376
مجلس خبرگان ... نهاد، تعداد خبرگان را ۸۸ نفر اعلام کرده‌است. ... شامل رئیس، دو نایب رئیس ...


8
سه شنبه 22 فروردین 1396 - 21:37. اخبار. اخبار اقتصادی; اخبار حوادث; اخبار یارانه


275
اعضاي مجلس خبرگان چند نفر هستند و چگونه انتخاب ... نگهبان، تهيه و تصويب شده است، نيز شامل مى ...


67
مجلس خبرگان شامل چند نفر ... (ع) است مقابله با ظلم و حمایت از مظلوم ... ...


943
اعضای مجلس خبرگان چند نفر هستند ... مجلس خبرگان چند نفر است و چه ... تصویب شده است، نیز شامل ...


34
... (تعداد افراد مجلس خبرگان چند نفر است ) ... پیرامون این شورا را شامل می شود از این رو جهت ...


981
مجلس خبرگان ... مقاله نیاز به ارجاع درست منابع است. ... قانون اساسی ۷۲ نفر شامل یک ...


990
تعداد افراد مجلس خبرگان چند نفر است و چه ... شود که شامل ... جمعه چند ركعت است و یا ...


540
... رئیس پیشین مجلس خبرگان رهبری است. ... و روزی چند بار ... خبرگان اگه نفر اول ...


642
نام‌نویسی از داوطلبان نمایندگی پنجمین دوره مجلس خبرگان ... چند‌نفر ... واقعیت این است ...


386
انتخابات مجلس خبرگان ... معلوم نیست که چند نفر در ... با بیش از ۱۲میلیون نفر است. ...


881
... وظایف مجلس خبرگان و مجمع ... به ازاى هر يك ميليون نفر، يك نفر است. ... چند نكته در اين ...


654
... تا امروز 7 نفر برای مجلس خبرگان و 42 نفر جهت ... آنان شامل ... چند مورد ضروری است:


541
تعداد افراد مجلس خبرگان چند نفر است و چه ... سیاسی شامل سوالاتی از ... حدودا چند نفر از ...


234
از 12 هزار و 123 کاندیداهای مجلس چند‌نفر رد ... شده است و 14 نفر ... دوره مجلس خبرگان ...


681
... و 21 نفر برای مجلس خبرگان ... مجلس خبرگان رهبری است و ... چند مورد ضروری است:


829
... ,سن رای دادن در ایران چند است. ... مجلس خبرگان رهبری و ... بیش از ۵۲ میلیون نفر است. ...


578
افزایش نمایندگان استان کرمان در مجلس خبرگان ... چند جلسه ... چهار نفر افزایش یافته است. ...


512
... انتخابات مجلس خبرگان ... اعتنا است (او از چند سال پیش ... در جایگاه نفر نخست نظام ...


331
اعضای مجلس خبرگان چند نفر هستند و چگونه ... قانون اساسي استصوابي است و شامل تمام مراحل ...