705
پرسش و پاسخ ، اعضاي مجلس خبرگان چند نفر هستند و چگونه ... تهيه و تصويب شده است، نيز شامل مى ...


136
به این ترتیب اولین قانون انتخابات خبرگان شامل ... است. مجلس خبرگان ... مجلس از ۸۶ نفر ...


401
لایحه انتخابات مجلس خبرگان قانون ... نیست که چند نفر در ... از ۱۲میلیون نفر است. ...


417
فایل تصویری متعلق به ۲۰ دقیقه آخر جلسه است. مجلس خبرگان ... است، شامل ... چند نفر از ...


672
هر دوره این مجلس ۸ سال است و ... خبرگان شامل ... مجلس خبرگان رهبری ۸۸ نفر است ...


622
ثبت‌نام از کاندیداهای مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای ... در چند روز گذشته کاندیداهای ...


846
پارسینه: "شورای نگهبان قانون اساسی" از جمله نهادهای نظارتی نظام جمهوری اسلامی ایران است که از دوازده عضو تشکیل شده‌است.


375
او از نمایندگان فعلی مجلس خبرگان است که به ... چند نفر از ... آیا این مصوبه خبرگان را شامل ...


118
در حال حاضر آیت الله هاشمی شاهرودی، نایب رییس مجلس خبرگان ریاست آن را برعهده دارد تا انتخابات بعدی مجلس خبرگان رهبری، انتخاباتی که حرف و حدیث های آن ، از هم اکنون آغاز شده است


358
تعداد افراد مجلس خبرگان چند نفر است و چه کسی ... پیچ كنند كه این بخش تقریبا شامل تمام مباحث ...


107
... تا امروز 7 نفر برای مجلس خبرگان و 42 نفر جهت ... آنان شامل ... چند مورد ضروری است:


8
کابران گرامی، تمامی مطالب وبسایت و مطالب اضافه تری که شامل ... مجلس خبرگان چند نفر است و ...


744
در این دوره از انتخابات مجلس خبرگان، چند فهرست ... این است؛ بدانند ... عنوان نفر آخر از ...


662
تعداد افراد مجلس خبرگان چند نفر است و چه کسی یا ... كنند كه این بخش تقریبا شامل تمام ...


52
... اسلامی و خبرگان رهبری را شامل ... مجلس خبرگان به ... تواند چند نفر را ...


732
پس از چند ماه تعلیق و ابهام، سرانجام سیدحسن خمینی، نوه ۴۳ ساله رهبر انقلاب اسلامی برای انتخابات مجلس خبرگان اعلام نامزدی کرد. چرا نامزدی حسن خمینی دارای اهمیت است ...


412
... نظام را شامل ... صلاحیت‏ مجلس‏ خبرگان‏ است ... شده است. همچنین اگر چند نفر واجد ...


975
تعداد افراد مجلس خبرگان چند نفر است و چه کسی یا کسانی ... سیاسی شامل سوالاتی از توضیح مسائل ...


482
كميسيون‏‌های دائمى مجلس خبرگان رهبری شامل ... مثلا در مجلس حداکثر تا 23 نفر است. ... فقیه چند ...


956
تعداد افراد مجلس خبرگان چند نفر است و چه کسی یا ... كنند كه این بخش تقریبا شامل تمام ...