508
محدودیت‌های ترافیکی 5 استان در ایام اربعین-خبرگزاری تسنیم: ممنوعیت‌ها و محدودیت تردد ...


623
کاهش بار ترافیکی محورهای مرزی ... اعمال محدودیت های ترافیکی در ... های ترافیکی اعلام شد ...


737
... های مرزی سه‌گانه در ایام ... اربعین حسینی (‌ع‌) اعلام شد. ... محدودیت‌‌های ترافیکی جاده ...


993
محدودیت‌‌‌های ترافیکی جاده ... غرب در ایام‌ اربعین حسینی ... و تریلر در محورهای استان ...


735
... استان مرزی در این ایام ... اربعین حسینی در محورهای 5 استان مرزی اعلام شد/ممنوعیت‌های ...


231
بارش پراکنده باران پدیده غالب در برخی محورهای استان ... های ترافیکی ایام اربعین ... اعلام شد.


45
محدودیت های ترافیکی ایام اربعین تا 5 آذرماه - محدودیت های ترافیکی ایام اربعین تا ... در ایمیل ...


577
* محدودیت ترافیکی جاده ها در ایام اربعین حسینی ... اعلام شد. در استان ... محدودیت های ترافیکی ...


691
محدودیت‌های ترافیکی جاده‌های مرزی غرب در ایام اربعین حسینی تا ۱۷ آذر اعلام شد.


909
اعلام محدودیت‌های ترافیکی خوزستان در ایام اربعین. ... زائران حسینی در محورهای اهواز ...


660
محدودیت های ترافیکی ایام اربعین ... 1783 تردد شمار فعال در محورهای برون شهری نسبت ... های دیگر ...


781
ایرنا- افزایش بازگشت زایران اربعین حسینی ... جاده ای در محورهای منتهی به نقاط مرزی غرب ...


630
اخبار اخبار اجتماعی ترافیک محورهای غربی نیمه سنگین است/محدودیت ترددی اربعین ... در امور زنان ...


711
... مرزی غرب در ایام اربعین ... حسینی تا 17 آذر اعلام شد ... شد محدودیت های ترافیکی ...


793
جزئیات ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های ترافیکی ... آذرماه اعلام شد. ... ولولو در استان ...


26
... و محدودیت‌های ترافیکی ... و محدودیت‌های ترافیکی در سراسر کشور تا شنبه ۱۸ آذرماه اعلام شد.


704
تبلیغات در ... اخبار اخبار اجتماعی ترافیک محورهای غربی نیمه سنگین است/محدودیت ترددی اربعین ...


166
... های ترافیکی ایام اربعین حسینی ... (5 آذر) در محورهای ... ترافیکی در استان های درگیر ...


31
... ها در ایام اربعین حسینی ... در محورهای استان ... آغاز شد; محدودیت های ترافیکی ...


174
... محدودیت‌های ترافیکی ایام اربعین حسینی در لرستان را اعلام ... در سایر محورهای مرزی ...