895
اگر محتوی چربی هضم‌نشده زیاد باشد، مدفوع زردرنگ می‌شود. این مدفوع چرب و بدبو می باشد.


167
اگر محتوی چربی هضم‌نشده به اندازه کافی زیاد باشد، مدفوع زردرنگ می‌شود. این مدفوع


619
اگر محتوی چربی هضم‌نشده به اندازه کافی زیاد باشد، مدفوع زردرنگ می‌شود. این مدفوع چرب و ...


326
رنگ مدفوع می‌تواند در ... اگر محتوی چربی هضم‌نشده به اندازه کافی زیاد باشد، مدفوع زردرنگ ...


330
در طی هفته اول دوران نوزادی مدفوع شل و زردرنگ است و مانند خردل زردرنگ با دانه های کوچک به نظر ...


218
رنگ غیرطبیعی مدفوع می ... اگر محتوی چربی هضم‌نشده زیاد باشد، مدفوع زردرنگ می‌شود. این مدفوع ...


599
دکتر عباسیان نیز معتقد است مدفوع زردرنگ یا مدفوعی که همراه با آب زرد رنگ است معمولا به دلیل ...


723
بعد از هفته اول نوزادان مدفوع طبيعي خواهند داشت و مشخصات آن هم مدفوع کاملا زردرنگ با قوام ...


111
مدفوع در افراد مختلف رنگ و ... دكتر عباسيان نيز معتقد است مدفوع زردرنگ يا مدفوعي كه همراه ...


905
در طی هفته اول دوران نوزادی مدفوع شل و زردرنگ است و مانند خردل زردرنگ با دانه های کوچک به نظر ...


723
در صورتی که مدفوع کودک رنگ پریده و رنگ پوست و چشمان کودک زردرنگ و دارای ادراری تیره ... مدفوع ...


877
دکتر عباسیان نیز معتقد است مدفوع زردرنگ یا مدفوعی که همراه با آب زرد رنگ است معمولا به دلیل ...


82
با چند مورد استثنا, ادرار طبیعی معمولاً شفاف و کمی زردرنگ با بوی خفیف آمونیاک است گاهی تغییر ...


363
عامل اصلی رنگ قهوه‌ای در مدفوع بیلی روبین است. بیلی‌روبین یکی از پیگمان‌های زردرنگ صفراوی ...


849
رنگ غیرطبیعی مدفوع می ... اگر محتوی چربی هضم نشده به اندازه کافی زیاد باشد، مدفوع زردرنگ ...


55
آیا می‌دانید رنگ و بوی ادرار می‌تواند نشان‌دهنده سلامت فرد یا ابتلا به یک بیماری خاص باشد؟


122
بعد از هفته اول نوزادان مدفوع طبيعي خواهند داشت و مشخصات آن هم مدفوع کاملا زردرنگ با قوام ...


853
اگر محتوی چربی هضم‌نشده زیاد باشد، مدفوع زردرنگ می‌شود. این مدفوع چرب و بدبو می باشد.


598
اگر محتوی چربی هضم‌نشده زیاد باشد، مدفوع زردرنگ می‌شود. این مدفوع چرب و بدبو می باشد.


112
بعد از هفته اول نوزادان مدفوع طبيعي خواهند داشت و مشخصات آن هم مدفوع کاملا زردرنگ با قوام ...