249
مجازات‌ها در یک دسته‌بندی کلی به سه دسته «اصلی»، «تکمیلی» و «تبعی» تقسیم می‌شوند. مجازات اصلی به مجازاتی گفته می‌شود که در قوانین جزایی، برای آن مجازات پیش‌بینی می‌شود.


201
به استناد ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 دادگاه می تواند فردی را که به مجازات حد ، قصاص یا مجازات های تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم گردیده علاوه بر مجازات های …


513
اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی شماره ثبت : 27794. ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و ...


569
مجازات های تکمیلی و تبعی در قانون مجازات اسلامی فصل دوم ـ مجازات های تکمیلی و تبعی ماده 23- دادگاه می تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت ...


856
وکیل پایه یک دادگستری درباره مجازات های تکمیلی و تبعی در قانون مجازات اسلامی می گوید.


822
ـ مجازات‌های تکمیلی و تبعی e ماده 23- دادگاه می‌تواند فردی (=از اختیارات دادگاه است و دادگاه مکلف به وضع مجازات تکمیلی نیست) را که به حد، قصاص (=در قانون جدید برای حد و قصاص نیز مجازات ...


707
بر اساس یک تقسیم‌بندی، مجازات‌ها به مجازات اصلی، تبعی و تکمیلی طبقه‌بندی می‌شوند.


794
فصل دوم ـ مجازات های تکمیلی و تبعی ماده 23- دادگاه می تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و ...


79
مجازات های تکمیلی و تبعی چیست؟ هر جرمی مجازاتی دارد اما گاهی لازم است مجازات‌های بیشتری در کنار مجازات‌ اصلی بر مجرم بار شود…


684
فصل دوم ـ مجازات های تکمیلی و تبعی ماده 23- دادگاه می تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از


789
فصل دوم ـ مجازات های تکمیلی و تبعی ماده 23- دادگاه می تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از


502
... مجازات اصلی، مجرم به مجازات‌های تکمیلی و تبعی ... مجازات‌های تبعی سابقه طولانی در ...


905
خبرگزاری میزان:یک حقوقدان گفت: افزایش حداکثر میزان مجازات جرم قتل در قانون مجازات و یا احصاء مجازات های سنگین تکمیلی و تبعی دیگر می تواند ضمن جبران سبک بودن جنبه عمومی مجازات …


91
مجازات‌ها در حقوق جزا به سه دسته مجازات‌های اصلی، تکمیلی و تبعی تقسیم می‌شود. مجازت اصلی، مجازاتی است که از سوی قانونگذار، در قوانین جزایی برای هر جرم به طو


508
۴ مطلب با موضوع «دعاوی کیفری :: مجازات تبعی و تکمیلی» ثبت شده است - ارائه کلیه خدمات حقوقی, مشاوره, کارشناسی و انجام امور وکالت با توکیل از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و …


606
هر جرمی مجازاتی دارد اما گاهی لازم است مجازات‌های بیشتری در کنار مجازات‌ اصلی بر مجرم بار شود تا به این صورت، هم دیگر به فکر تکرار جرم نیفتد، هم زمینه بروز جرایم بعدی از بین برود و …


763
بر اساس یک تقسیم‌بندی، مجازات‌ها به مجازات اصلی، تبعی و تکمیلی طبقه‌بندی می‌شوند. مجازات اصلی مجازاتی است که حسب مورد و به صورت خاص در قوانین جزایی برای هر جرمی پیش‌بینی می‌شود.


682
بر اساس یک تقسیم‌بندی، مجازات‌ها به مجازات اصلی، تبعی و تکمیلی طبقه‌بندی می‌شوند. مجازات اصلی مجازاتی است که حسب مورد و به صورت خاص در قوانین جزایی برای هر


802
راهکارهای قانونی برای اصلاح مجرمان هر جرمی مجازاتی دارد اما گاهی لازم است مجازات‌های بیشتری در کنار مجازات‌ اصلی بر مجرم بار شود تا به این صورت، هم دیگر به فکر تکرار جرم ...


471
مجازات‌ها در یک دسته‌بندی کلی به سه دسته «اصلی»، «تکمیلی» و «تبعی» تقسیم می‌شوند. مجازات اصلی به مجازاتی گفته می‌شود که در قوانین جزایی، برای آن مجازات پیش‌بینی می‌شود.