9
مشخصات فردی: نام و نام خانوادگی کامران لاری سال و محل تولد 1349- مشهد آخرین مدرک تحصیلی دکترا فیزیک دریا