39
کتاب ۵ - تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده#فصل اول - جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی ...


175
آیا مجازات حبس بازدارنده است؟ ۴۶ درصد زندانیان سابقه‌دارند. آمارها نشان می‌دهد مجازات حبس ...


68
مجازات باز دارنده تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت بمنظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع ...


455
یکی از نوآوری‌های قانون جدید مجازات اسلامي تقسيم مجازات‌های مقرر برای اشخاص حقیقی به چهار ...


67
تعزیر طبق ماده 16 قانون مجازات اسلامی تادیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده ...


598
آيا مي‌دانيد مجازات بازدارنده چيست و مصاديق آن كدام است؟ اصولا چه تفاوتي بين مجازات‌هاي ...


912
دادگستر - مجازات هاي تعزيري و بازدارنده و بحث مرور زمان در امور كيفري_حميد خان زاده - وبلاگ ...


26
مجازات اسلامی (‌تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) ‌فصل اول - در جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی ...


103
فصل اول – در جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور. ماده ۴۹۸ – هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا ...


972
قانون مجازات ... تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده در ۲۳۱ ماده که تعزیرات شرعی و مجازات ...


857
یکی از نوآوری‌های قانون جدید و تغییراتی که این قانون نسبت به قانون مصوب ۱۳۷۰ داشته، بخش ...


463
قضاوت آنلاین: کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی با عنوان "تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ...


484
تاریخ تصویب: 1375/3/2 مرجع تصویب کننده: مجلس شورای اسلامی ماده ۶۵۹ : هر کس وسائل و متعلقات مربوط ...


4
آمارها نشان می‌دهد مجازات حبس نتوانسته اهداف اصلاحی و بازپروری مجازات‌ها را آن طور که ...


305
اگر بخواهیم اشاره ای به سابقه بزه اسیدپاشی در کشور داشته باشیم که در نهایت منتهی به وضع ...


761
بایگانی برچسب: مجازات های بازدارنده. تعزیر و مجازات های ...


994
متن کامل کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (‌ تعزیرات ) و مجازات‌هاي بازدارنده مصوب 1375 مجلس ...


64
مجازات باز دارنده تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت بمنظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع ...


622
ابداع قسم جدیدی کیفر تحت عنوان "مجازات های بازدارنده" در سال 1368 به کشمکش های ممتدّی باز می ...


762
دانشگاه شیراز دانشکده حقوق و علوم سیاسی پایان نامه کارشناس ارشد در رشته‌ی حقوق جزا و ...