چکیدهمجازات بازدارنده در قانون مجازات ...


759
یکی از نوآوری‌های قانون جدید مجازات اسلامي تقسيم مجازات‌های مقرر برای اشخاص حقیقی به چهار ...


258
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران: مجازاتی که برای درج نکردن قیمت کالا در قانون در نظر ...


983
کتاب ۵ - تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده#فصل اول - جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی ...


915
رأی وحدت رویه شماره ۶۷۷مورخ۱۴/۴/۱۳۸۴ در خصوص مجازاتهای بازدارنده. بسمه تعالی. محضر مبارک ...


436
تعزیر طبق ماده 16 قانون مجازات اسلامی تادیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده ...


41
دلیل حذف مجازات‌های بازدارنده از شمار مجازات‌های مقرر در قانون این است که خود مفهوم ...


201
مجازات اسلامی (‌تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) ‌فصل اول - در جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی ...


754
مجازات باز دارنده تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت بمنظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع ...


173
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران: مجازاتی که برای درج نکردن قیمت کالا در قانون در نظر ...


490
دلیل حذف مجازات‌های بازدارنده از شمار مجازات‌های مقرر در قانون این است که خود مفهوم ...


297
مجازات اسلامی (‌تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) ‌فصل اول - در جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی ...


249
مجازات باز دارنده تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت بمنظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع ...


810
قوه قضائیه - تعزیر طبق ماده 16 قانون مجازات اسلامی تادیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در ...


750
قضاوت آنلاین: کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی با عنوان "تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ...


391
دادگستر - مجازات هاي تعزيري و بازدارنده و بحث مرور زمان در امور كيفري_حميد خان زاده - وبلاگ ...


926
قانون مجازات ... تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده در ۲۳۱ ماده که تعزیرات شرعی و مجازات ...


827
صفحه اصلی حقوق جزای عمومی مجازات های بازدارنده در مقایسه با تعزیرات و حدود (منتشر در پیام ...


341
واضع جرايم واجد مجازات هاي بازدارنده حكومت است . ق.آ.د.ك 1378 نيست . اعدام هرچند از .