781
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به اهمیت تحقق تعادل و توازن ... مرکز ارتباط ...


553
پرتال مرکز تحقیقات زن و خانواده با هدف ارائه اطلاعات تخصصي در حوزه زنان راه اندازي شده است


119
جهت اطلاع از اخبار حوزه زنان و خانواده، به پورتال معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ...


120
معاون فرهنگی مرکز رسیدگی به امور مساجد سیاست‌های این مرکز در حوزه زنان و خانواده را تشریح ...


860
معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری (نام‌های پیشین: شورای فرهنگی اجتماعی زنان، مرکز ...


159
برچسب: مرکز امور زنان و خانواده ریاست ...


48
مرکز رسیدگی به امور مساجد هر سال یک رویکرد برنامه ای اتخاذ می کند سال 92 با مسجد و خانواده ...


809
رییس مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری گفت: بسیاری از نهادهای سازمان ملل ساز و ...


940
همشهری آنلاین: ایده ارتقای مرکز امور مشارکت زنان به مرکز امورزنان و خانواده، پدیده‌ای مهم ...


693
این سایت به معرفی مرکز امور مشارکت زنان می پردازد


766
این سایت به معرفی مرکز امور مشارکت زنان می پردازد


112
مرکز امور زنان و خانواده در امور بین المللی نیز اقدام به فعالیت های چشم گیری به شرح ذیل کرده ...


379
مرکز مطبوعاتی ... ملاقات وزیر امور زنان با معاون پیشین سرمنشی سازمان ملل متحد(United Nations)


143
مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران برگزار ... معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری .


709
خبرگزاری فارس: معاون سرمایه‌های اجتماعی مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست‌ جمهوری از ...


522
خبرگزاری فارس: معاون سرمایه‌های اجتماعی مرکز امور زنان و خانواده‌های ریاست جمهوری گفت ...


641
امروز رییس مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری در یک برنامه رادیویی درباره برنامه ...


452
مرکز رسیدگی به امور مساجد هر سال یک رویکرد برنامه‌ای اتخاذ می‌کند. سال 92 با مسجد و خانواده ...


705
هدف از حضور رییس مرکز امور زنان و خانواده در جلسات دولت این است که آنجا حضور داشته باشد و ...


618
وب سایت رسمی معاونت امور زنان و خانواده ریاست ... کارشناس مرکز امور مشارکت زنان;