144
مدیریت - صف و ستاد - حسابداری. صف چيست؟ آن دسته از سازمان هايي كه فعاليت آن ها مستقيما به تامين هدف سازمان كمك مي كند صف ناميده مي شود مثلا در يك سازمان صنعتي به طور كلي وظايفي وجود دارد كه شامل ...


795
مدیر 87 - آشنایی با صف و ستاد ( line and staff) - دانش آموخته مدیریت بازرگانی و دانشجوی مدیریت مالی دانشگاه الزهرا


6
صف و ستاد , ... تمیز وظایف صف از وظایف ستاد و درک روابط واحد های صف و ستاد، برای مدیران بعضی از ...


729
صف و ستاد ــــــــــــــــــــــــ مديران خطي و ستادي – مديران خطي اختيار تصميم گيري نهايي در هر مرحله از فعاليت را دارند .


261
تمیز وظایف صف از وظایف ستاد و درک روابط واحد های صف و ستاد، برای مدیران بعضی از سازمان های ...


419
کوشش شود تا مدیران صف و ستاد با وظایف خود و طرف مقابل خود آشنایی کامل داشته باشند و در رعایت ...


37
1- نبودن حدود مشخص و روشن برای وظایف هر یك از مدیران صف و ستاد.


716
صف و ستاد درسازمانمقدمه ظهورسازمانهای اجتماعی وگسترش روزافزون انها یکی از خصیصه های بارز تمدن بشری است .


986
5- چرخش شغلی و جابجایی مدیران صف و ستاد 6- الزام مدیران صف به تبعیت از مصوبات واحدی ...


771
مدیریت_مدیریت صنعتی - صف و ستاد درسازمان - این وبلاگ برای کمک به دانشجوییان مدیریت طراحی شده است


405
وظايف صف و ستاد. وظايف صف : وظايف . ... عدم اطلاع مدیران صف وستاد از وظایف یکدیگر .


155
سازمان‌های صف و ستاد مزایا و معایبی ... پست‌های صفی توسط کارکنان صفی و مدیران میانی اشغال می ...


662
پست‌های صفی توسط کارکنان صفی و مدیران میانی ... سلسله مراتب اختیارات در سازمان صف و ستاد


291
ارتباط میان ستاد تخصصی و مدیران صف ممکن است ایجاب کند که این ستاد دارای اختیارات مشورتی ...


151
تمیز وظایف صف از وظایف ستاد و درک روابط واحد های صف و ستاد، برای مدیران بعضی از سازمان های ...


979
هر سازمان واحدهاي صفي و تخصصي مخصوص به خود را دارد زيرا صف و ستاد با توجه به هدف سازمان مشخص ...


754
با وجود اینکه چگونگی روابط صف و ستاد اهمیت قابل توجهی در کارآیی سازمان دارد، اما در بسیاری از موسسات روابط واحدهای صف وستاد چندان رضایت بخش نیست، این امر موجب می شود که مدیران صف کمتر از خدمات ...


54
تصویب نهایی چارت تشکیلات تفصیلی دومین بانک چشم کشور . تصویب نهایی چارت جدید تشکیلات تفصیلی بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی مشهد


985
بررسی رابطۀ بین بالندگی مدیران ارشد صف و ستاد وزارت آموزش و پرورش با ... [ppt] ...


64
1- نبودن حدود مشخص روشن برای وظایف هر یک از مدیران صف و ستاد.