916
مدعیان به دنبال ایجاد شکاف با سایر تیم‌ها/ نگاه پیکان به رتبه دوم .


84
مدعیان به دنبال ایجاد شکاف با سایر تیم‌ها/ نگاه پیکان به رتبه دوم .


679
مدعیان به دنبال ایجاد شکاف با سایر تیم‌ها/ نگاه پیکان به رتبه دوم .


46
مدعیان به دنبال ایجاد شکاف با سایر تیم‌ها/ نگاه پیکان به رتبه دوم .


471
مدعیان به دنبال ایجاد شکاف با سایر تیم‌ها/ نگاه پیکان به رتبه دوم .


519
حالا مردم، این لیگ را دنبال می کنند و این به ... ایجاد شکاف بین تیم ها ... به نظر من با ...


743
با نگاه مثبت به این ... بالاتر از سایر تیم ها ... در مرحله دوم مسابقات نیز تیم‌ها در ...


26
... 809 مدعیان به دنبال ایجاد شکاف با سایر تیم‌ها/ نگاه پیکان به رتبه ... نگاهی به رده دوم ...


220
از طرف دیگر نگاه به زنان هم ... همین ایجاد شکاف زیاد ... کمتر از سایر تیم‌ها در ...


356
جوزف بویز بر‌خلاف بسیاری از هنرمندان به دنبال ... رتبه های شغلی را با ... به دنبال ایجاد ...


432
از طرف دیگر نگاه به زنان هم ... همین ایجاد شکاف زیاد ... کمتر از سایر تیم‌ها در ...


249
جوزف بویز بر‌خلاف بسیاری از هنرمندان به دنبال ... رتبه های شغلی را با ... به دنبال ایجاد ...


135
... مربوط به صعود تیم ها با ... با سایر کوتوله ها – به ... دیگر به رتبه دوم سقوط ...


859
پیکان به عنوان تیم ... تر پا به دور دوم بگذارد و با ... شاید ما با یکی از این تیم‌ها در ...


866
فوتبال و دیگر هیچ... - مطالب منتخب از سایت های فوتبالی در اینجا قرار می گیرد - فوتبال و دیگر هیچ...


263
در پایان این دیدارها و با توجه به رده‌بندی نهایی تیم‌ها ... دوم فوتبال به دنبال ... با رتبه دو ...


860
به دنبال جذب چند ... فنی این تیم نمی‌توانند جذب سایر تیم‌ها ... باشگاه پیکان با بیان اینکه ...


61
... «چند تیم لیگ‌برتری به دنبال ... هافبک تيم سپاهان با اشاره به نگاه ... با انتقال تیم‌ها به ...


776
... را به سایر تیم ها می ... که به دنبال این هستیم تا با ... قطعا با توجه به نگاه و ...


791
... ملی با توجه به موارد دوم و ... و ایجاد شکاف ... که به نسبت سایر تیم‌ها ...