798
جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد. رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه ...


921
« مطالعه تطبیقی بزه قتل در حقوق کیفری ایران و فرانسه » علي غرباء- 870484176 - چکیده در ...


281
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، متن این قانون که شامل کلیات ...


215
بررسی جنبه‌های مختلفی که باعث مجرمانه شدن صدور چک می‌شود و بازخوانی وظایف طرفین ...


285
قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 (کتاب اول تا چهارم) کلیات ، حدود ، قصاص ، دیات


517
1ـ کدامیک از موارد ذیل می تواند موجب رفع کامل مجازات از مجرم شود؟ الف ـ تخفبف قضایی


463
آئین نامه اجرائی قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 5/3/1354


313
استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، مدرس حوزه و دانشگاه، محقق و نویسنده. fathiamoli ...


172
پایان‏ نامه‏های مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری · حقوق جزا و جرم ...


87
ردیف عنوان پایان نامه نام و نام خانوادگی دانشجو استاد راهنما استاد مشاور تاریخ دفاع


410
جزوه حقوق جزای عمومی 3. به نام خداوند جان و خرد دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان جزوه ...


498
مجلس شورای اسلامی از نخستين دوره، برای كارشناسی طرح‌ها و لوايح، از مشورت موردی ...


278
نظریات مشورتی جدید قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ این مطلب حاوی ۳۶ نظریه جدید اداره کل ...


71
گردآوری مقالات و مطالب حقوقی ... همکاری علم ژنتیک دراثبات ابوت یا نسب. یکی از مشکلات ...


274
ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع; ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع


473
با ورود بیمار به بیمارستان، اجازه نامه های مختلفی از وی و همراهان وی اخذ می گردد.


298
نظریات مشورتی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392-شماره 1 الی 394 نظریه شماره 1. 2/6/92. 1022/92/7. 712-1/186-92


215
این وبلاگ در راستای گشترش اندیشه گری و تحقیق در حوزه های متعدد علوم انسانی به وجود ...


587
قانون مجازات اسلامی (با اعمال آخرین اصلاحات) کتاب اول - کلیات. باب‌ اول ـ مواد عمومی


575
ارای کیفری رای شماره :634 – 18/3/1378 شماره ردیف 77/37 قابل تجدید نظر بودن قرار های کیفری از ...