637
مجازات‌ها در یک دسته‌بندی کلی به سه دسته «اصلی»، «تکمیلی» و «تبعی» تقسیم می‌شوند. مجازات ...


287
وکیل پایه یک دادگستری درباره مجازات های تکمیلی و تبعی در قانون مجازات اسلامی می گوید.


529
اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی شماره ثبت : 27794. ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره ...


261
... مجازات اصلی، مجرم به مجازات‌های تکمیلی و تبعی ... مجازات‌های تبعی سابقه طولانی در ...


645
مجازات های تکمیلی و تبعی در قانون مجازات اسلامی فصل دوم ـ مجازات های تکمیلی و تبعی ماده 23 ...


257
1394/8/10 يكشنبه. مجازات‌های تکمیلی و تبعی چیست؟ هر جرمی مجازاتی دارد اما گاهی لازم است مجازات ...


519
به استناد ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 دادگاه می تواند فردی را که به مجازات حد ...


777
گاهی لازم است مجازات‌های بیشتری در کنار مجازات‌ اصلی بر مجرم بار شود تا به این صورت، هم ...


677
بر اساس یک تقسیم‌بندی، مجازات‌ها به مجازات اصلی، تبعی و تکمیلی طبقه‌بندی می‌شوند. مجازات ...


810
هر جرمی مجازاتی دارد اما گاهی لازم است مجازات‌های بیشتری در کنار مجازات‌ اصلی بر مجرم بار ...


773
ـ مجازات‌های تکمیلی و تبعی e ماده 23- دادگاه می‌تواند فردی (=از اختیارات دادگاه است و دادگاه ...


115
هر جرمی مجازاتی دارد اما گاهی لازم است مجازات های بیشتری در کنار مجازات اصلی بر مجرم بار شود ...


973
هر جرمی مجازاتی دارد اما گاهی لازم است مجازات‌های بیشتری در کنار مجازات‌ اصلی بر مجرم بار ...


35
فصل دوم ـ مجازات های تکمیلی و تبعی ماده 23- دادگاه می تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات ...


975
بر اساس یک تقسیم‌بندی، مجازات‌ها به مجازات اصلی، تبعی و تکمیلی طبقه‌بندی می‌شوند.


953
فصل دوم ـ مجازات های تکمیلی و تبعی ماده 23- دادگاه می تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات ...


447
راهکارهای قانونی برای اصلاح مجرمان هر جرمی مجازاتی دارد اما گاهی لازم است مجازات ...


36
بررسی مجازات‌های تبعی در قانون ... اما علاوه بر آن، قانون مجازات‌های تکمیلی و تبعی را هم پیش ...


85
خبرگزاری میزان:یک حقوقدان گفت: افزایش حداکثر میزان مجازات جرم قتل در قانون مجازات و یا ...


223
هر جرمی مجازاتی دارد اما گاهی لازم است مجازات‌های بیشتری در کنار مجازات‌ اصلی بر مجرم بار ...