25
محاسبه پله مارپیچ ... طول گام ها را در راه پله مارپیچی نباید کمتر از 80 سانتی ...


261
حالتی که ارتفاع و شیب را دارید و میخواهید طول را محاسبه کنید و ...


723
کاربرد. یکی از کاربردهای مختصات قطبی در محاسبه انتگرال‌ها می‌باشد. گاهی حل یک انتگرال در دستگاه مختصات دکارتی مشکل است.


11
محاسبه پله راحتی با یک فرمول بر اساس طول گام محاسبه می شود. طول زمین مرد 60 تا 66 سانتی متر است ...


497
نحوه محاسبه ... اتاقک آسانسور حداقل 160*120 سانتی متر می باشد. 3- به ازای هر 20 متر طول ساخت 1 ...


941
ساخت رَمپِ مارپیچ در ساختمان­های مسکونی، تجاری و پارکینگ­های طبقاتی. چه در ساختمان­های اسکلت بتنی و چه اسکلت فلزی، قالب­بندی رمپِ پارکینگ کاری بسیار وقت­گیر، دشوار و …


165
فرمول هایی برای محاسبه مساحت و محیط و حجم اشکال هندسی ... حجم مکعب مستطیل = طـول × عـرض × ارتفاع


518
راه پله و پلکان. ضوابط طراحی راه پله و پلکانراه پله و پلکان۱) تمام پلکان هایی که در راه خروج واقع شوند باید دارای ساختاری پایدار و ثابت باشند.عرض راه پله ها و پاگردها نباید در هیچ قسمت از طول ...


590
آموزش نحوه محاسبه و بارگذاری تیر شمشیری ... به فرض اگر ما 10 گام پله داشته باشیم و طول ...


755
۳.۲ مارپیچ‌ها; ۳.۳ طول کمان معادلات و انتگرال ... یکی از کاربردهای مختصات قطبی در محاسبه ...


332
۳.۲ مارپیچ‌ها; ۳.۳ طول کمان معادلات و انتگرال ... یکی از کاربردهای مختصات قطبی در محاسبه ...


254
برای محاسبه شعاع حداقل، به مقادیر دور یا Super Elevation و همچنین ضریب اصطکاک جانبی f نیاز داریم.


548
حداکثر طول فنر مارپیچ 30 سانتیمتر است ... کتاب یا جزوه بر اساس ضخامت کاغذ تحریر محاسبه می ...


691
اولین منحنی شاید مثلا ۵ سال طول بکشه که ایجاد بشه اما دومین منحنی و منحنی ... محاسبه طول ...


306
یکی از کاربردهای مختصات قطبی در محاسبه انتگرال‌ها می‌باشد. گاهی حل یک انتگرال در دستگاه مختصات دکارتی مشکل است.


851
طول رشته زنجیرهای ... سمت بالا و در طول محور بلند مارپیچ باشند و ... بین lk° و lk محاسبه می‌شود ...


566
با توجه به طول مارپیچ و نوع موادی که منتقل می شوند ... کار، باید مورد بررسی و محاسبه ...


251
نحوه محاسبه ... طول گام ها ... در جایی که پا آغاز می شود ، گام به راه پله مارپیچ در حدود ۲۵ ...


779
در این شکل برای محاسبه هر دو عدد بی بعد از طول کلی لوله مارپیچ به عنوان طول ... مارپیچ محاسبه ...


259
ساختمان مارپیچ آلفا ... برای محاسبه ی pi باید قبل و بعد از فرم دو یونی را جمع و تقسیم بر 2 کنید ...