692
خودروهای اجلاس به مزایده گذاشته شد اتوآنلاین : بعد از برگزاری اجلاس سران غیرمتعهدها، این ...


112
خودروهاي مگان، ماکسیما و تیانا كه وظيفه نقل و انتقال ميهمانان اجلاس سران جنبش عدم تعهد را ...


95
خودروهای اجلاس به مزایده ... اجلاس سران غیرمتعهدها ... که بیشتر خودروهای اجلاس مذکور ...


164
قیمت بنزهای مزایده ... همه و همه پیگیر سرنوشت خودروهای اجلاس سران هستند.به هر حال «خودرو ...


413
پرشین خودرو: خودروهای مگان، ماکسیما و تیانا كه وظیفه نقل و انتقال میهمانان اجلاس سران جنبش ...


446
عصر خودرو : خودروهای مگان، ماکسیما و تیانا که وظیفه نقل و انتقال میهمانان اجلاس سران جنبش ...


4
بعد از برگزاری اجلاس سران غیرمتعهدها، این سوال بارها مطرح شد که تکلیف خودروهای این اجلاس چه ...


877
بعد از برگزاری اجلاس سران غیرمتعهدها، این سوال بارها مطرح شد که تکلیف خودروهای این اجلاس چه ...


423
خودروهاي مگان، ماکسیما و تیانا كه وظيفه نقل و انتقال ميهمانان اجلاس سران جنبش عدم تعهد را ...


351
خودروهای اجلاس به مزایده گذاشته شد. گروه خودرو- بعد از برگزاری اجلاس سران غیرمتعهدها، این ...


645
سلام این مزایده شامل خودرو های اجلاس + خودرو هایی که در خط آسیب دیدند + خودرو های تست و ...


936
واگذاری کلیه خودروهای استفاده شده در اجلاس سران کشورهای غیرمتعهد از طریق مزایده عمومی در ...


412
توضیح پارس خودرو درباره نحوه فروش خودروهای مگان برای اجلاس ... اجلاس سران ... مزایده مورد ...


224
از بنزهای s600 که بگذریم، دولت در اجلاس شانزدهم سران ... خودروهای اجلاس سران ... به مزایده ...


428
تراز: به دنبال اظهارات سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس درباره پایین بودن قیمت فروش خودروهای مگان ...


486
بعد از برگزاری اجلاس سران غیرمتعهدها، این سوال بارها مطرح شد که تکلیف خودروهای این اجلاس چه ...


395
عصر خودرو : خودروهای مگان، ماکسیما و تیانا که وظیفه نقل و انتقال میهمانان اجلاس سران جنبش ...


403
بر سر خودروهای وارداتی اجلاس سران غیرمتعهدها چه آمد . شانزدهمین اجلاس سران غیرمتعهدها که ...


178
شرکت پارس خودرو در مورد مزایده فروش مگان‌های استفاده شده در اجلاس سران کشورهای غیرمتعهد ...


560
شرکت پارس خودرو در مورد مزایده فروش مگان‌های استفاده شده در اجلاس سران کشورهای غیرمتعهد ...