953
مدیر 87 - آشنایی با صف و ستاد ( line and staff) - دانش آموخته مدیریت بازرگانی و دانشجوی مدیریت مالی ...


843
مدیریت - صف و ستاد - حسابداری ... صف چيست؟ آن دسته از سازمان هايي كه فعاليت آن ها مستقيما به ...


945
کوشش شود تا مدیران صف و ستاد با وظایف خود و طرف مقابل خود آشنایی کامل داشته باشند و در رعایت ...


223
1- نبودن حدود مشخص و روشن برای وظایف هر یك از مدیران صف و ستاد.


74
صف و ستاد , ... تمیز وظایف صف از وظایف ستاد و درک روابط واحد های صف و ستاد، برای مدیران بعضی از ...


627
وظايف صف و ستاد. وظايف صف : وظايف . ... عدم اطلاع مدیران صف وستاد از وظایف یکدیگر .


372
5- چرخش شغلی و جابجایی مدیران صف و ستاد 6- الزام مدیران صف به تبعیت از مصوبات واحدی ...


20
تمیز وظایف صف از وظایف ستاد و درک روابط واحد های صف و ستاد، برای مدیران بعضی از سازمان های ...


427
صف و ستاد ــــــــــــــــــــــــ مديران خطي و ستادي – مديران خطي اختيار تصميم گيري ...


85
سازمان‌های صف و ستاد مزایا و معایبی ... پست‌های صفی توسط کارکنان صفی و مدیران میانی اشغال می ...


212
صف و ستاد درسازمانمقدمه ظهورسازمانهای اجتماعی وگسترش روزافزون انها یکی از خصیصه های بارز ...


397
ستاد و صف (به انگلیسی: Staff and line) به انواع متفاوت کارکرد در یک سازمان گفته می‌شود. یک کارکرد ...


940
صف و ستاد در ... بررسی رابطۀ بین بالندگی مدیران ارشد صف و ستاد وزارت آموزش و پرورش با ...


39
هر سازمان واحدهاي صفي و تخصصي مخصوص به خود را دارد زيرا صف و ستاد با توجه به هدف سازمان مشخص ...


580
وظايف ستاد از وظايف صف پشتيباني مي‌كنند. حوزه‌هاي وظيفه‌اي صف سازمانها ... صف و ستاد.


70
پست‌های صفی توسط کارکنان صفی و مدیران میانی ... سلسله مراتب اختیارات در سازمان صف و ستاد


66
ارتباط میان ستاد تخصصی و مدیران صف ممکن است ایجاب کند که این ستاد دارای اختیارات مشورتی ...


685
همایش سراسری مدیران کل حراست استانداری ها، مدیران حراست شهرداری‌های مراکز استان و حراست ...


281
مدیریت_مدیریت صنعتی - صف و ستاد درسازمان - این وبلاگ برای کمک به دانشجوییان مدیریت طراحی شده ...


120
وظایف هر یک از مدیران به شرح زیر است : مدیران عالی؛ بر تحقق هدفهای بلند مدت تاکید دارند.